5#

Pot exercițiile fizice să „stimuleze” metabolismul? Jen Gunter - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Pot exercițiile fizice să „stimuleze” metabolismul?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:24
and related to body size, but there's also age.
și are legatură cu dimensiunea corpului, dar și cu vârsta.
Our metabolic rate changes a few times over our lifespan.
Rata metabolică se schimbă de câteva ori pe parcursul vieții
We start with the metabolic rate of an infant.
Începem cu rata metabolică a unui copil.
Then there is a switch when we are toddlers,
Apoi, apare o schimbare când suntem copii mici,
and then it’s pretty stable during adulthood to age 60,
și apoi e destul de stabilă în timpul vieții adulte până la 60 de ani,
00:02:39
when it changes again.
când se schimbă din nou.
Researchers evaluated the Hadza,
Cercetătorii au evaluat tribul Hadza,
a group of people in Tanzania
un grup de oameni din Tanzania
who live a traditional hunter gatherer lifestyle.
care au un stil tradițional de viață de vânător-culegător.
And yet, when you control for body size and age,
Și totuși, atunci când se corectează pentru mărimea corpului și vârstă,
00:02:51
they burn a similar amount of calories a day
ei ard o cantitate similară de calorii pe zi
as an average American adult.
ca un adult american obișnuit.
It seems that calories out is a pretty fixed number,
Se pare că eliminarea caloriilor reprezintă un număr destul de fix,
and it appears that our bodies have limits.
și se pare că corpurile noastre au limite.
If we exercise harder, at first we may expend more energy,
Dacă ne antrenăm mai mult, la început e posibil să consumăm mai multă energie,
00:03:06
but over time,
dar în timp,
our metabolism will find ways to conserve.
metabolismul nostru va găsi modalități de conservare.
Here's what I'm getting at.
Iată unde vreau să ajung.
The point of our metabolic system is to manage energy,
Ideea sistemului nostru metabolic este de a gestiona energia,
not to manage weight.
nu de a controla greutatea.
00:03:17
So if you read an article
Deci, dacă citiți un articol
or hear a so-called expert inviting you to boost your metabolism,
sau auziți un așa-zis expert care vă invită să vă stimulați metabolismul,
remember that’s just marketing speak rooted in a weight loss culture.
nu uitați că e doar marketing bazat în cultură pentru slăbit.
And it just isn’t true.
Și pur și simplu nu este adevărat.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul