4#

S-a terminat cu adevărat pandemia? Complicat de spus. Anthony Fauci - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "S-a terminat cu adevărat pandemia? Complicat de spus". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

„Răspândiți lucruri reale și adevăruri”, spune omul de știință și doctorul imunolog Anthony Fauci. După o carieră de consultant pentru șapte președinți americani pe probleme de diverse epidemii, inclusiv COVID-19, el împărtășește informații despre prezentul și viitorul pandemiilor, având în spate decenii de experiență în domeniul sănătății publice. Ascultați cum aprofundează cele mai recente sfaturi despre protejarea de virus, credința sa neclintită în știință, ce intenționează să facă după pensionare (sau „recablare”) - și absorbiți din înțelepciunea lui câștigată cu greu. (Această conversație, găzduită de organizatorul TED în domeniul științei David Biello, a făcut parte dintr-un eveniment exclusiv pentru membri TED, care a avut loc pe 20 septembrie 2022. Vizitați ted.com/membership pentru a deveni membru TED.)

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
David Biello: In the wake of Dr. Anthony Fauci's announcement
David Biello: În urma anunțului doctorului Anthony Fauci
that he will be retiring
că se va retrage de la conducerea
as the head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Institutului Național de Boli Infecțioase
at the end of the year,
la sfârșitul acestui an,
I've invited him to join me for a conversation
l-am invitat la o discuție
00:00:12
on the future of the COVID-19 pandemic,
despre viitorul pandemiei COVID-19,
reflections on his career and the future of public health.
reflecții asupra carierei sale și viitorul sănătății publice.
Please welcome Brooklyn's own Dr. Fauci.
Să-i urăm bun venit doctorului Fauci.
Anthony Fauci: Hi, David, nice to see you, thank you for having me.
Anthony Fauci: Bună ziua, David, mulțumesc de invitație.
DB: Thank you for joining us.
DB: Mulțumesc că sunteți alături de noi.
00:00:27
So my first question is very simple.
Prima întrebare e foarte simplă.
Is the COVID-19 pandemic over?
S-a încheiat pandemia COVID-19?
AF: You know, David, there's a lot of misinterpretation
AF: Sunt multe interpretări greșite
about what the meaning of the word "over" is,
despre cuvântul „încheiat”,
it means different things to different people.
înseamnă lucruri diferite pentru fiecare.
00:00:41
I'm sure you're referring to the comment made by the President a day or two ago.
Sunt sigur că vă referiți la comentariul de acum câteva zile al președintelui.
If you're talking about the fulminant phase of the outbreak,
Dacă e vorba despre etapa fulminantă a epidemiei,
when we were having anywhere from 800,000 to 900,000 infections a day
când aveam între 800.000 și 900.000 infectări pe zi
and 3,000 to 4,000 deaths per day,
și între 3.000 și 4.000 de decese,
that was several months ago.
asta se întâmpla acum câteva luni.
00:01:03
We are much, much better off now than we were then.
Acum situația e mult mai bună.
So in that case,
Așadar, în acest caz,
that fulminant phase of the outbreak is behind us.
am depășit faza fulminantă a pandemiei.
But as the President made very clear on the second half of his sentence,
Dar președintele a fost foarte clar în a doua parte a afirmației,
is that, which they don't seem to show, is that he actually said
iar aceasta nu prea e discutată,
00:01:25
we still have a lot of work to do,
a spus că încă mai avem de lucru,
there's still a challenge ahead,
avem de depășit multe provocări,
we’ve got to get people vaccinated.
trebuie ca mai multă lume să se vaccineze.
We still have a number of cases,
Încă avem multe cazuri,
we have 400 deaths per day.
se înregistrează 400 de decese pe zi.
00:01:35
That's an unacceptably high level.
E un nivel inacceptabil de ridicat.
So again, it depends on the semantics of what your definition is.
Depinde foarte mult de semantica definiției.
We don't want anyone to get the impression
Nu dorim să se creadă
that we don't have a lot of work to do.
că nu avem mult de lucru.
We've got to get the level of infection
Trebuie să reducem nivelul de infectare
00:01:50
considerably lower than it is.
sub valorile de acum.
And we've certainly got to get the level of deaths lower than it is.
Și cu siguranță trebuie să reducem numărul deceselor.
So again, it depends on the semantics of what you mean by "end."
Așadar, depinde de semantica cuvântului „încheiat”.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...