4#

S-a terminat cu adevărat pandemia? Complicat de spus. Anthony Fauci - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "S-a terminat cu adevărat pandemia? Complicat de spus". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:02
DB: Well, let's get into those semantics then.
DB: Atunci să intrăm în această semantică.
What conditions would need to exist for the pandemic to be over?
Ce condiții trebuie îndeplinite pentru ca pandemia să se termine?
AF: You know, that's a call
AF: Această afirmație
that officially is made by the World Health Organization.
trebuie să fie făcută oficial de Organizația Mondială a Sănătății.
You know, my colleagues and I
Împreună cu colegii mei,
00:02:17
oh, it must have been more than ten years ago,
trebuie să fi fost acum mai bine de zece ani,
because of the lack of clarity
din cauza lipsei de claritate
on what a pandemic means to one person versus another,
despre ce înseamnă o pandemie pentru diverse populații,
we wrote a paper in the Journal of Infectious Diseases
am publicat un studiu în Jurnalul de Boli Infecțioase,
in which we talked about all the different variations of interpretations.
unde am vorbit despre diferite interpretări.
00:02:37
Is it a widespread phenomenon?
E un fenomen larg răspândit?
Is it the widespread nature throughout the world
Datorită răspândirii în lume
that makes it officially a pandemic?
e socotită oficial o pandemie?
Or is it widespread and accelerating?
Sau e răspândirea și viteza cu care se propagă?
Or is it widespread causing serious disease?
Sau răspândirea o face să fie o boală gravă?
00:02:52
It means different things to different people.
Sunt diverse înțelesuri pentru fiecare în parte.
So rather than try and give a definition, that's my definition versus another,
În loc să încercăm să o definim, să găsim o definiție sau alta,
we should stick with what the WHO is saying.
mai bine să acceptăm poziția Organizației Mondiale a Sănătății.
And as Dr. Tedros said,
Cum spunea Dr Tedros,
that we're seeing the light at the end of the tunnel on that.
vedem lumina de la capătul tunelului.
00:03:12
So, again, you might interpret that,
Aceasta s-ar putea interpreta,
well, if that's the case, is it over?
dacă e așa, atunci e încheiată?
Well, again, what does "over" mean?
Din nou, ce înseamnă „încheiat”?
There's a lot of semantics there, David.
Sunt multe înțelesuri, David.
The easiest way not to confuse people is to say we still have a lot of cases,
Să nu derutăm oamenii, ar fi bine să spunem
00:03:25
we still have 400 deaths,
că avem încă multe cazuri, avem 400 de decese pe zi,
we only have 67 percent of the population vaccinated,
avem doar 67% populație vaccinată,
we've got to do better than that.
așa că trebuie să facem mai mult.
Of those, only one half have gotten a single boost.
Dintre aceștia, jumătate au făcut doar o doză.
And as a nation,
La nivel național,
00:03:38
we lag behind other developed countries
suntem în urma altor țări dezvoltate
and even some low- and middle-income countries
și chiar a unora slab și mediu dezvoltate,
in the level of vaccinations that we've been able to implement.
când vine vorba de vaccinare.
So if you want to look it that way, we have a lot of work to do,
Dacă privim din această poziție, mai avem multe de făcut
and that's exactly what the President said.
și exact asta a afirmat președintele.
00:03:55
DB: So speaking of vaccines, what's your advice?
DB: În privința vaccinurilor, ce sfat aveți?
I know we have the bivalent available now.
Acum există și vaccinul bivalent.
What is your advice on which vaccines to get
Ce sfat aveți despre ce vaccin să facem
and when that's appropriate?
și când e cel mai bine?
AF: Well, first, you've got to get your primary series.
AF: În primul rând, trebuie să faceți prima doză.
00:04:10
So, I mean, that's the one where I said only 67 percent
Doar 67% din populația țării

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune