6#

Cum ne ajută mirosul să savurăm gustul. Jen Gunter - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum ne ajută mirosul să savurăm gustul". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Despre corp, cu Dr. Jen Gunter

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
In a recent survey,
Într-un sondaj recent,
a majority of respondents picked their sense of smell
majoritatea respondenților au ales mirosul
as the one they'd be most willing to give up
ca simțul la care ar fi dispuși să renunțe,
among the traditional five senses.
dintre cele cinci simțuri de bază.
But if you love food,
Dar dacă iubiți mâncarea,
00:00:11
you should be giving your nose much more credit.
nasul vostru ar merita mai multă atenție.
Because it’s actually our sense of smell
Fiindcă, de fapt, simțul nostru olfactiv
that plays a huge role in our ability to process flavor.
ne ajută enorm să procesăm gusturile.
[Body Stuff with Dr. Jen Gunter]
[Despre corp cu Dr. Jen Gunter]
First, let's talk about how smell works,
Întâi, să vedem cum funcționează mirosul,
00:00:28
from coffee to stinky trash.
de la o cafea până la mirositorul gunoi.
The substances around us give off volatiles,
Substanțele din jurul nostru emană particule volatile,
which you can think of as tiny smell molecules.
ce seamănă cu niște molecule foarte mici.
We breathe in these smell molecules,
Noi inhalăm aceste molecule olfactive,
which then stimulate the olfactory sensory neurons
care apoi stimulează neuronii olfactivi
00:00:43
that sit high in the nose.
aflați sus în nas.
Each of these neurons contains an odor receptor on its surface.
Fiecare din acești neuroni are la suprafață un receptor olfactiv.
Once the odor receptors are triggered by these smell molecules,
Când receptorii olfactivi sunt stimulați de aceste molecule mici,
the neurons send information about them to the brain.
neuronii trimit creierului informații despre ele.
Here's what I think is so cool.
Iată ce mi se pare foarte interesant.
00:00:59
The brain not only categorizes that information as a particular odor,
Creierul nu doar evaluează acea informație ca fiind un miros anume,
it may also begin to associate feelings,
dar începe să asocieze senzații,
like pleasure or disgust and other moods and emotions with that odor
precum plăcere sau dezgust și alte stări și emoții cu acel miros,
for future reference.
ca repere pentru mai târziu.
For example, you sniff bacon, you eat it,
De exemplu, mirosim șuncă, o mâncăm,
00:01:17
your taste buds get salt,
papilele noastre gustative primesc sare,
and then your body gets a whack of fat,
corpul nostru primește o porție de grăsime,
which is an energy source.
care e sursă de energie.
So the brain loves it and attaches a positive label to it.
Deci creierului îi place și o asociază cu ceva pozitiv.
The next time you smell bacon,
Data viitoare când veți mirosi șuncă,
00:01:30
a sensation associated with pleasure arises.
veți trăi o senzație asociată cu plăcerea.
Now, there are a lot of smells out there,
Există o mulțime de mirosuri,
more than our 400 or so odor receptors can detect.
mai multe decât pot detecta cei aproape 400 de receptori olfactivi.
But people with a healthy working sense of smell
Dar persoanele cu un simț olfactiv ce funcționează corect
have odor receptors that can combine
dețin receptori care împreună
00:01:45
to detect anywhere between 10,000
pot detecta între 10.000
to more than a trillion different odors.
și peste un trilion de mirosuri diferite.
Now, taste is completely different.
Dar gustul funcționează complet diferit.
It comes from taste receptors on our tongues and in our mouths.
Provine de la receptorii gustului aflați pe limbă și în gură.
Taste is limited to the basics: salty, sweet, bitter, sour
Gustul se limitează la: sărat, dulce, amar, acru - cele de bază
00:02:03
and, somewhat controversially, umami or savory.
și, unul controversat, umami sau picant.
You can taste without smell,
Puteți gusta fără miros,
but anyone with a stuffy nose can attest
dar oricine a avut nasul înfundat,
that's a pretty bland experience.
poate spune că e o experiență neplăcută.
That's because when we eat, for example, chewing pizza,
De aceea, când mâncăm pizza, de exemplu,
00:02:18
the pizza releases volatiles that travel from our mouths and throat
aceasta emană particule volatile care trec din gură și gât
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...