3#

Munca nu este familia ta. Gloria Chan Packer - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Munca nu este familia ta". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:07
This looks kind of weird. I'm freaked out."
Arată destul de ciudat. Sunt panicată.”
A few of us are giggling or laughing,
Unii dintre noi chicotesc sau râd,
but I'm sure a few of us, too, in our heads are like,
dar sunt sigură și că unii dintre noi gândesc acum:
"Oh, have I done something weird like that at work?
„Oare am făcut vreodată ceva așa ciudat la serviciu?
Have I crossed a boundary before?”
Am întrecut vreo limită până acum?”
00:02:19
Boundaries are hard for a lot of us
Limitele sunt dificile pentru mulți
because many of us never learned boundaries.
fiindcă mulți dintre noi nu le-am învățat niciodată.
It's kind of a newer, buzzy phrase
Este un fel de expresie mai nouă,
that not many of us really have learned or defined before.
pe care mulți dintre noi nu am studiat-o sau definit-o înainte.
So let's start by defining what boundaries are
Așadar să începem prin definirea limitelor
00:02:32
and why they're so important to our mental health.
și importanța lor pentru sănătatea noastră mintală.
I like to think of boundaries as our ability to identify,
Îmi place să cred că limitele sunt abilitatea de a identifica,
communicate and take action on our needs.
comunica și acționa pentru nevoile noastre.
Being able to say, "I need to eat,"
Să poți spune: „Trebuie să mănânc”,
"I need to rest," "I need some space right now."
„Trebuie să mă odihnesc”, „Am nevoie de spațiu”.
00:02:46
Survival speaking, boundaries are critical for us as humans to be able to say,
Vorbind de supraviețuire, limitele sunt esențiale ca noi să putem spune:
"I need something," to be able to find safety and resourcing.
„Am nevoie de ceva”, să putem găsi siguranță și resurse.
However, it can also be advantageous in certain situations
Totuși, pot fi avantajoase în anumite situații
to delay or deprioritize our needs too.
pentru a întârzia sau deprioritiza nevoile noastre.
For example,
De exemplu,
00:03:03
if I'm a human back in the day, running away from a tiger,
dacă pe vremuri eram un om care fugea de un tigru,
if I happen to be hungry,
dacă mi se făcea foame,
it will, of course, be beneficial to delay that need for hunger
era, bineînțeles, benefic să amân nevoia de a mânca
until I'm safe again.
până ajungeam din nou în siguranță.
However, if, after the tiger has left and I'm safe,
Dar, dacă după ce a plecat tigrul și sunt în siguranță,
00:03:17
I keep staying stuck and being scared of the tiger
rămân blocată de teama de tigru
and delaying my hunger and not eating,
și îmi amân foamea și nu mănânc,
that becomes unhealthy too.
acest lucru devine de asemenea nesănătos.
This shift of delaying our needs into the unhealthy without knowing it
Această reorientare în amânarea nevoilor în ceva nesănătos fără să știm
is where a lot of us find ourselves unknowingly stuck today.
este locul unde ne aflăm blocați mulți dintre noi.
00:03:34
Somewhere in our lives we learned and adapted
Undeva în viețile noastre am învățat și ne-am adaptat
that repressing or sacrificing our needs for others was beneficial.
să ne suprimăm sau sacrificăm nevoile în favoarea celorlalți ca pe ceva benefic.
But that became so auto-piloted in our subconscious
Dar asta a trecut pe pilot automat în subconștientul nostru
that it goes past the point of diminishing returns
depășind randamentele scăzute
and becomes unhealthy.
și devenind nesănătos.
00:03:50
To where maybe we land into a workplace and we hear "we're like family"
Iar când ajungem la un loc de muncă și auzim: „suntem ca o familie”
and our brain just triggers into "give it everything no matter what."
creierul nostru se activează: „oferă tot ce ai, indiferent de situație.”
We sacrifice our boundaries, our time, our relationships,
Ne sacrificăm limitele, timpul și relațiile,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune