Termeni de utilizare

 1. 1. Dispoziții generale

  1. 1.1. Acest Acord de Utilizare (denumit în continuare Acordul) se aplică site-ului de traduceri paralele și pentru studiul cuvintelor în limba engleză "RoEnWord.com".
  2. 1.2. Acest Acord guvernează relația dintre Administrația Site-ului "RoEnWord.com» (denumită în continuare Administrația Site-ului) și Utilizatorul acestui Site.
  3. 1.3. Administrația site-ului își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau elimina clauzele acestui Acord în orice moment, fără a anunța Utilizatorul.
  4. 1.4. Utilizarea continuă a Site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea Acordului și a modificărilor aduse acestui Acord.
  5. 1.5. Utilizatorul este personal responsabil pentru verificarea prezentului Acord pentru modificări ale acestuia.
 2. 2. Definiții de termeni

  1. 2.1. Următorii termeni au următoarele semnificații în sensul prezentului acord:
   1. 2.1.1. "RoEnWord.com„- un site situat pe un nume de domeniu roenword.com, desfășurându-și activitățile prin resursa Internet și serviciile conexe.
   2. 2.1.2. Site - oferă acces la texte paralele și oferă un serviciu de învățare a cuvintelor în limba engleză.
   3. 2.1.3. Autorul este proprietarul dreptului de autor asupra lucrării postate pe Site ca bază a textului paralel.
   4. 2.1.4. Administrare Site - angajati autorizati ai conducerii Site-ului.
   5. 2.1.5. Utilizatorul Site-ului (denumit în continuare Utilizator) este o persoană care are acces la Site prin Internet și utilizează Site-ul.
   6. 2.1.6. Conținutul site-ului (denumit în continuare Conținut) - rezultate protejate ale activității intelectuale, inclusiv texte ale operelor literare, titlurile acestora, prefețe, adnotări, articole, ilustrații, coperți, lucrări muzicale cu sau fără text, grafice, textuale, fotografice, derivate, lucrări compozite și alte lucrări, interfețe utilizator, interfețe vizuale, nume de mărci comerciale, logo-uri, programe de calculator, baze de date, precum și designul, structura, selecția, coordonarea, aspectul, stilul general și aranjarea acestui Conținut care face parte din Site și alte proprietate intelectuală toate împreună și/sau separat conținute pe Site.
 3. 3. Obiectul acordului

  1. 3.1. Obiectul acestui Acord este de a oferi Utilizatorului Site-ului acces la conținutul și serviciile conținute pe Site.
   1. 3.1.1. Site-ul pune la dispoziție Utilizatorului următoarele tipuri de servicii (servicii): acces gratuit la conținut electronic, cu posibilitatea de a descărca, vizualiza conținut; acces la instrumentele de căutare și navigare ale Site-ului; oferind Utilizatorului posibilitatea de a posta mesaje pe forum, de a evalua conținutul Site-ului; alte tipuri de servicii implementate pe paginile Site-ului.
   2. 3.1.2. Toate serviciile existente (funcționale efectiv) ale Site-ului, precum și oricare dintre modificările ulterioare și serviciile suplimentare ale Site-ului care apar în viitor, fac obiectul acestui Acord.
  2. 3.2. Accesul la Site este oferit gratuit.
  3. 3.3. Acest acord este o ofertă publică. Prin accesarea Site-ului, se consideră că Utilizatorul a aderat la acest Acord.
  4. 3.4. Utilizarea materialelor și serviciilor Site-ului este guvernată de normele legislației în vigoare.
 4. 4. Drepturile și obligațiile părților

  1. 4.1. Administrația site-ului are dreptul de a:
   1. 4.1.1. Modificați regulile de utilizare a Site-ului, precum și modificați conținutul acestui Site. Modificările intră în vigoare din momentul publicării noii versiuni a Acordului pe Site.
   2. 4.1.2. Restricționați accesul la Site în cazul încălcării de către Utilizator a termenilor acestui Acord.
  2. 4.2. Utilizatorul are dreptul:
   1. 4.2.1. Acces pentru a utiliza Site-ul după îndeplinirea cerințelor de înregistrare.
   2. 4.2.2. Utilizați toate serviciile disponibile pe Site.
   3. 4.2.3. Pune orice întrebări legate de serviciile Site-ului în forum sau pe pagina de feedback.
   4. 4.2.4. Utilizați Site-ul exclusiv în scopurile și în modul prevăzute de Acord și care nu sunt interzise de lege.
  3. 4.3. Utilizatorul Site-ului se obligă:
   1. 4.3.1. Furnizați, la solicitarea Administrației Site-ului, informații suplimentare care au legătură directă cu serviciile oferite de acest Site.
   2. 4.3.2. Respectați drepturile de proprietate și non-proprietate ale autorilor și ale altor deținători de drepturi de autor atunci când utilizați Site-ul.
   3. 4.3.3. Nu întreprindeți acțiuni care pot fi considerate ca perturbând funcționarea normală a Site-ului.
   4. 4.3.4. Nu distribuiți prin utilizarea Site-ului informații confidențiale și protejate legal despre persoane fizice sau juridice.
   5. 4.3.5. Evitați orice acțiuni care ar putea încălca confidențialitatea informațiilor protejate de lege.
   6. 4.3.6. Nu utilizați Site-ul pentru a distribui informații de natură publicitară, decât cu acordul Administrației Site-ului.
   7. 4.3.7. Nu utilizați serviciile Site-ului în scopul:
    1. 4.3.7.1. încărcarea conținutului care este ilegal, încalcă orice drept al terților; promovează violența, cruzimea, ura și (sau) discriminarea pe motive rasiale, naționale, sexuale, religioase, sociale; conține informații false și (sau) insulte la adresa anumitor persoane, organizații, autorități.
    2. 4.3.7.2. instigarea la comiterea unor actiuni ilegale, precum si asistenta persoanelor ale caror actiuni vizeaza incalcarea legii.
    3. 4.3.7.3. încălcarea drepturilor minorilor și (sau) vătămarea sub orice formă a acestora.
    4. 4.3.7.4. încălcarea drepturilor minorităților.
    5. 4.3.7.5. să vă reprezentați pentru o altă persoană sau reprezentant al unei organizații și (sau) comunități fără drepturi suficiente, inclusiv angajații acestui Site.
  4. 4.4. Utilizatorului i se interzice:
   1. 4.4.1. Utilizați orice dispozitive, programe, proceduri, algoritmi și metode, dispozitive automate sau procese manuale echivalente pentru a accesa, achiziționa, copia sau monitoriza conținutul Site-ului;
   2. 4.4.2. Perturba buna functionare a Site-ului;
   3. 4.4.3. Ocoliți prin orice mijloc structura de navigare a Site-ului pentru a obține sau încerca să obțineți orice informații, documente sau materiale prin orice mijloace care nu sunt furnizate în mod specific de serviciile acestui Site;
   4. 4.4.4. Acces neautorizat la funcțiile Site-ului, la orice alte sisteme sau rețele legate de acest Site, precum și la orice servicii oferite pe Site;
   5. 4.4.5. Încălcarea sistemului de securitate sau de autentificare de pe Site sau orice rețea asociată Site-ului.
   6. 4.4.6. Efectuați o căutare inversă, urmăriți sau încercați să urmăriți orice informații despre orice alt Utilizator al Site-ului.
   7. 4.4.7. Utilizați Site-ul și Conținutul acestuia în orice scop interzis de lege, precum și incitați la orice activitate ilegală sau altă activitate care încalcă drepturile Site-ului sau ale altora.
 5. 5. Utilizarea site-ului

  1. 5.1. Site-ul și Conținutul inclus în Site sunt deținute și operate de Administrația Site-ului.
  2. 5.2. Conținutul Site-ului nu poate fi copiat, publicat, reprodus, transmis sau distribuit în niciun fel în scopuri comerciale, precum și postat pe internetul global fără acordul prealabil scris al Administrației Site-ului și al Autorilor.
  3. 5.3. Conținutul Site-ului este protejat de dreptul de autor, legea mărcilor comerciale, precum și alte drepturi legate de proprietatea intelectuală și legea concurenței neloiale.
  4. 5.4. Metoda de învățare a limbii engleze oferită pe Site necesită crearea unui cont de Utilizator.
  5. 5.5. Utilizatorul este personal responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor contului, inclusiv a parolei, precum și pentru toate, fără excepție, activitățile care sunt desfășurate în numele Utilizatorului Contului.
  6. 5.6. Utilizatorul trebuie să notifice imediat Administrația Site-ului cu privire la utilizarea neautorizată a contului sau a parolei sale sau orice altă încălcare a sistemului de securitate.
  7. 5.7. Administrația site-ului are dreptul de a anula unilateral contul Utilizatorului dacă acesta nu a fost utilizat mai mult de 6 (șase) luni calendaristice la rând fără a anunța Utilizatorul.
  8. 5.8. Informațiile postate pe Site nu trebuie interpretate ca o modificare a acestui Acord.
  9. 5.9. Politica de confidențialitate este reglementată în partea relevantă și se aplică utilizării Site-ului de către Utilizator. Acest acord include o politică de confidențialitate.
  10. 5.10. Politica de confidențialitate poate face obiectul actualizării. Modificările intră în vigoare din momentul publicării lor pe Site.
 6. 6. Responsabilitate

