3#

Ce poți învăța de la oamenii cu care nu împarți aceleași opinii. Shreya Joshi - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce poți învăța de la oamenii cu care nu împarți aceleași opinii". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Liderul de tineret Shreya Joshi diagnostichează o sursă cheie de polarizare politică în SUA și arată de ce conversațiile incomode cu persoane cu care nu ești de acord sunt foarte importante pentru a reduce diferențele. „Când suntem capabili să recunoaștem ceea ce ne unește, va fi mult mai ușor să avem conversații despre ceea ce ne desparte", spune ea.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
OK, guys, let's go back to high school.
Să ne amintim puțin despre liceu.
Does anyone remember that feeling
Își amintește cineva sentimentul acela
of walking into the school cafeteria with your tray in your hand
când intrai în sala de mese cu tava în mână
and not knowing where to sit?
și nu știai unde să te așezi?
Yeah, I see some people nodding, OK, cool.
Văd câțiva care dau din cap, foarte bine.
00:00:17
You might have sat alone,
Poate ai stat singur,
or perhaps more likely,
sau poate, cel mai probabil,
you looked for someone who felt familiar.
te-ai uitat după cineva cunoscut.
You sat with a group of people that reminded you of you.
Ai stat cu un grup de oameni care semănau cu tine.
And even today, when deciding where to sit,
Și chiar și astăzi, când te gândești unde să stai,
00:00:33
how many of you chose to sit next to someone
câți dintre voi aleg să stea lângă cineva
who looked or felt different from you?
care arată sau e diferit de tine?
I would bet that not many of you did that.
Pun pariu că nu foarte mulți.
I guess not much changes in some situations,
Cred că lucrurile nu se schimbă prea mult
whether you're 17 or you're 70.
fie că ai 17 sau 70 de ani.
00:00:49
We've all likely felt this tendency to gravitate towards people who look,
Cu toții simțim această tendință de a fi atrași de oameni
think and act like us.
care arată, gândesc și acționează ca noi.
It's comfortable, but it can also be harmful
E confortabil, dar poate fi și dăunător,
because this polarization that we face today
deoarece această polarizare cu care ne confruntăm azi
isn't just about believing that the other side is factually wrong.
nu e doar despre faptul că noi credem că ceilalți greșesc.
00:01:07
We are beginning to see the other side as malevolent beings
Începem să-i vedem pe ceilalți ca ființe răuvoitoare,
with a hateful and hidden agenda.
cu intenții rele și ascunse.
And you can see this.
Vedeți foarte bine asta.
You can see this in the screaming cable news pundits,
În comentariile știrilor de la televizor,
the politicians who vote down bills
politicieni care nu votează legi
00:01:20
just because they come from the other side of the aisle.
doar pentru că vin din partea adversă.
The hate groups that violently attack people
Grupări rasiste care atacă persoanele
who are different from themselves.
care sunt diferite de ei.
When I see these things as a teenager,
Ca tânăr care asistă la toate astea,
I just feel so sad, so angry
îmi e foarte greu, sunt furioasă
00:01:35
and so scared of this world
și mi-e teamă de această lume
that I'm soon going to be entering as an adult.
în care voi intra în curând ca adult.
But there's something that I found in having conversations with my peers
Dar e ceva ce am descoperit în conversațiile cu colegii mei,
that I think can be a path forward from all of this.
ceva care cred că poate fi rezolvarea acestor lucruri.
An approach that focuses on conversations
O abordare care se axează pe conversații,
00:01:53
with the intent to listen and learn.
cu intenția de a asculta și învăța.
Not to win and not to agree.
Nu de a câștiga și de a nu fi de acord.
So I'm a 17-year-old from Naperville, Illinois.
Am 17 ani, sunt din Naperville, Illinois.
In the summer before my sophomore year of high school,
În vara dinaintea anului doi de liceu,
I attended the ACLU National Advocacy Institute's high school program
am participat la programul ACLU National Advocacy
00:02:10
in Washington, DC.
în Washington, DC.
During this program,
În acest program,
I had the chance to take part in a lot of different political discussions.
am putut să iau parte la multe dezbateri politice.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...