4#

S-a terminat cu adevărat pandemia? Complicat de spus. Anthony Fauci - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "S-a terminat cu adevărat pandemia? Complicat de spus". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:14
of the country has gotten their primary series,
a fost vaccinată cu prima doză,
which for the most part,
care în cea mai mare parte,
with some exceptions,
cu unele excepții,
is an mRNA vaccine, either Moderna or Pfizer,
e un vaccin mRNA, Moderna sau Pfizer,
given anywhere from three to four weeks apart as the primary.
făcut oriunde între trei și patru săptămâni distanță de primul.
00:04:28
Then the issue is about giving people booster shots.
Apoi e problema rapelului.
So right now,
În acest moment,
if you're asking a clear question,
dacă ne referim clar
of today,
la ziua de azi,
with the bivalent BA.4-5 boosters
cu rapelurile vaccinului bivalent BA.4-5,
00:04:41
or updated vaccines is a better terminology to use,
cunoscute ca vaccinuri actualizate,
they are available now throughout the country.
sunt disponibile acum în toată țara.
We've ordered 171 million doses.
Am comandat 171 milioane de doze.
Who should get it?
Cine ar trebui să-l primească?
Anyone who is vaccinated with the primary series
Oricine e vaccinat cu prima serie
00:05:01
and has not received a shot
și nu a primit o doză
longer than two months ago
în ultimele două luni
should get it.
ar trebui să-l facă.
So if I got my last shot,
Dacă am primit ultima doză
let’s say in July -- August, September,
să zicem în iulie, august, septembrie,
00:05:17
two months later, you should get the bivalent.
două luni mai târziu ar trebui să fac vaccinul bivalent.
If you were infected three months or more ago,
Dacă ați fost infectați acum trei luni sau mai mult,
you should then get the updated vaccine.
puteți primi vaccinul actualizat.
Let me give you an example for clarity for the audience.
Să vă dau un exemplu pentru a fi mai exact.
I was infected in the end of June of this year,
Am fost infectat la sfârșitul lunii iunie,
00:05:37
even though I had been vaccinated.
chiar dacă eram vaccinat.
Fortunately, because I was vaccinated,
Din fericire, pentru că am fost vaccinat,
I had a relatively mild illness.
am făcut o formă ușoară a bolii.
At my age, had I not been vaccinated,
La vârsta mea, dacă n-aș fi fost vaccinat,
the chances are I could have had a real severe outcome
puteam să fac o formă severă,
00:05:52
because elderly are more prone to get severity of disease.
pentru că persoanele în vârstă sunt predispuse la o formă gravă.
So if you take the end of June,
Dacă luați sfârșitul lunii iunie,
take the end of July, the end of August,
sfârșitul lunii iulie, august,
the end of September.
sfârșitul lunii septembrie.
I plan to get my updated BA.4-5 bivalent
Plănuiesc să fac vaccinul bivalent
00:06:11
at the end of September, the first week in October.
la sfârșitul lui septembrie sau în prima săptămână de octombrie.
DB: I think that’s a very useful advice, and actually I will be doing the same.
DB: Cred că e un sfat foarte util și eu voi face la fel.
How are you personally navigating this stage in the pandemic?
Cum vă descurcați în această perioadă a pandemiei?
What precautions are you taking, if any?
Vă luați vreo precauție și care anume?
AF: Well, I certainly continue to take precautions.
AF: Bineînțeles, iau în continuare măsuri de precauție.
00:06:32
And I think it's important that you ask me personally that question,
Și cred că e important că mi-ai pus întrebarea asta,
because people have different levels of risk of severity of disease.
pentru că oamenii au diferite niveluri de risc și severitate a bolii.
I am a person who is relatively healthy,
Eu sunt o persoană relativ sănătoasă,
but I'm at an elderly age.
dar am o vârstă înaintată.
I'm 81 years old.
Am 81 de ani.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul