6#

Una dintre cele mai cenzurate cărți din toate timpurile - Mollie Godfrey. Mollie Godfrey - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Una dintre cele mai cenzurate cărți din toate timpurile - Mollie Godfrey". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 88 de video educativ în acces liber.

În 1998, un district școlar a eliminat una dintre cele mai apreciate lucrări din programă. Părinții care au cerut interzicerea ei spuneau că are conținut sexual explicit și este împotriva rasei albe. Cartea despre care este vorba îi aparține lui Maya Angelou: „Știu de ce cântă pasărea în colivie”. De ce este atât de controversată această carte de memorii? Mollie Godfrey analizează această carte interzisă atât de mult timp. [Regizat de Laura White, narațiunea de Karen Marie, muzică de Stephen LaRosa]

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
In 1998, a Maryland school district removed one of American literature’s
În 1998, un district școlar din Maryland a scos din programă
most acclaimed works from its curriculum.
una dintre cele mai apreciate lucrări ale literaturii americane.
Parents pushing for the ban said the book
Părinții care au cerut interzicerea ei
was both “sexually explicit” and “anti-white.”
au considerat-o împotriva albilor și cu conținut sexual explicit.
Following an outcry from other parents and teachers,
În urma sesizărilor unor părinți și profesori,
00:00:21
the decision was eventually reversed.
decizia a fost în cele din urmă anulată.
But this was neither the first nor the last attack
Dar nu a fost nici primul, nici ultimul atac
on Maya Angelou’s “I Know Why The Caged Bird Sings.”
asupra cărții lui Maya Angelou, „Știu de ce cântă pasărea în colivie”.
Few books have been challenged more often than Angelou's memoir.
Puține cărți au fost contestate așa cum au fost memoriile ei.
And while book banning decisions typically aren’t made
Și cu toate că deciziile de interzicere a cărților nu se iau
00:00:36
at the state or national level,
la nivel de stat sau național,
most of the schools and libraries that have banned Angelou’s book
multe școli și biblioteci care au interzis cărțile lui Angelou
have given similar reasons.
au venit cu motive similare.
Most commonly, they argue that the memoir’s account of sexual assault
Cel mai adesea, au susținut că relatarea agresiunii sexuale
and the violence of US racism are inappropriate for young readers.
și violența rasismului din SUA sunt inadecvate pentru cititorii tineri.
00:00:52
But these concerns miss the point of Angelou’s story,
Dar aceste preocupări au pierdut din vedere esența povestirii,
which uses these very themes to explore the danger of censorship
care folosește aceste teme pentru a expune pericolul cenzurii
and silence in the lives of young people.
și reducerea la tăcere în viața tinerilor.
Published in 1969, “I Know Why The Caged Bird Sings”
Publicată în 1969, „Știu de ce cântă pasărea în colivie”
traces the author’s childhood growing up poor, Black and female in the southern US.
urmărește copilăria autoarei într-o familie săracă din sudul SUA.
00:01:11
Central to the narrative is Angelou’s experience of being sexually assaulted
În centrul narațiunii se află experiența fetei care e agresată sexual
when she was seven and a half years old.
la vârsta de șapte ani și jumătate.
Surrounded by adults who consider the subject too taboo to discuss,
Înconjurată de adulți care consideră subiectul tabu,
Angelou decides that she is to blame.
Angelou ajunge la concluzia că ea e de vină.
And when she finally identifies her abuser in court,
În instanță, când îl identifică pe abuzator,
00:01:28
he is killed by vigilantes.
acesta e omorât de justițiari.
Angelou believes her voice is responsible for his death,
Angelou crede că ea e responsabilă de moartea lui
and for six years, she stops speaking almost entirely.
și timp de șase ani încetează să mai vorbească.
The book chronicles Angelou’s journey to rediscover her voice,
Cartea relatează călătoria ei pentru a-și redescoperi vocea,
all while exploring the pain and misplaced shame
în timp ce explorează durerea și rușinea nemeritată
00:01:44
that emerges from avoiding uncomfortable realities.
care se nasc din evitarea realității incomode.
The memoir’s narrative voice expertly blends her childhood confusion
Vocea narativă a memoriilor îmbină confuzia copilului
with her adult understanding,
cu înțelepciunea adultului,
offering the reader insights Angelou was deprived of as a child.
oferind cititorului perspective de care ea a fost lipsită în copilărie.
She connects her early experiences of being silenced and shamed
Își leagă astfel experiențele de copil, când era umilită și redusă la tăcere,
00:02:01
to the experience of being poor and Black in the segregated United States.
cu statutul de copil sărac, de culoare, într-o Americă segregată.
“The Black female,” she writes,
„O femeie de culoare”, scrie ea,
“is caught in the tripartite crossfire of masculine prejudice,
„e prinsă între focurile tripartite ale prejudecății masculine,
white illogical hate, and Black lack of power.”
ale urii lipsite de logică a albilor și lipsa de putere a negrilor.”
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...