3#

Cum să speli rufele atunci când ești în depresie. KC Davis - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum să speli rufele atunci când ești în depresie". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:01
Time's up, you didn't do any of it, you stared at the wall.
Timpul a trecut, nu ai făcut nimic, te-ai uitat pe pereți.
You have decision fatigue
Ești obosită de decizii,
because the burden of carrying a home all by yourself has burnt you out.
deoarece povara de a avea grijă singură de casă te-a epuizat.
You see, for some of you, all of the steps and the skills
Pentru unii dintre voi, toți pașii și abilitățile
that go into care tasks run on autopilot.
pentru treburile casnice sunt pe pilot automat.
00:04:16
But for millions of people, the autopilot is broken.
Dar pentru milioane de oameni, pilotul automat este stricat.
And what's worse, what if you had to do all of that when your mom just died
Și ce este mai rău, dacă trebuie să faci toate astea când mama ta tocmai a murit,
or your job just fired you
sau tocmai ai fost concediată,
or you’re using every ounce of strength that you have
sau când trebuie să folosești ultimul gram de putere
to just not kill yourself today?
pentru a nu te sinucide astăzi?
00:04:36
If you have access to therapy,
Dacă ai acces la terapie,
it's unlikely your therapist will ever ask you about your laundry.
este puțin probabil ca terapeutul tău să întrebe de rufele tale.
I've worked in mental health for about a decade.
Am lucrat în zona sănătății mentale cam un deceniu.
I've been in therapy even longer,
Am făcut terapie și mai mult timp,
and the only time I ever had a provider talk to me
și singura dată când un terapeut a vorbit cu mine
00:04:49
about things like cooking and cleaning and brushing my teeth
despre lucruri precum gătit și curățenie și cum mă spăl pe dinți
was when I was in a psych hospital as a teenager.
a fost în adolescență, când eram la psihiatrie.
Yet here were hundreds of thousands of people
Totuși, aici erau sute de mii de oameni
in my comment sections telling me
în secțiunile mele de comentarii spunându-mi
that these daily care tasks were a major pain point in their life.
că aceste sarcini zilnice au fost un punct de durere major în viața lor.
00:05:07
And so I started to wonder, what if we started here?
Și așa am început să mă întreb: dacă am începe de aici?
What if we started with these care tasks?
Dacă am începe cu aceste sarcini?
Could making daily tasks easier improve mental health quicker?
Ar putea simplificarea sarcinilor zilnice să îmbunătățească sănătatea mentală?
In the two years that I've been posting and writing
În cei doi ani în care am tot postat și scris
about the intersection of mental health and care tasks,
despre intersecția sarcinilor cu sănătatea mentală,
00:05:29
I've come up with a philosophy that does just this.
am venit cu o filozofie care face doar asta.
And it all starts with one simple idea.
Și totul începe cu o idee simplă.
Cooking, cleaning, laundry,
Gătitul, curățenia, rufele,
it doesn't make you a good person.
nu te fac un om bun.
Or a bad person.
Sau un om rău.
00:05:46
Listen to me.
Ascultă-mă.
Care tasks are morally neutral.
Acestea sunt neutre din punct de vedere moral.
Now, I know that if you've been watching Martha Stewart for decades --
Acum, știu că dacă te uiți la Martha Stewart de zeci de ani -
(Laughter)
(Râsete)
and scrolling the perfect Pinterest aesthetic every day,
și derulezi în fiecare zi pe Pinterest căutând perfecțiunea estetică,
00:06:04
that it can feel like struggling with these tasks is a moral failure.
atunci poate simți că lupta cu aceste sarcini este un eșec moral.
Like, it's because we're lazy
Ca și cum am fi leneși,
or irresponsible or we're immature.
sau iresponsabili sau imaturi.
But having an organized closet doesn't make you a success.
Dar dacă ai un dulap organizat nu ești un om de succes.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul