6#

Ce este alergia alimentară - și ce nu este ? Jen Gunter - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce este alergia alimentară - și ce nu este ?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Adesea, oamenii confundă alergiile alimentare cu intoleranța la anumite alimente, chiar dacă ele se tratează complet diferit. Dr. Jen Gunter explică cum alergiile declanșează imediat sistemul imunitar, în timp ce intoleranța întrerupe digestia și durează zile până își face simțită prezența. Învățați cum să faceți diferența și înțelegeți mai bine cum vă reacționează corpul la mâncare. (Pentru mai multe informații despre cum vă funcționează corpul, ascultați-i podcastul, Chestii despre corp cu Dr. Jen Gunter, la TED Audio Collective).

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
People often confuse food allergies and food intolerances.
Adesea, alergiile alimentare se confundă cu intoleranța la anumite alimente.
But it's important to know the difference
Dar e important să se știe diferența
because they each require a different treatment.
pentru că fiecare se tratează diferit.
So what is the difference?
Deci, care este diferența?
[Body Stuff with Dr. Jen Gunter]
[Chestii despre corp cu Dr. Jen Gunter]
00:00:13
A food allergy is your body's immune system
Alergia alimentară e felul în care sistemul vostru imunitar
responding to specific proteins in certain foods.
reacționează la proteine specifice din anumite mâncăruri.
For instance, in shellfish,
De exemplu, în crustacee,
one of the triggers for allergic reactions is a protein called tropomyosin.
unul dintre declanșatoarele reacțiilor alergice este proteina tropomiozină.
And with peanuts, it can be a reaction to one of its many proteins.
Iar în cazul alunelor, alergia poate fi o reacție la una din multele lor proteine.
00:00:30
When a food particle enters the body of someone who's allergic,
Când o particulă de hrană ajunge în corpul unui om alergic,
the body's immune system perceives it as a problem, an invader.
sistemul imunitar o percepe ca pe o problemă, un invadator.
Just as your body might respond to a virus as a threat,
Așa cum corpul vostru poate reacționa la un virus ca la o amenințare,
with food allergies,
la alergiile alimentare,
part of your immune system sees the protein of the food as a threat.
o parte a sistemului imunitar vede proteina din aliment ca pe o amenințare.
00:00:48
The allergic reaction can be thought of as a disproportionate
Reacţia alergică poate fi văzută drept o reacție disproporționată
and inappropriate response from the immune system to the food.
și nepotrivită a sistemului imunitar față de alimentele respective.
Allergic reactions can range from being mild:
Reacțiile alergice pot varia de la reacții ușoare:
tingles in the mouth, hives and rashes,
furnicături la nivelul gurii, urticarii și erupții,
to being extremely severe, like having trouble breathing.
la reacții extrem de severe, precum greutate în respirație.
00:01:04
And they can even be life threatening.
Și pot chiar să vă pună viața în pericol.
Allergic reactions, with some exceptions,
Reacțiile alergice, cu unele excepții,
almost always happen quickly,
se produc repede aproape tot timpul,
within 30 minutes of eating or exposure to the food.
la 30 de minute după ce alimentul este mâncat sau corpul este expus la el.
A food intolerance, on the other hand,
Pe de altă parte, intoleranța la alimente
00:01:18
is usually our body having trouble digesting certain foods.
înseamnă că, de obicei, corpul nostru digeră cu greu unele alimente.
Unlike allergies, food intolerances are not related to the immune system.
Spre deosebire de alergii, intoleranțele nu au legătură cu sistemul imunitar.
For instance, being lactose intolerant
De exemplu, intoleranța la lactoză
means you don't have enough of the enzyme that breaks down the lactose in dairy.
înseamnă că nu aveți îndeajuns din enzima care descompune lactoza din lactate.
Intolerance to certain foods can often result in digestive issues,
Intoleranța la anumite alimente poate, adesea, să ducă la probleme digestive,
00:01:36
including bloating, diarrhea or just generally feeling unwell.
inclusiv balonare, diaree sau doar o stare generală de rău.
Intolerance to food can happen pretty quickly too,
Intoleranța poate și ea să se producă destul de repede,
but could also show up in the next few days.
dar se poate manifesta și în următoarele câteva zile.
In other words,
Cu alte cuvinte,
if you experience unpleasantness from something you've eaten a day before,
dacă vă simțiți rău după ce ați mâncat ceva cu o zi în urmă,
00:01:53
most of the time it's not an allergy.
de cele mai multe ori nu e de la o alergie.
There's a third kind of reaction
Mai există și o a treia reacție
that's neither an allergy or an intolerance.
care nu e nici alergie, nici intoleranță.
For example, celiac disease is an autoimmune condition
De exemplu, boala celiacă este o boală autoimună
triggered by eating foods containing gluten.
declanșată de alimentele care conțin gluten.
00:02:07
Celiac disease may share some similar symptoms to a food intolerance,
Boala celiacă poate avea câteva simptome similare cu cele ale unei intoleranțe,
such as bloating or belly pain.
precum balonarea sau durerea de burtă.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...