9#

Trei moduri de a eradica un virus. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Trei moduri de a eradica un virus". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Viruses are wildly successful organisms. There are about 100 million times as many virus particles on Earth as there are stars in the observable universe. Even so, viruses can and do go extinct. So, what is the possibility of the virus that causes COVID-19 going extinct? Explore the three main ways viruses can be driven to extinction. [Directed by Anton Bogaty, narrated by George Zaidan].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
It’s spring 2021.
Este primăvara anului 2021.
The Alpha variant of the coronavirus has spread rapidly,
Varianta Alfa a coronavirusului s-a răspândit rapid,
becoming the dominant variant worldwide.
devenind varianta dominantă la nivel mondial.
But another, more transmissible variant is about to appear—
Dar este pe cale să apară o variantă și mai transmisibilă:
Delta.
Delta.
00:00:19
What happens when two variants clash?
Ce se întâmplă când se întâlnesc două variante?
Let’s do a thought experiment.
Să facem un exercițiu de imaginație.
Suppose that the variants reach a hypothetical isolated city
Să presupunem că variantele ajung într-un oraș izolat
of 1 million people who are completely susceptible to both viruses
cu 1 milion de oameni care sunt susceptibili la ambele virusuri
on the same day.
în aceeași zi.
00:00:33
When a person here is infected with Alpha, they transmit it to,
Când o persoană e infectată cu Alfa, aceasta o transmite,
on average, 5 close contacts,
în medie, la cinci contacți apropiați,
then begin to feel sick and immediately isolate themselves
apoi începe să se simtă rău și se izolează imediat
for the rest of the simulation.
pentru restul simulării.
The same thing happens with Delta,
La fel se întâmplă și cu Delta,
00:00:47
except that an infected person transmits it to, on average, 7.5 close contacts.
dar o persoană infectată o transmite, în medie, la 7,5 contacți.
What would you guess happens next?
Ce credeți că se întâmplă în continuare?
After six days, Alpha will have infected 15,625 people.
După șase zile, Alfa va fi infectat 15.625 de persoane.
Delta will have infected more than 10 times as many.
Delta va fi infectat de zece ori mai multe.
Just 20 hours later, Delta will have infected the rest of the population—
Doar 20 de ore mai târziu, Delta va fi infectat restul populației,
00:01:10
all before Alpha could infect 6% of it.
înainte ca Alfa să fi infectat 6% din ea.
With no one left to infect, Alpha dies out.
Neavând pe cine să mai infecteze, Alfa dispare.
This model is drastically simplified,
Acest model e simplificat semnificativ,
but it accurately reflects one thing that did happen in real life:
dar prezintă cu acuratețe un fenomen care s-a petrecut în realitate.
when both variants competed,
Când ambele variante au concurat,
00:01:25
Delta drove Alpha towards extinction in a matter of weeks.
Delta a dus la dispariția variantei Alfa în doar câteva săptămâni.
Viruses are wildly successful organisms.
Virusurile sunt organisme extrem de vivace.
There are about 100 million times as many virus particles on Earth
Există de 100 de milioane de ori mai multe particule virale pe Pământ
as there are stars in the observable universe.
decât stele în universul observabil.
Even so, viruses can and do go extinct.
Chiar și așa, virusurile pot dispărea.
00:01:45
There are three main ways that can happen.
Există trei moduri prin care se poate întâmpla asta.
First, a virus could run out of hosts.
Mai întâi, virusul poate rămâne fără gazde.
This might have happened in early 2020 to a flu lineage known as B/Yamagata.
Așa ar fi dispărut linia gripală B/Yamagata la începutul anului 2020.
When much of the world shut down, social distanced, and wore masks
Când am intrat în lockdown, ne-am distanțat social și am purtat măști
to slow the spread of COVID 19,
pentru a preveni răspândirea COVID-19,
00:02:03
that dramatically reduced the number of hosts available for B/Yamagata to infect.
numărul gazdelor pentru B/Yamagata s-a redus semnificativ.
It’ll take a few more flu seasons to know for sure
Va mai dura puțin timp până vom ști sigur
if it’s truly extinct or just hiding out in an animal reservoir.
dacă a dispărut sau dacă se ascunde într-un rezervor de infecție.
Many viruses, as part of their life cycle,
Multe virusuri, ca parte a ciclului lor de viață,
cause diseases severe enough to kill their hosts.
provoacă boli suficient de grave să își ucidă gazdele.
00:02:21
This can be a problem because if a virus kills all its hosts,
Acest lucru poate fi o problemă, fiindcă dacă le ucid pe toate,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...