4#

Ce avantaje ai dacă nu te porți urât cu tine. Dan Harris - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce avantaje ai dacă nu te porți urât cu tine". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:14
Many also said meditation had made me more caring.
Mulți spuneau că meditația m-a făcut mai atent.
But then came 26 pages of beatdown.
Dar apoi au urmat 26 de pagini de lucruri rele.
(Laughter)
(Râsete)
The first blow was that some reviewers noted
Prima lovitură a fost că unii criticau
that I had a penchant for being rude to junior staffers,
că am o înclinație de a fi nepoliticos cu angajații mai tineri,
00:02:30
which was deeply embarrassing.
lucru care m-a făcut să mă simt prost.
But it only got worse.
Dar ăsta era abia începutul.
I was called emotionally guarded, a diva and an authoritarian.
S-a spus că sunt rezervat în emoții, vedetă și autoritar.
(Quiet laughter)
(Râsete)
I don't know why that's funny.
Nu știu ce e de râs.
00:02:41
(Laughter)
(Râsete)
Some people even questioned my motives for promoting meditation.
Unii chiar puneau la îndoială motivele pentru care promovam meditația.
It got so bad that at one point my wife, who was reading it with me,
La un moment dat, soția mea, care citea împreună cu mine,
got up and went to the bathroom and cried.
s-a dus în baie să plângă.
I think for me the most painful part
Cel mai dureros pentru mine
00:02:58
was realizing that the aspects of my personality
a fost să-mi dau seama că părți din personalitatea mea
that I was most ashamed of and had really tried to hide
de care mi-era cel mai rușine și pe care mă străduisem să le ascund
were in fact on full display for everybody.
eram acum dezvăluite tuturor.
And those included my two most prominent and problematic demons:
Asta cuprindea și cele două probleme ale mele:
anger and self-centeredness.
furia și egoismul.
00:03:14
(Clears throat)
(Tușește)
Sorry. I've never talked about this publicly before.
Mă scuzați. N-am vorbit niciodată public despre asta.
(Applause)
(Aplauze)
Thank you.
Mulțumesc!
I thought we weren't supposed to applaud authoritarians here at TED.
Credeam că la TED nu aplaudăm persoane autoritare.
00:03:30
(Laughter)
(Râsete)
Bottom line, meditation had helped, for sure,
În concluzie, meditația m-a ajutat,
but I clearly retained the capacity to be a schmuck,
dar mi-am păstrat și capacitatea de a fi bădăran,
and I am not alone in this.
și nu sunt singurul.
All kinds of bad behavior have been on the rise.
Comportamentele rele sunt în creștere.
00:03:46
Reckless driving,
Condus imprudent,
unruly airline passengers, violent crime,
pasageri obraznici în timpul zborului, infracțiuni violente,
online bullying, workplace incivility,
hărțuire în mediul online, lipsă de politețe la locul de muncă,
tribal antagonism, even general self-centeredness.
conflicte în organizații, egocentrism dus la extrem.
At times, it can really feel like our social fabric is unraveling.
Pare că materialul nostru social se destramă.
00:04:01
So after my 360, I decided to do some work on myself
După această evaluare, am hotărât să mă schimb
and to see if I could also learn some things
și să văd dacă pot învăța ceva
that, by extension, might help the species.
care, prin extensie, să poată ajuta pe alții.
I pulled every lever at my disposal.
Am folosit tot ce-mi stătea la dispoziție:
I did psychotherapy, communications coaching, bias training,
psihoterapie, tehnici de comunicare, instruire contra discriminării,
00:04:15
couples counseling and more.
terapie de cuplu și multe altele.
And while I was really grateful to be able to do all of this stuff
Și deși eram foarte recunoscător că pot face toate acestea
and all of it helped,
și erau de ajutor,
I was still finding myself too often getting selfish or snippy.
tot mă gândeam adesea că sunt egoist și arogant.
So I signed up for a nine-day silent retreat
Așa că am ales o retragere de nouă zile de liniște,
00:04:29
where I would practice a kind of meditation
unde să practic un fel de meditație
that has been shown to boost your capacity for warmth.
care se dovedise că poate îmbunătăți capacitatea de afecțiune.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune