3#

Munca nu este familia ta. Gloria Chan Packer - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Munca nu este familia ta". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Poate ai nevoie să auzi asta (dacă încă nu ai auzit-o): locul tău de muncă nu este familia ta. Chiar dacă poți dezvolta relații semnificative cu colegii tăi, a numi locul de muncă familie poate cauza epuizare și poate dăuna sănătății tale mintale și emoționale. Educatoarea de sănătate mintală Gloria Chan Packer dezvoltă exercițiile prin care îți poți reorienta perspectiva și poți redefini limitele între muncă și viața personală, pentru a te simți mai liber și mai puternic.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:01
"We're like family."
„Suntem ca o familie.”
This is a phrase that's become quite popular in our places of work
Aceasta este o expresie ce a devenit populară la locurile de muncă
to try to make work feel a little less like this
pentru a face munca să sune mai puțin așa
and a little bit more like this.
și un pic mai mult așa.
It's a phrase that started in the last decade or two
Este o expresie apărută în ultimele decenii
00:00:16
to try to elicit feelings of warmth and belonging
care încearcă să provoace sentimente de căldură și apartenență
and really that "cool culture" vibe.
și chiar acea atmosferă a „culturii cool”.
The laid-back break rooms with beanbag chairs and the beer on tap
Camerele de recreere relaxante cu fotolii de puf și bere la halbă
and those tight-knit teams that got through everything together
și acele echipe apropiate care au trecut peste toate împreună
like a family.
ca o familie.
00:00:32
It's a phrase that started with positive intent
Este o expresie care a început pozitiv
and has had positive outcome.
și a avut rezultate pozitive.
However, what's gone far less recognized and discussed
Totuși, lucrul care e mai puțin recunoscut și discutat
is how calling work our family can actually be quite detrimental
este că a numi munca familia noastră poate fi destul de dăunător
to our mental and emotional health without our knowing it.
sănătății noastre mintale și emoționale fără să știm.
00:00:46
Which is why I'm here today to offer the reminder that work is not your family.
Mă aflu aici azi să vă reamintesc că munca nu e familia voastră.
And to explore how this "cool culture" catchphrase often ends up
Și să explorăm cum acest slogan al „culturii cool” ajunge deseori
breeding burnout instead.
să cauzeze epuizare.
My name is Gloria Chan Packer.
Mă numesc Gloria Chan Packer.
I am a mental wellness educator and an experienced corporate leader.
Sunt educatoare de sănătate mintală și lider de corporație experimentat.
00:01:05
In 2018, I founded a company called "Recalibrate"
În 2018 am înființat o companie pe nume „Recalibrare”
to try to deliver workplace mental wellness services
pentru a oferi servicii de sănătate mintală
that were more modern, accessible and science-backed.
mai moderne, accesibile și bazate pe știință.
Since that time,
De atunci,
I and my team have gotten to work with almost 20,000 employees
echipa mea și cu mine am lucrat cu aproape 20.000 de angajați
00:01:18
all over the world.
din toată lumea.
Now, the reason this topic,
Motivul pentru care acest subiect,
exploring how calling work our family can be problematic and breed burnout,
explorarea cum a numi munca familia ta poate fi problematică și cauza epuizare,
the reason it's important to me is because I've personally lived it.
este important pentru mine fiindcă am trecut prin asta.
Before we get into that, though,
Înainte să dezvoltăm subiectul,
00:01:33
let's first baseline by understanding why calling work our family
să începem prin a înțelege de ce a numi serviciul familia noastră
at its core can be problematic.
poate fi problematic la bază.
Doing so, psychologically infers a really big blur
Făcând asta, ajungem, psihologic, la o ceață imensă
and betrayal in our boundaries.
și o trădare a limitelor noastre.
Work and family are different entities with different goals,
Munca și familia sunt entități diferite, cu diferite scopuri,
00:01:50
expectations and responsibilities,
așteptări și responsabilități,
and therefore should be separated and boundaried.
astfel încât ar trebui separate și delimitate.
For example, I'm not going to be in the shower one day
De exemplu, dacă sunt la duș într-o zi
and notice a really weird mole on my pregnant belly
și observ o aluniță ciudată pe burta mea gravidă,
and roll into my boss's office like I would my mom and be like,
nu aș intra în biroul șefului meu cu aș face-o cu mama, spunând:
00:02:04
"Hey, can you can you get in here and look at this?
„Hei, poți veni aici să te uiți la asta?

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...