4#

În ce fel prietenia îți poate afecta creierul. Shannon Odell - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "În ce fel prietenia îți poate afecta creierul". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Dacă vi se pare că prieteniile dezvoltate în adolescență sunt foarte speciale, acest lucru nu este doar o observație. Prieteniile din copilărie, adolescență și din viața de adult se manifestă toate în mod diferit, parțial deoarece creierul funcționează în moduri diferite în fiecare din aceste stagii ale vieții. În timpul adolescenței, au loc schimbări în modul în care evaluăm, înțelegem și interacționăm cu prietenii. Shannon Odell explorează neuroștiința prieteniei. [Regia: Biljana Labović, narațiune: Alexandra Panzer și Deidre Donovan, muzica: Jarrett Farkas și Weston Fonger].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
Friendships can hold an exceptional place in our life stories.
Prieteniile ocupă un loc excepțional în poveștile noastre de viață.
What is it about these connections that make them so unique?
Dar ce face aceste conexiuni să fie atât de unice?
Before we dive into the science, let’s first observe one in action.
Înainte de a vedea cercetările, haideți să le observăm în acțiune.
If I could somehow design a best friend, you know,
Dacă aș putea crea cel mai bun prieten,
put together all the ideal qualities of my perfect match,
să adun toate calitățiile ideale care să se potrivească perfect,
00:00:26
that person would pale in comparison to Priya.
acea persoană ar păli în comparație cu Priya.
She can turn any situation into a good time—
Ea poate face din orice situație una pozitivă:
chemistry lab, band practice.
ora de chimie, repetițiile cu trupa.
What I’m trying to say is I never laugh harder than when I’m with Priya.
Niciodată nu râd mai tare ca atunci când sunt cu Priya.
And she’s always there for me.
Și pot conta mereu pe ea.
00:00:40
Like last year after I got dumped by Te— you know what?
Ca anul trecut, când m-a părăsit Te...
I don’t even want to mention their name.
Nici nu vreau să-i spun pe nume.
It felt like my whole world was crashing down.
Simțeam că se sfârșise lumea.
But as soon as I told Priya, boom, she was at my door.
Dar imediat ce i-am spus lui Priya, a și venit la mine.
I was a wreck, but she sat there with me and listened.
Eram distrusă, dar a stat cu mine și m-a ascultat.
00:00:56
We’re always on the same page;
Suntem mereu pe aceeași frecvență,
it’s as if we can read each other’s minds!
de parcă ne-am citi gândurile!
And we can talk for hours— about anything.
Și putem vorbi ore întregi, despre orice.
I know my mom would say she has the phone bills to prove it.
Mama ar spune că facturile de telefon sunt o dovadă pentru asta.
If it seems like friendships formed in adolescence are particularly special,
Dacă vi se pare că prieteniile dezvoltate în adolescență sunt foarte speciale,
00:01:12
that’s because they are.
nu e doar o observație.
Early childhood, adolescent, and adult friendships
Prieteniile din copilărie, adolescență și maturitate
all manifest a little differently
se manifestă puțin diferit,
in part because the brain works in different ways at those stages of life.
deoarece creierul funcționează altfel în aceste stagii ale vieții.
Adolescence is a unique time when peer relationships take focus,
Adolescența e un timp unic, când relațiile sunt în prim-plan,
00:01:26
and thanks to the developing brain,
și mulțumită creierului în dezvoltare,
there are changes in the way you value, understand, and connect to friends.
au loc schimbări în modul în care evaluăm, înțelegem și interacționăm cu prietenii.
Teenage friends can seem attached at the hip.
Prietenii din adolescență par de nedespărțit.
Scientists describe adolescence as a social reorientation
Cercetătorii descriu adolescența drept o reorientare socială,
as teenagers begin to spend as much or more time
adolescenții petrecând la fel de mult sau mai mult timp
00:01:44
with their friends than with their parents.
cu prietenii lor decât cu părinții.
This drive to hang with pals may be due to changes in the brain’s reward center,
Acest fapt se poate datora schimbărilor din centrul de recompensă al creierului,
known as the ventral striatum.
numit și corpul striat.
Its activation makes hanging out with others enjoyable
Activarea sa face ca ieșitul cu prietenii să fie distractiv
and motivates you to spend more time with them.
și ne motivează să petrecem mai mult timp astfel.
00:01:59
Neuroimaging studies show that this region is highly reactive
Studiile neuroimagistice arată că această regiune e foarte reactivă
during your teenage years,
în timpul adolescenței
which may explain why adolescents seem to place a higher value
și așa se explică de ce adolescenții apreciază
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...