5#

Trei pași pentru a consolida pacea și a produce schimbări semnificative. Georgette Bennett - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Trei pași pentru a consolida pacea și a produce schimbări semnificative". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:45
And when I read about starvation by siege in Syria,
Când am citit despre înfometarea prin asediu a Siriei,
I remembered my own mother
mi-am amintit de mama mea,
who lost a pregnancy lugging a sack of rotten potatoes home
care pierduse o sarcină cărând acasă un sac de cartofi stricați,
because there was nothing else to eat.
pentru că nu aveam altceva de mâncare.
And when I saw the eviscerated and emaciated corpses of Syrians
Și când am văzut cadavrele eviscerate și scheletice ale sirienilor
00:03:05
who had been tortured in Damascus prisons,
care fuseseră torturați în închisorile din Damasc,
I also saw the walking skeletons of Auschwitz,
am văzut scheletele ambulante de la Auschwitz,
Mauthausen and Bergen-Belsen,
Mauthausen și Bergen-Belsen,
where so many of my own family members literally went up in smoke.
unde atâția membri ai familiei mele fuseseră pur și simplu arși.
And when I saw Syrian refugees flooding across borders,
Iar când i-am văzut pe refugiații sirieni luând cu asalt granițele,
00:03:27
I also recalled my own displacement as a refugee child.
mi-am amintit de propria mea strămutare de copil refugiat.
So as one person ...
Din perspectiva unui singur individ...
As one person, what can you do next?
Ca simpli oameni, ce puteți face?
When you're confronted with something that you know needs to be changed,
Când vă confruntați cu ceva ce știți că trebuie schimbat,
you have to find an entry point.
trebuie să găsiți un punct de intrare.
00:03:49
For me, that was mobilizing a Jewish response
Pentru mine, acesta a fost mobilizarea ajutorului evreiesc
and then scaling that up to the interreligious response in the US,
și extinderea lui la nivel interconfesional în SUA,
focused exclusively on Syria.
axat exclusiv pe Siria.
It's called the Multifaith Alliance for Syrian Refugees.
Se numește Alianța Interconfesională pentru Refugiații Sirieni.
And today, we have more than 100 partner organizations.
Astăzi, avem peste 100 de organizații partenere.
00:04:12
(Applause)
(Aplauze)
I saw an opportunity to build bridges
Am văzut o oportunitate de a construi parteneriate,
while also saving lives.
salvând și vieți în același timp.
And here’s how.
Să vă spun cum.
The southwest part of Syria was very difficult to access
Era foarte greu de ajuns în partea de sud-vest a Siriei,
00:04:31
because it was surrounded by regime forces.
pentru că era înconjurată de forțele regimului.
That was a gap.
Aceasta a fost intrarea.
Israel shares a border with that part of Syria.
Israelul are graniță comună cu acea parte din Siria.
And guess what?
Și ce credeți?
It's easy to get aid into southwest Syria
E ușor să introduci ajutoare în sud-vestul a Siriei
00:04:45
from the Israeli side of the Golan Heights.
din partea israeliană a Înălțimilor Golanului.
That gave us something doable with which to fill that gap.
Asta ne-a oferit ceva concret cu care puteam acoperi acel gol.
All we needed was the how.
Aveam nevoie doar de o modalitate.
And that's why my colleagues and I found ourselves
De aceea ne întâlneam, eu și colegii mei,
in clandestine meetings all over Europe.
în grupuri clandestine în toată Europa.
00:05:03
We were making the case
Susțineam un argument,
that Israel should be used as a staging area
acela că Israelul ar fi putut fi folosit ca zonă de pregătire
for the outbound delivery of international humanitarian aid.
pentru livrarea de ajutor umanitar internațional.
We lobbied the UK Parliament, the EU Parliament,
Am făcut lobby în Parlamentul britanic, în Parlamentul UE
the Canadian Parliament.
și în Parlamentul canadian.
00:05:19
We banged on doors in Congress.
Am bătut la ușile Congresului SUA.
We met with every level of government in Israel.
Am avut întâlniri cu fiecare guvern din Israel.
And ...
Și...
We got nowhere.
N-am ajuns nicăieri.
But then it happened.
Dar apoi s-a întâmplat.
00:05:31
In September 2016,
În septembrie 2016,
the Israeli government launched Operation Good Neighbor.
Guvernul israelian a lansat Operațiunea Good Neighbor.
It was now official government policy to open the border
Deschiderea granițelor devenise acum politică guvernamentală,
so that aid from other countries could be facilitated
astfel că ajutoarele din alte țări puteau fi facilitate

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune