8#

De ce este atât de dificil să tratăm răcelile comune? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce este atât de dificil să tratăm răcelile comune?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

On average, adults catch more than 150 colds throughout their lives. Even with similar symptoms, the cause could be different each time. Common colds are caused by at least 8 different families of virus, each of which can have its own subtypes. How can so many different viruses cause the same illness? And is a cure even possible? Explore the two main strategies we employ to fight viruses. [Directed by Anton Bogaty, narrated by George Zaidan, music by Nikola Radivojevic].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
In 2000, a company called ViroPharma ran clinical trials of pleconaril,
În 2000, o companie numită ViroPharma a efectuat studii clinice cu pleconaril,
a new pill designed to treat the common cold.
o nouă pastilă creată pentru a trata răceala comună.
In many patients, the pill helped.
Pastila a ajutat mulți pacienți.
But in 7 of them, just a few days into the treatment,
Dar la șapte dintre ei, la câteva zile după tratament,
researchers found mutated virus variants that were almost completely resistant
s-au descoperit mutații ale virusului aproape complet rezistente la pleconaril.
00:00:23
to pleconaril.
Viruses are always mutating, but this one mutated so quickly that it managed
Virusurile suferă mereu mutații, dar nu în ritmul acestuia,
to outmaneuver years of research and development in just a few days.
care a zădărnicit ani de cercetare și dezvoltare în doar câteva zile.
If you didn't have an immune system and caught a cold,
Dacă nu am avea un sistem imunitar și am răci,
the infection would quickly spread deep into your lungs.
infecția s-ar răspândi rapid la plămâni.
Rampant viral replication would destroy tissue there,
Replicarea virală galopantă ar distruge țesuturile
00:00:41
until your lungs couldn’t supply your body with enough oxygen
până când plămânii nu ar mai putea furniza suficient oxigen
and you’d asphyxiate.
și ne-am asfixia.
Unfortunately, for millions of people around the world who live
Însă pentru milioane de oameni din întreaga lume
with a less-than-fully-functional immune system
care trăiesc cu un sistem imunitar mai puțin funcțional
or who are on immunosuppressant drugs,
sau care iau medicamente imunosupresoare,
00:00:53
this is a real risk:
acesta este un adevărat risc.
“minor” infections can turn serious or even deadly.
Infecțiile „ușoare” pot deveni grave sau chiar mortale.
But if you're fortunate enough to have a fully functional immune system,
Dar dacă avem norocul de a avea un sistem imunitar funcțional,
a cold will probably give you a few relatively mild symptoms.
o simplă răceală va cauza doar simptome relativ ușoare.
On average, adults catch more than 150 colds throughout their lives.
În medie, adulții răcesc de peste 150 de ori de-a lungul vieții.
00:01:10
And despite the fact that the symptoms are similar,
Și deși simptomele sunt similare,
the cause could be different each time.
cauza ar putea fi diferită de fiecare dată.
Common colds are caused by at least 8 different families of virus,
Răcelile obișnuite sunt cauzate de minim 8 familii diferite de virusuri,
each of which can have its own species and subtypes.
fiecare putând avea propriile sale specii și subtipuri.
How can so many different viruses cause the same illness?
Cum se poate ca virusuri diferite să provoace aceeași boală?
00:01:27
Well, viruses can only invade our bodies in a few ways:
Virusurile ne pot infecta în doar câteva moduri.
one is to come in on a breath.
Unul dintre acestea este respirația.
We have to breathe, so our immune system sets up a bunch of frontline defenses
Trebuie să respirăm, așa că sistemul imunitar stabilește linii de apărare,
and these are actually what produce many of the symptoms of a cold.
iar acestea sunt de fapt cele care produc majoritatea simptomelor unei răceli.
Your mucus-y, dripping nose is your immune system trapping and flushing out virus.
Nasul care curge reprezintă încercarea sistemului imunitar de a elimina virusul.
00:01:46
Your fever is your immune system raising your body temperature
Febra este răspunsul imunitar prin care temperatura crește
to slow down viral replication.
pentru a încetini replicarea virală.
And your inflamed, well, everything,
Iar inflamația pe care o simțim, ei bine, peste tot,
that’s your immune system widening your blood vessels
este sistemul imunitar care dilată vasele de sânge
and recruiting its white blood cell army to help kill the virus.
și recrutează celule albe pentru a ucide virusul.
00:02:00
So, if the common cold is caused by many different viruses,
Dar dacă răceala comună e cauzată de numeroase virusuri diferite,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...