7#

Este posibil să slăbești rapid? Hei Man Chan - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Este posibil să slăbești rapid?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În cele mai bogate cercuri ale Angliei victoriene, cei care țineau regim înghițeau o tenie neeclozată și o lăsau să crească în interiorul lor prin consumul de mâncare nedigerată. Și, deși dietele moderne la modă nu sunt, de obicei, atât de extreme, ele promit rezultate similare; mai exact, pierderea rapidă în greutate. Așadar, există diete rapide care funcționează? Și este vreuna dintre ele de fapt sănătoasă pentru tine? Hei Man Chan investighează. [Regizat de Avi Ofer, narat de Pen-Pen Chen, muzică de Salil Bhayani, Suola Zhu].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
In the wealthiest circles of Victorian England,
În cele mai bogate cercuri din Anglia victoriană,
bizarre fads ran rampant.
dietele bizare făceau ravagii.
But perhaps none was as strange as the tapeworm diet,
Dar poate că niciuna n-a fost atât de ciudată ca cea cu tenii,
in which dieters swallowed an unhatched tapeworm
în care cei care țineau dieta înghițeau o tenie neeclozată
and let it grow inside them by consuming undigested meals.
și o lăsau să crească în ei prin consumarea de mâncăruri nedigerate.
00:00:24
Obviously, this is an exceptionally dangerous and unhealthy way
Evident, este o situație excepțională, periculoasă și nesănătosă
to manage your weight.
de a vă gestiona greutatea.
However, while modern fad diets aren't usually this extreme,
Însă, în timp ce dietele moderne celebre nu sunt, de obicei, atât de extreme,
they do promise similar results; specifically, losing weight fast.
ele promit rezultate similare; mai exact, pierderea rapidă în greutate.
So, are there any fast diets that do work?
Așadar, există diete rapide care funcționează?
00:00:42
And are any of them actually healthy for you?
Și este vreuna dintre ele cu adevărat bună pentru tine?
To answer these questions, let’s consider a thought experiment.
Pentru a răspunde la aceste întrebări, să facem un experiment de gândire.
Sam and Felix are identical twins both planning to go on a diet.
Sam și Felix sunt gemeni identici care plănuiesc să țină o dietă.
They share the same height, weight, fat and muscle mass.
Ei au aceeași înălțime, greutate, grăsime și masă musculară.
But Sam is hoping to lose weight slowly, while Felix wants to go fast.
Sam speră să slăbească încet, în timp ce Felix vrea să slăbească rapid.
00:01:05
Sam's plan is to gradually decrease his calorie intake
Planul lui Sam este să scadă treptat aportul caloric
and increase his regular exercise.
și să-și intensifice exercițiile fizice regulate.
With less energy coming in and more being expended,
Cu mai puțină energie acumulată și mai multă energie consumată,
he’s creating an energy deficit inside his body.
el creează un deficit de energie în interiorul corpului său.
To compensate, Sam’s body begins breaking down his emergency glucose supply,
Pentru a compensa, corpul lui începe să descompună urgent rezerva de glucoză
00:01:24
stored in the liver in the form of glycogen.
stocată în ficat sub formă de glicogen.
Then, after 4 to 6 hours, his body starts burning fat cells
Apoi, după 4 până la 6 ore, corpul începe să ardă celulele adipoase
as a major energy source.
ca sursă majoră de energie.
This process releases lipid droplets
Acest proces eliberează picături de lipide
which are broken down into compounds that float through the bloodstream
care sunt descompuse în compuși ce plutesc în fluxul sanguin
00:01:39
and provide energy to organs and tissues.
și furnizează energie organelor și țesuturilor.
Felix aims to create a similar energy deficit
Felix urmărește să creeze un deficit energetic similar
by dramatically cutting his calorie intake.
prin reducerea drastică a aportului de calorii.
Unlike Sam, who’s still eating smaller meals,
Spre deosebire de Sam, care încă mănâncă mese mai mici,
Felix is eating almost nothing.
Felix nu mănâncă aproape nimic.
00:01:53
And his body responds by going into a starvation response.
Iar corpul său răspunde printr-o reacție de înfometare.
Felix’s body breaks down his entire store of emergency glucose in just 18 hours.
Corpul lui Felix descompune toată rezerva de glucoză în doar 18 ore.
And while Sam steadily replenishes glycogen with every healthy meal,
Și în timp ce Sam își reface constant glicogenul cu fiecare masă sănătoasă,
Felix’s low-calorie diet does not.
dieta hipocalorică a lui Felix nu o face.
Desperate for energy, his body starts breaking down other materials,
Disperat după energie, corpul său începe să descompună alte materiale,
00:02:14
including his muscles.
inclusiv mușchii.
Meanwhile, Sam’s regular exercise is maintaining his muscle mass.
Între timp, exercițiile fizice ale lui Sam îi mențin masa musculară.
This means he’ll use more energy both during exercise and at rest,
El va folosi mai multă energie în timpul exercițiilor, dar și în repaus,
making it easier for him to lose weight.
fiindu-i mai ușor să slăbească.
Felix, on the other hand, is losing muscle mass
Felix, pe de altă parte, pierde masă musculară
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...