5#

Trei pași pentru a consolida pacea și a produce schimbări semnificative. Georgette Bennett - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Trei pași pentru a consolida pacea și a produce schimbări semnificative". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:05:47
and sent in to Syria.
și trimise în Siria.
So soon after,
La puțin timp după aceea,
once we were able to get Operation Good Neighbor going,
când am reușit să demarăm Operațiunea Good Neighbor,
soon after, enormous cargo containers of aid --
containere imense cu ajutoare,
many of them bearing goods from Syrian organizations --
multe dintre ele cu bunuri de la organizații siriene,
00:06:07
were being unloaded in Israeli ports
au fost descărcate în porturi israeliene
by Israeli soldiers,
de soldați israelieni,
sent over to the Golan Heights
trimise pe Înălțimile Golanului
and from there, our partners on the ground in Syria
și, de acolo, partenerii noștri din Siria
would pick up the aid and distribute it to an area
le ridicau și distribuiau într-o zonă
00:06:21
with a population of 1.3 million people.
cu o populație de 1,3 milioane de oameni.
We delivered 120 million dollars of aid this way.
În acest fel, am livrat 120 de milioane de dolari în ajutoare.
We supported three medical facilities,
Am ajutat trei unități medicale,
a bakery that produced 15,000 pitas a day.
o brutărie care producea 15.000 de pâini zilnic.
The Israelis provided water, fuel, electricity.
Israelul furniza apa, combustibilul și electricitatea.
00:06:42
We shipped medical equipment, ambulances,
Am expediat echipament medical, ambulanțe,
food, clothing, sanitary kits, medicine,
alimente, îmbrăcăminte, truse de igienă, medicamente,
whatever else was needed.
orice era necesar.
And by working through local councils,
Lucrând cu consiliile locale,
we were able to help stabilize an entire region.
am putut ajuta la stabilizarea unei întregi regiuni.
00:07:00
For two years, this was the only part of Syria that worked.
Timp de doi ani, aceasta a fost singura parte a Siriei care a funcționat.
But then, because of an incursion by the regime and its allies,
După aceea, din cauza regimului și a acoliților lui,
that area was completely taken over and destroyed.
zona a fost ocupată complet și distrusă.
But that did not stop us.
Dar asta nu ne-a oprit.
We expanded our deliveries to other hard-to-reach parts of Syria.
Ne-am extins livrările spre alte zone siriene greu accesibile.
00:07:25
Today we have delivered
Până astăzi,
nearly 245 million dollars in aid.
am livrat ajutoare de aproape 245 de milioane de dolari.
(Applause)
(Aplauze)
It wasn't easy
Nu a fost ușor
and it wasn't without hiccups.
și nici fără obstacole.
00:07:44
But by working with these unlikely partnerships,
Lucrând cu aceste parteneriate neobișnuite
we were able to help
am reușit să ajutăm
more than two and a half million war victims and still counting.
peste două milioane și jumătate de victime de război și n-am terminat.
(Applause)
(Aplauze)
Now, here's the great news.
Acum vine vestea bună.
00:08:04
You don't have to go to a war zone to do this.
Nu e nevoie să mergi într-o zonă de război pentru asta.
I've applied my formula in a bunch of other settings.
Am aplicat această formulă în multe alte situații.
So let me share a couple of quick stories with you.
Să vă povestesc câteva.
Early in my career, 1971, to be exact,
La începutul carierei mele, mai exact în 1971,
I was living a life of crime.
duceam o viață infracțională.
00:08:26
Crime prevention, that is.
De prevenire a infracțiunilor mai exact.
(Laughter)
(Râsete)
I was also deeply immersed in the women's movement.
Eram foarte implicată și în mișcarea feministă.
So where could I make a difference?
Cum aș fi putut schimba lucrurile?
My entry point was the New York City Police Department.
Punctul meu de intrare a fost Poliția din New York.
00:08:40
Victims of sexual assault were being very badly treated.
Victimele agresiunilor sexuale primeau un tratament foarte prost.
That was a gap.
Aceasta a fost intrarea.
The doable way to fill that gap
Modul de a rezolva această problemă
was to set up the first sex crimes unit in the country.
era înființarea primului departament pentru infracțiuni sexuale din țară.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul