8#

De ce doctorii de ciumă purtau măști cu cioc. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce doctorii de ciumă purtau măști cu cioc". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Anul este 1656. Corpul tău este zguduit de frisoane violente. Îți bubuie capul și ești prea slăbit pentru a te ridica. În starea ta febrilă, vezi apropiindu-se un om straniu ce poartă o mască cu cioc, iar corpul său este acoperit din cap până în picioare. Fără a-i vedea fața, știi: suferi de ciumă. Așadar, de unde provin aceste costume faimoase? Stephanie Honchell Smith explorează istoria doctorilor de ciumă. [Regia de Anton Bogaty, narațiunea de George Zaidan, muzica de Samuel Bellingham].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
The year is 1656.
Este anul 1656.
Your body is wracked by violent chills.
Corpul tău este zguduit de frisoane violente.
Your head pounds, your muscles are too weak to sit up,
Îți bubuie capul, ești prea slăbit pentru a te ridica,
and you feel like rancid, hard-boiled eggs
și te simți ca și cum ouă fierte, putrezite
are squeezing out of your neck and armpits.
îți ies din gât și de la subraț.
00:00:23
In your feverish state, you see a strange-looking man approach,
În această stare febrilă, vezi apropiindu-se un om straniu,
his face obscured by a beak-like mask, his body covered from head to toe.
cu fața ascunsă în spatele unei măști cu cioc, acoperit din cap până-n picioare.
He examines you and even without seeing his face,
Te examinează, și fără a-i vedea fața,
you know the diagnosis:
știi diagnosticul:
you have the plague.
suferi de ciumă.
00:00:39
The plague stands out as one of the most terrifying and destructive diseases
Ciuma e una dintre cele mai terifiante și distructive boli
in human history.
din istoria umanității.
It swept across large parts of Afro- Eurasia in three separate pandemics
A afectat părți mari ale Afro-Eurasiei în trei pandemii separate
starting in the 6th, 14th, and 19th centuries;
începând în secolele VI, XIV și XIX;
killed tens of millions of people,
ucigând zeci de milioane de oameni,
00:00:57
and had— in the best of cases— about a 40% survival rate.
și având - în cele cele mai bune cazuri - o rată de supraviețuire în jur de 40%.
The European plague doctor, with his beaked mask and wizard-like robes,
Doctorul european de ciumă, cu masca cu cioc și robele de vrăjitor,
is one of the images most popularly associated with plague today.
este astăzi una dintre imaginile cel mai des asociate cu ciuma.
He’s often found in books and films about the 14th century pandemic
Poate fi găsit adesea în cărți și filme despre pandemia din secolul al XIV-lea,
known as the Black Death.
cunoscută drept Moartea Neagră.
00:01:20
The only problem is that’s about as accurate as placing
Singura problemă este că e la fel de potrivită
a modern surgeon at the court of Louis the 14th in Versailles.
ca plasarea unui chirurg modern la curtea lui Ludovic al XIV-lea.
The confusion is understandable though—
Confuzia este totuși de înțeles -
the Black Death had several aftershocks,
Moartea Neagră a avut câteva replici,
including a series of devastating outbreaks in Western Europe
incluzând o serie de epidemii devastatoare în Europa de Vest
00:01:37
during the 17th century.
în timpul celui de-al XVII-lea secol.
This is when the iconic plague doctor actually emerged on the scene.
Acesta este momentul în care faimosul doctor de ciumă a apărut pe scenă.
First described in the early 17th century,
Descris pentru prima dată la începutul secolului al XVII-lea,
the outfit consisted of a hood with crystal eyepieces
hainele sale constau într-o glugă cu oculare din cristal
and a beak filled with a pungent combination of herbs and compounds.
și un cioc plin cu o combinație puternică de ierburi și compuși.
00:01:56
This could include cinnamon, pepper, turpentine,
Aceștia puteau include scorțișoară, piper, terebentină,
roast copper, and powdered viper flesh.
cupru prăjit și pudră de carne de viperă.
This recipe was inspired by the famed 2nd century Greco-Roman physician Galen,
Rețeta a fost inspirată de doctorul greco-roman din secolul al II-lea, Galen,
and was thought to ward off poisoned air known as miasma.
și se credea că poate ține departe aerul otrăvit cunoscut drept miasmă.
People believed this bad air spread plague after emanating from swamps
Oamenii credeau că aerul rău transmitea ciumă, după ce era emanat din mlaștini
00:02:18
and sources of decay,
și surse de descompunere,
such as dead plants or animal carcasses.
precum plante moarte sau carcase de animale.
In earlier centuries, doctors across Europe carried metal pomanders
Cu secole mai devreme, doctorii din Europa purtau recipiente pentru pomadă
filled with similar mixtures,
umplute cu amestecuri similare,
and it’s possible that the beak evolved as a hands-free alternative.
și este posibil ca acel cioc să fi apărut pentru a avea mâinile libere.
00:02:35
The rest of the costume, which included an oiled leather robe, boots and gloves,
Restul costumului, care includea o robă de piele unsă, bocanci și mănuși,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...