5#

Ai aptitudinile necesare pentru a lucra pe cont propriu? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ai aptitudinile necesare pentru a lucra pe cont propriu?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Un sondaj din 2016 privind activitatea liber-profesioniștilor, realizat în șase țări, a dovedit faptul că cei care au ales să lucreze în regim freelance, mai exact 70% dintre cei chestionați, erau mai fericiți decât aceia cu locuri de muncă tradiționale, în special datorită caracterului independent și flexibil al muncii prestate. Așadar, care sunt calitățile necesare unui liber-profesionist de succes? Descoperiți beneficiile și dezavantajele muncii pe cont propriu. [Regizat de Christoph Sarow, AIM Creative Studios, narațiune de George Zaidan, muzica de André Aires]

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:08
The year is 1194.
Se întâmpla în anul 1194.
Maurice De Bracy, enemy to the English crown,
Maurice De Bracy, inamicul Coroanei Britanice,
is locked in combat with a mysterious Black Knight.
e angajat într-o luptă feroce cu misteriosul Cavaler Negru.
Suddenly, the Black Knight gains the upper hand.
Brusc, Cavalerul Negru preia controlul.
He whispers his true identity in De Bracy’s ear:
Și îi descoperă lui De Bracy adevărata lui identitate:
00:00:21
King Richard the Lionheart of England.
Richard, Inimă-de-Leu, Regele Angliei.
De Bracy yields.
De Bracy cedează.
Later, De Bracy offers to let King Richard use his army of “Free Lances,”
Mai târziu, De Bracy îi oferă lui Richard armata sa de „Free Lances”
mercenary soldiers who were free to use their lances in service
compusă din soldați mercenari, liberi să-și folosească lăncile
of whoever paid the most.
în serviciul acelora care plăteau cel mai mult.
00:00:38
That’s how it plays out in Sir Walter Scott’s 1819 novel, “Ivanhoe.”
Asta e povestea din „Ivanhoe”, romanul lui Sir Walter Scott din 1819.
Scott didn’t coin the term, but it was probably this use that stuck,
Scott nu a inventat termenul, dar probabil această utilizare a rămas
and evolved to describe someone who works independently of any single company.
pentru a descrie pe cineva care lucrează independent de o companie.
That independence seems to make people happy.
Aceea independență pare să-i facă pe oameni fericiți.
A 2016 survey of freelancers in six countries
Un sondaj din 2016, efectuat în rândul free-lancerilor din șase țări,
00:00:58
found that those who freelance by choice— 70% of respondents, by the way—
arată că antreprenorii în regim freelance - 70% dintre cei chestionați -
were happier than people in traditional jobs,
erau mai fericiți decât cei cu un loc de muncă tradițional
specifically when it came to things like independence and flexibility
mai ales când vine vorba de independență și flexibilitate
in terms of where and when they work.
în ceea ce privește unde și când lucrează.
In a survey conducted in the US,
Într-un sondaj desfășurat în SUA,
00:01:14
half of freelancers said there was no amount of money
jumătate din liber-profesioniști au spus că nicio sumă de bani
that would convince them to rejoin the traditional workforce.
nu i-ar convinge să se întoarcă la locul de muncă tradițional.
At some point in your life— maybe even now—
La un moment dat în viață, poate chiar acum,
you might wonder whether freelancing is right for you.
te vei întreba dacă munca pe cont propriu ți se potrivește.
You'll need a few things to be successful.
Vei avea nevoie de câteva lucruri pentru a avea succes.
00:01:30
First, you'll need a skill that's in demand.
Mai întâi, ai nevoie de o abilitate la mare căutare.
This can be as universal as driving a car to as specialized as neurosurgery,
Poate fi una universală, cum ar fi șofatul sau una specializată, ca neurochirurgia,
and it can be in pretty much any field.
și poate fi din orice domeniu.
The more people who want your skill, and the fewer people who have it,
Cu cât mai mulți caută abilitatea ta și cu cât mai puțini o dețin,
the more you can charge for your services.
cu atât poți cere un tarif mai mare pentru serviciile tale.
00:01:47
Next, you’ll need to transform yourself into an entrepreneur.
Apoi, va trebui să te transformi într-un antreprenor.
Before freelancers can do any work, they have to find it.
Pentru a putea lucra efectiv, trebuie mai întâi să-ți cauți de lucru.
That takes marketing your services, negotiating contracts,
Adică să comercializezi serviciile, să negociezi contracte,
building a network of satisfied clients,
să dezvolți o rețea de clienți mulțumiți
and a whole set of administrative skills like project management,
și un set de abilități administrative, cum ar fi management de proiect,
00:02:04
time management, and accounting.
gestionarea timpului și contabilitate.
And thirdly, if you can afford it,
Mai apoi, dacă îți poți permite,
it's probably a good idea to budget for some benefits for yourself
e o idee bună să incluzi în buget anumite beneficii pentru tine
and maybe your family.
sau poate pentru familia ta.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...