3#

Chiar ai nevoie de 8 ore de somn în fiecare noapte? Jen Gunter - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Chiar ai nevoie de 8 ore de somn în fiecare noapte?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Când nu poți dormi, ești disperat după ajutor. Și există o industrie în plină expansiune care așteaptă să-ți spună toate modurile în care lipsa somnului îți poate da peste cap sănătatea și așteaptă să-ți vândă gadgeturi fanteziste pentru a te ajuta. Aducând lumină asupra acestui mesaj defectuos, Dr. Jen Gunter explică de ce nu ar trebui să pierdeți somnul în detrimentul somnului și ce să faceți în schimb. (Pentru mai multe informații despre cum funcționează corpul tău, conectează-te la podcastul ei, Body Stuff cu Dr. Jen Gunter, de la TED Audio Collective.)

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
Sleep is so important.
Somnul este atât de important.
We need it to live.
Avem nevoie de el să trăim.
And when we can't sleep, we're desperate for help.
Iar când nu putem dormi, suntem disperați după ajutor.
[Body Stuff with Dr. Jen Gunter]
[Body Stuff cu Dr. Jen Gunter]
But lately, our fascination with sleep feels as if it's taken on an urgency.
Recent, fascinația noastră pentru somn a ajuns să dea senzația de urgență.
00:00:16
Do a quick internet search for sleep and you'll find a slew of articles
Faceți o căutare pe internet pentru somn și veți găsi o mulțime de articole
about how to make your sleep perfect.
despre cum să-ți faci somnul perfect.
New gadgets, fancy alarm clocks,
Gadget-uri noi, deșteptătoare de lux,
stay away from blue light.
evită lumina albastră.
There are lots of services, products and advice columns
Există o mulțime de servicii, produse și sfaturi
00:00:29
that tell us we're sleeping wrong.
care ne spun că dormim greșit.
Not enough,
Nu este suficient,
not quality sleep, wrong position.
nu somn de calitate, poziție greșită.
Even worse, you might find scary messaging
Chiar mai rău, s-ar putea să găsești mesaje înfricoșătoare
claiming that if you're not sleeping right
susținând că, dacă nu dormi corect,
00:00:40
your life is going to be shorter,
viața ta va fi mai scurtă,
you're going to get all kinds of diseases.
o să ai tot felul de boli.
One of the biggest worries we have about our sleep
Una dintre marile griji pe care le avem despre somn
is that we're not getting enough
este că nu dormim suficient
and that anything less than seven hours a night
și că orice mai puțin de șapte ore pe noapte
00:00:52
means that we’re doomed to bad health,
înseamnă că suntem condamnați la o sănătate proastă,
everything from high blood pressure to Alzheimer’s disease.
totul, de la hipertensiune arterială la boala Alzheimer.
But there are two flaws with this kind of messaging.
Dar există două defecte cu acest tip de mesagerie.
The first flaw is that it's not completely accurate.
Primul defect este că nu e pe de-a-ntregul corect.
Seven to eight hours of sleep,
Șapte până la opt ore de somn,
00:01:08
while recommended for adults, is just an average.
deși este recomandat adulților, este doar o medie.
And while messages have to be simplified for health communication to the public,
Mesajele din domeniul sănătății trebuie simplificate pentru public,
sometimes important nuances get lost.
uneori nuanțele importante se pierd.
So yes, it's true that not getting enough sleep in the long term
Deci da, este adevărat că, pe termen lung, a nu dormi suficient
is associated with health problems like cardiovascular disease,
este asociat cu probleme de sănătate precum bolile cardiovasculare,
00:01:28
diabetes and depression.
diabetul și depresia.
But fixating solely on seven to eight hours
Dar fixarea doar pe șapte până la opt ore
ignores the fact that there's a range of sleep that people need.
ignoră faptul că există și alt somn de care oamenii au nevoie.
The duration of a good night's sleep can be different for different people.
Durata unui somn bun poate fi diferită pentru diferite persoane.
Some adults need eight, but some are just fine on six.
Unii adulți au nevoie de opt, dar unii sunt bine cu șase.
00:01:44
The second flaw with this kind of doomsday messaging
Al doilea defect al acestui tip de mesaj apocaliptic
is that it can be counterproductive,
este că poate fi contraproductiv,
especially for people who do have trouble sleeping.
mai ales pentru persoanele care chiar au probleme cu somnul.
For instance, in 2019,
De exemplu, în 2019,
it was estimated that 21 percent of adults in the US
s-a estimat că 21% dintre adulții din SUA
00:01:58
were wearing sleep tracking devices.
au dispozitive de urmărire a somnului.
And that number is probably growing.
Și acest număr este, probabil, în creștere.
And I get it.
Și înțeleg.
It's fascinating to see how much sleep you've gotten each night
Este fascinant să vezi cât ai dormit în fiecare noapte
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...