  1. 6.1. Orice pierderi pe care le poate suferi Utilizatorul în cazul încălcării intenționate sau imprudente a oricărei prevederi a prezentului Acord, precum și din cauza accesului neautorizat la comunicările altui Utilizator, nu sunt rambursate de Administrația Site-ului.
  2. 6.2. Administrația site-ului nu este responsabilă pentru:
   1. 6.2.1. Întârzieri sau eșecuri în procesul de efectuare a unei tranzacții din cauza de forță majoră, precum și orice caz de disfuncționalități la sistemele de telecomunicații, informatică, electrice și alte sisteme conexe.
   2. 6.2.2. Funcționarea corespunzătoare a Site-ului, în cazul în care Utilizatorul nu dispune de mijloacele tehnice necesare pentru utilizarea acestuia și, de asemenea, nu poartă nicio obligație de a pune la dispoziție utilizatorilor astfel de mijloace.
 7. 7. Încălcarea termenilor acordului de utilizare

  1. 7.1. Administrația Site-ului are dreptul de a dezvălui orice informații colectate despre Utilizatorul acestui Site, dacă dezvăluirea este necesară în legătură cu o investigație sau o plângere privind utilizarea abuzivă a Site-ului sau pentru a identifica (identifica) un Utilizator care ar putea încălca sau interfera cu drepturile. a Administrației Site-ului sau a drepturilor altor Utilizatori ai Site-ului.
  2. 7.2. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui orice informație despre Utilizator pe care o consideră necesară pentru a respecta prevederile legislației în vigoare sau a hotărârilor judecătorești, a asigura respectarea termenilor prezentului Acord, a proteja drepturile sau securitatea denumirii organizației. , Utilizatori.
  3. 7.3. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui informații despre Utilizator dacă legislația în vigoare impune sau permite o astfel de dezvăluire.
  4. 7.4. Administrația Site-ului are dreptul, fără o notificare prealabilă a Utilizatorului, să rezilieze și (sau) să blocheze accesul la Site în cazul în care Utilizatorul a încălcat prezentul Acord sau condițiile de utilizare a Site-ului cuprinse în alte documente, precum și în cazul de rezilierea Site-ului sau din cauza unei defecțiuni sau probleme tehnice.
  5. 7.5. Administrația Site-ului nu este răspunzătoare față de Utilizator sau terțe părți pentru încetarea accesului la Site în cazul încălcării de către Utilizator a oricărei prevederi a prezentului Acord sau a altui document care conține termenii de utilizare a Site-ului.
 8. 8. Soluționarea litigiilor

  1. 8.1. În cazul oricăror dezacorduri sau dispute între părțile la prezentul acord, o condiție prealabilă înainte de a merge în instanță este prezentarea unei cereri (o propunere scrisă pentru o soluționare voluntară a litigiului).
  2. 8.2. Destinatarul creanței, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia, notifică în scris reclamantului rezultatele examinării creanței.
  3. 8.3. În cazul în care este imposibilă soluționarea litigiului pe bază voluntară, oricare dintre părți are dreptul de a se adresa instanței de judecată pentru apărarea drepturilor, care le sunt acordate de legislația în vigoare.
  4. 8.4. Orice reclamație cu privire la condițiile de utilizare a Site-ului trebuie să fie depusă în perioada următoare apariției motivelor revendicării, cu excepția protecției dreptului de autor pentru materialele Site-ului protejate în conformitate cu legea. În cazul încălcării acestei clauze, orice pretenție sau cauză de acțiune se stinge prin termenul de prescripție.
 9. 9. Condiții suplimentare

  1. 9.1. Administrația site-ului nu acceptă contraoferte din partea Utilizatorului privind modificările aduse acestui Acord de Utilizare.
  2. 9.2. Recenziile utilizatorilor postate pe Site nu sunt informații confidențiale și pot fi utilizate de Administrația Site-ului fără restricții.

Actualizat la 8 ianuarie 2015