5#

Cel mai bun mod de a cere scuze (potrivit științei). TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cel mai bun mod de a cere scuze (potrivit științei)". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Over the years, people have come up with some truly awful apologies. From classic non-apologies, to evasive excuses, and flimsy corporate promises, it's all too easy to give a bad apology. Good apologies generally share certain elements, and considering these factors can help you make amends in a variety of situations. Explore what to do— and not to do— in order to deliver an authentic apology. [Directed Vitalii Nebelskyi, and action agency, narrated by Jack Cutmore-Scott, music by Salil Bhayani, cAMP Studio].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
Over the years, people have come up with some truly awful apologies.
De-a lungul anilor, oamenii au inventat niște scuze de-a dreptul groaznice.
From classic non-apologies to evasive excuses,
De la clasicele non-scuze la scuzele evazive
and flimsy corporate promises,
și promisiunile corporatiste slabe,
it’s all too easy to give a bad apology.
este mult prea ușor să ai o scuză proastă.
But researchers have found that good apologies generally share certain elements
Dar cercetătorii au aflat că scuzele bune au de obicei anumite elemente comune
00:00:26
and thoughtfully considering these factors can help you make amends
și ținând cont de acești factori ai putea să remediezi
in a wide variety of situations.
numeroase situații.
Since public apologies have their own unique complications,
Deoarece scuzele publice își au propriile complicații unice,
we’re going to focus on some person-to-person examples.
ne vom concentra pe exemple personale.
So, picture this: your new office has free ice cream sandwiches
Imaginează-ți asta: la noul tău birou există înghețată gratuită
00:00:46
in the communal fridge—
în frigiderul comun—
or at least that’s what you thought.
sau cel puțin așa credeai.
But on Friday, when you’re helping your co-worker Terence
Dar vineri, când îl ajuți pe colegul tău, Terence,
set up another colleague's birthday party,
să organizeze petrecerea altui coleg,
he finds that half the ice cream he bought for the celebration is gone.
el află că jumătate din înghețata cumpărată pentru petrecere a dispărut.
00:01:01
While this is obviously an embarrassing accident,
Deși este un accident stânjenitor,
coming forward and apologizing is still the right thing to do.
cel mai bun lucru pe care-l poți face este să recunoști și să-i ceri scuze.
Understanding and accepting responsibility for your actions
A înțelege și a accepta responsabilitatea pentru acțiunile tale
is what some researchers call the “centerpiece of an apology.”
este ceea ce cercetătorii numesc „piesa centrală a unei scuze”.
But it’s okay if this feels difficult and vulnerable— it’s supposed to be!
Este în regulă dacă pare dificil și vulnerabil — așa ar trebui să fie!
00:01:20
The costly nature of apologies is part of what makes them meaningful.
Natura costisitoare a scuzelor e parte din ceea ce le face semnificative.
So while you might be tempted to defend your actions as accidental,
Deși ai putea fi tentat să-ți aperi acțiunile ca fiind accidentale,
it’s important to remember that a good apology
este important să ne amintim că o scuză bună
isn’t about making you feel better.
nu înseamnă să te simți mai bine.
It’s about seeking to understand the perspective of the wronged party
Înseamnă să încerci să înțelegi perspectiva persoanei nedreptățite
00:01:38
and repair the damage to your relationship.
și să repari daunele cauzate relației.
This means that while clarifying your intentions non-defensively can be helpful,
Deși poate fi util să-ți clarifici intențiile într-un mod non-defensiv,
your mistake being an accident shouldn’t absolve you from offering
faptul că greșeala ta a fost un accident nu ar trebui să te absolve
a sincere apology.
de a prezenta o scuză sinceră.
But what if your mistake wasn’t an accident?
Dar dacă greșeala nu a fost un accident?
00:01:57
Consider this:
Gândește-te:
you promised your friend Marie that you’ll attend her championship football match.
i-ai promis prietenei tale Marie că mergi la meciul ei de fotbal la campionat.
But another friend just called to offer you an extra ticket
Dar alt prieten te-a sunat pentru a-ți oferi un bilet în plus
for your favorite musician's farewell tour.
la turul de rămas bun al muzicianului tău preferat.
You know this is a once-in-a-lifetime chance,
Știi că asta este o șansă unică în viață
00:02:11
and you can’t pass it up.
și nu o poți rata.
Plus, you figure Marie wouldn’t mind if you miss the game—
În plus, bănuiești că Marie nu s-ar supăra dacă ratezi meciul —
she always has plenty of fans supporting her.
mereu a avut suficienți fani care s-o sprijine.
But the next day, Marie tells you she was really hurt
Dar în ziua următoare, Marie îți spune că a fost foarte rănită
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...