4#

Ce avantaje ai dacă nu te porți urât cu tine. Dan Harris - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce avantaje ai dacă nu te porți urât cu tine". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:34
It’s called “loving-kindness,” which, as you might imagine,
Se numește bunătate iubitoare și după cum vă puteți imagina,
sounded to me like Valentine's Day with a gun to my head.
mi se părea un fel de Ziua Îndrăgostiților cu un pistol la tâmplă.
(Laughter)
(Râsete)
But I was in it to win it. I really wanted to be a nicer person.
Dar chiar îmi doream asta. Doream să devin un om mai bun.
I kept getting tripped up though,
Am continuat să mă împiedic,
00:04:50
because the woman who was running the retreat, my teacher,
deoarece organizatoarea și profesoara mea,
her name is Spring Washam,
Spring Washam,
she kept insisting that if I wanted to be less of a jerk to other people,
credea că dacă vreau să fiu mai puțin dezagreabil celorlalți,
I needed to start by being less of a jerk to myself,
trebuie să încep să mă port mai bine cu mine
which I thought was the kind of thing you hear
și asta credeam că e genul de lucru pe care vrei să-l auzi
00:05:02
from Instagram influencers and spin instructors, so --
de la influencerii de pe Instagram și instructorii de ciclism.
(Laughter)
(Râsete)
And she even went so far as to suggest
Chiar a mers până acolo încât a sugerat
that when I saw my demons emerging in meditation,
că atunci când îmi văd demonii în timpul meditației,
I should put my hand on my heart and say to myself,
să-mi duc mâna la inimă și să-mi spun:
00:05:15
"It's OK, sweetie. I'm here for you."
„E în regulă, dragul meu: Sunt aici cu tine.”
(Laughter)
(Râsete)
Hard pass.
Greu de făcut.
(Laughter)
(Râsete)
Pasadena. I was not going to do that.
Nu puteam să fac asta.
00:05:24
But over the ensuing days of nonstop meditation,
Dar în următoarele zile de meditație,
I did notice that my twin demons were in full effect.
am observat că cei doi demoni ai mei erau în plină desfășurare.
My anger had me rehearsing glorious, expletive-filled speeches
Furia mă făcea să repet discursuri glorioase pline de injurii,
I would deliver to my boss about the various promotions I deserved.
pe care le-aș fi rostit în fața șefului, despre promovări pe care le meritam.
My self-centeredness had me writing my own five-star Amazon reviews
Egocentrismul mă făcea să scriu recenzii de cinci stele pe Amazon
00:05:42
for my various books,
pentru diferite cărți ale mele,
praising my elegant prose and rugged good looks.
în care îmi lăudam proza elegantă și aspectul meu frumos.
(Laughter)
(Râsete)
And in the face of all of this roostering and rage,
Și în acest context de mândrie și pasiune,
I layered on an avalanche of self-criticism.
am venit cu o avalanșă de autocritică.
00:05:53
I told myself a whole story
Mi-am spus o întreagă poveste
about how I was an incurably self-obsessed, cranky monster
despre monstrul obsedat de sine care eram,
who had cloven hooves and a retractable jaw.
cu copite despicate și fălci ascunse.
After about five or six days of drinking from this fire hose, I caved.
După cinci, șase zile de chin, am cedat.
Mid-meditation, I put my hand on my heart,
În mijlocul meditației, mi-am pus mâna pe inimă
00:06:16
and while I definitely was not going to call myself "sweetie,"
și deși n-aveam de gând să-mi spun „dragul meu”,
I did silently say to myself,
mi-am spus în tăcere:
"It's all good, dude, I know this sucks, but I've got you."
„E în regulă, omule, știu că doare, dar sunt aici.”
This was very strange and embarrassing, but in this moment, I had an epiphany.
A fost foarte ciudat și jenant, dar în acel moment am descoperit ceva.
I realized that my demons were actually
Mi-am dat seama că demonii mei
00:06:34
just ancient, fear-based neurotic programs,
erau doar programe vechi, bazate pe frică,
probably injected into me by the culture, by my parents.
pe care probabil mi le injectaseră părinții mei, societatea.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul