3#

Munca nu este familia ta. Gloria Chan Packer - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Munca nu este familia ta". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:02
and we start living life in these big swings of overworking to burnout.
și începem să trăim viața în mari leagăne de suprasolicitare, până la epuizare.
And maybe we rationally know that it's not the healthiest pattern in our life,
Rațional, poate știm că nu este cel mai sănătos tipar din viața noastră,
but we feel stuck.
dar ne simțim blocați.
I get that.
Înțeleg asta.
I've lived through that and sometimes still feel challenged with it.
Am trecut prin asta și uneori încă mă simt pusă la încercare.
00:04:18
You see, before I worked in mental wellness,
Înainte să lucrez în domeniul sănătății mintale,
you could argue that I worked in the opposite of mental wellness.
ați putea susține că am lucrat în opusul sănătății mintale.
I started my career in management and technology consulting,
Mi-am început cariera în management și consultanță tehnologică,
spending almost a decade giving it my all.
dând tot ce puteam timp de aproape un deceniu.
I did the 80 to 100 hour billing weeks,
Am trecut prin săptămâni de 80 până la 100 de ore,
00:04:34
the 100-plus fights a year, for years on end,
cele peste 100 de lupte pe an, ani la rând,
the early promotion chase
am urmărit promovarea timpurie
and didn't scale back on other parts of my life either.
și n-am făcut rabat nici la alte aspecte ale vieții mele.
Still volunteered, went to my SoulCycle classes
Făceam voluntariat, mergeam la cursurile de fitness,
did brunch and late nights with my friends
luam masa cu prietenii și stăteam până noaptea târziu,
00:04:48
until my completely overscoped life turned into burnout cycle
până când viața mea complet depășită s-a transformat în ciclu de epuizare
after burnout cycle.
după ciclu de epuizare.
In 2017, my brain and body hit a wall.
În 2017, mintea și corpul meu au ajuns într-un impas.
I started struggling with debilitating, chronic migraines
Am început să mă lupt cu migrene cronice debilitante
that, for me,
ceea ce, pentru mine,
00:05:03
meant that after months of no change
însemna că după luni fără schimbare
and no medication or treatment working,
și fără medicamente sau tratamente care să funcționeze,
I knew I had to take at least a leave from work.
știam că trebuie să iau măcar un concediu de la muncă.
And that was devastating for me
Pentru mine a fost devastator,
because work had really become my everything.
fiindcă munca devenise într-adevăr totul pentru mine.
00:05:18
There is a memory that haunts me from that time.
Există o amintire care mă bântuie de atunci.
And it was the night before I was about to go on leave,
Era noaptea dinainte să plec în concediu,
and I was just grabbing dinner with a friend and my husband.
și tocmai luam cina cu un prieten și cu soțul meu.
And I said to my friend,
I-am spus prietenului meu:
"Work is my entire worth and my identity.
„Munca este întreaga mea valoare și identitate.
00:05:35
I don't know what I'm going to do without it."
Nu știu ce mă fac fără ea”.
And my husband's body language and face dropped
Iar gestica și fața soțului meu au căzut
in a way that I had never seen it.
într-un fel pe care nu-l mai văzusem.
And after my friend left, I remember him saying to me,
După ce prietenul meu a plecat, îmi amintesc că mi-a spus:
"I can't believe that you think that work is your only worth
„Nu-mi vine să cred că gândești că munca este singura ta valoare
00:05:51
when I see so much more.
când eu văd mai mult.
And I can't believe you can't see that either."
Și nu pot să cred că nici asta nu o vezi.”
It's a poignant memory for me because I remember it feeling so true.
Este o amintire dureroasă, fiindcă îmi amintesc că asta e ceea ce simțeam.
And now I know it's not.
Acum știu că nu este așa.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul