3#

Cum să speli rufele atunci când ești în depresie. KC Davis - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum să speli rufele atunci când ești în depresie". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Ever had a hard time doing daily household tasks -- cooking, cleaning, laundry -- and felt like a terrible person for struggling in the first place? Therapist KC Davis is here to flip that negative internalized script with a simple yet perspective-shifting fact that may change your approach to life. Learn a gentler, more practical approach to mental health as Davis shares hard-won wisdom and helpful shortcuts on how to get by when you feel like you've barely got it together.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
Shortly after I published my book,
După publicarea cărții mele,
I got an email.
am primit un e-mail.
It said,
În acesta scria:
"Your book was the only thing that saved me from suicide.
„Cartea ta a fost singurul lucru care m-a salvat de la sinucidere.
You saved my life."
Mi-ai salvat viața.”
00:00:10
Now, for a book about how to clean, that's sort of odd, yeah?
Pentru o carte care este despre curățenie, e cam ciudat, nu?
(Laughter)
(Râsete)
But what if a new approach to cleaning
Dar dacă o nouă abordare a curățeniei
could teach us a better approach to treating mental health?
ne-ar putea învăța o abordare mai bună în tratarea sănătății?
I'm not an interior designer or a lifestyle influencer.
Nu sunt designer de interior, nici influencer al stilului de viață.
00:00:25
I'm just a therapist with ADHD.
Sunt doar un terapeut cu ADHD.
And in February of 2020, I had my second baby.
Iar în februarie 2020 am născut cel de-al doilea copil.
Because with the first one, I had some postpartum anxiety
Deoarece cu primul am avut ceva anxietate postpartum,
and my husband had just taken a very demanding job
iar soțul meu tocmai își luase un job foarte solicitant,
that was going to keep him busy,
care avea să-l țină ocupat,
00:00:38
I developed a meticulous postpartum plan for myself.
am dezvoltat un meticulos plan post-partum pentru mine.
My family would rotate in in shifts for the first 60 days.
Familia mea ar urma să facă ture în primele 60 de zile.
The cleaning crew would come once a month.
Echipa de curățenie ar veni o dată pe lună.
The new moms group would drop off dinners.
Grupul de proaspete mămici ar aduce cina.
And my toddler would go to preschool.
Și copilul meu ar merge la grădiniță.
00:00:52
I was so proud of this plan,
Eram atât de mândră de acest plan,
and it ended before it even began.
care s-a terminat chiar înainte de a începe.
Because 2020 is when the COVID lockdowns happened
Pentru că în 2020 a avut loc carantina cauzată de COVID,
and all of that support disappeared overnight.
și tot acest sprijin a dispărut peste noapte.
In a blur, my days turned into breastfeeding difficulties,
Ca prin ceață zilele mele s-au transformat în dificultăți de alăptare,
00:01:09
toddler meltdowns and depression.
crize ale copilului mic și depresie.
The dishes stayed in the sink for days.
Vasele stăteau zile întregi în chiuvetă.
The laundry pile reached impressive heights.
Mormanul de rufe a atins cote impresionante.
And there was often not a path to walk from room to room.
Și de multe ori nu era loc să mergi dintr-o cameră în alta.
And when I should have been catching up on sleep,
Iar când ar fi trebuit să dorm,
00:01:24
I would lay in bed at night and think to myself,
stăteam întinsă în pat și mă gândeam în sinea mea:
"I'm failing.
„Eșuez.
Maybe I'm not capable of being a good mom to two kids."
Poate nu sunt capabilă să fiu o mamă bună pentru doi copii.”
I decided to post a joke video on TikTok one day
Într-o zi am decis să postez în glumă un videoclip pe TikTok
about my house-turned-disaster.
despre casa mea transformată în dezastru.
00:01:40
(Laughter)
(Râsete)
Some funny shots of my clutter and my dishes
Niște fotografii amuzante cu dezordinea și vasele mele nespălate,
and my enchilada pan to a nice beat.
cu tigaia mea de enchilada, pe un ritm frumos.
Sort of a laugh to keep from cry situation, surely.
Un fel de râs pentru a mă opri din plâns, cu siguranță.
And I got a comment.
Și am primit un comentariu.
00:01:58
"Lazy."
„Leneşă.”
Yeah, that stung.
Da, asta m-a durut.
But I must be a glutton for punishment
Dar probabil că eram lacomă după pedepse,
because I kept posting videos about my messy house.
pentru ca am tot postat casa mea dezordonată.
(Laughter)
(Râsete)
00:02:10
Video after video of all of the weird tips and tricks that I was using
Video după video cu toate sfaturile ciudate și trucurile pe care le foloseam
to try and get it back in order
pentru a încerca să fac ordine,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...