4#

Ce avantaje ai dacă nu te porți urât cu tine. Dan Harris - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce avantaje ai dacă nu te porți urât cu tine". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

After more than two decades as an anchor for ABC News, an on-air panic attack sent Dan Harris's life in a new direction: he became a dedicated meditator and, to some, even a guru. But then an anonymous survey of his family, friends and colleagues turned up some brutal feedback -- he was still kind of a jerk. In a wise, funny talk, he shares his years-long quest to improve his relationships with everyone (starting with himself) and explains the science behind loving-kindness meditation, and how it can boost your resiliency, quiet your inner critic and simply make you more pleasant to be around.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:01
A few years ago, I signed up for something called a 360 review.
Acum câțiva ani, m-am înscris la o evaluare generală.
(Laughter)
(Râsete)
If you've ever worked in the corporate world,
Dacă ați lucrat în corporații,
you probably have heard of this diabolical exercise.
ați auzit probabil de această practică diabolică.
(Laughter)
(Râsete)
00:00:15
It’s an anonymous survey with your bosses, peers and direct reports,
E o analiză anonimă a șefului, colegilor și subordonaților direcți,
and the idea is to get a panoramic sense of your strengths and weaknesses.
pentru a avea o imagine de ansamblu despre punctele tale forte și cele slabe.
I opted for the colonoscopy version of a 360 review.
Am ales versiunea de colonoscopie a acestei analize.
(Laughter)
(Râsete)
Which included my wife, my brother and two of my meditation teachers.
Asta i-a inclus pe soția, fratele meu și doi profesori de meditație.
00:00:32
In all, 16 people gave hour-long confidential interviews,
În total, 16 oameni au acordat interviuri confidențiale de o oră,
and I was then handed a 39-page report brimming with blind quotes.
iar eu am primit un raport de 39 de pagini cu citate goale.
I can tell you're looking forward to hearing the results.
Știu că abia așteptați să auziți rezultatele.
Sadists.
Sadicilor.
(Laughter)
(Râsete)
00:00:49
But I'm going to make you wait a second,
Dar mai așteptați o secundă,
because I should give you a little background on me.
că trebuie să vă spun ceva despre mine.
I used to be an anchorman.
Am fost prezentator de știri.
I worked at ABC News for 21 years.
Am lucrat 21 de ani la canalul de știri ABC.
It was a very stressful job.
A fost un loc de muncă foarte stresant.
00:01:00
In fact, I had a panic attack live on the air in 2004
Am și avut un atac de panică în direct, în 2004,
while delivering some otherwise mundane headlines.
în timp ce prezentam niște știri de-a dreptul banale.
The good news is that my nationally televised freakout
Partea bună e că acest atac de panică în direct
ultimately led me to meditation,
m-a condus în cele din urmă spre meditație,
which I had actually long rejected as ridiculous.
despre care am crezut multă vreme că e ceva ridicol.
00:01:16
I was raised by a pair of atheist scientists.
Am fost crescut de doi oameni de știință ateiști.
I'm a fidgety, skeptical guy.
Sunt un tip agitat, sceptic.
And that kind of led me to unfairly lump meditation
Iar asta m-a făcut să văd meditația
in with aura readings, vision boards and dolphin healing.
ca citirea aurei, panouri cu dorințe și vindecare cu delfini.
But the practice really helped me with my anxiety and depression.
Dar practica m-a ajutat cu adevărat în depresia și anxietatea mea.
00:01:35
And so my goal became to make meditation attractive
Așa că scopul meu a fost să fac meditația atractivă
to my fellow skeptics
celor care nu credeau în ea,
by ditching the New Age cliches and liberally using the f-word.
prin renunțare la clișeele New Age și permiterea cuvintelor interzise.
(Laughter)
(Râsete)
To my great surprise, this unorthodox approach
Spre marea mea surprindere, această abordare neobișnuită
00:01:50
turned me into a quasi self-help guru.
m-a transformat într-un guru cu resurse proprii de ajutor.
And a few years into this trip, I decided that I wanted to get a sense
După câțiva ani, m-am gândit că vreau să înțeleg
of whether my inner work was having outer results, you know?
dacă efortul meu interior dădea rezultate.
Was meditation making me a nicer person?
Mă făcea meditația un om mai bun?
And that's why I signed up for the 360.
Acesta a fost motivul pentru acea analiză.
00:02:05
And now I will tell you about the results.
Iar acum vă voi spune rezultatele.
The first 13 pages were dedicated to my sterling qualities.
Primele 13 pagini erau dedicate calităților mele minunate.
People talked about how hardworking and intelligent I was.
Oamenii spuneau că sunt inteligent și muncitor.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...