5#

Pot exercițiile fizice să „stimuleze” metabolismul? Jen Gunter - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Pot exercițiile fizice să „stimuleze” metabolismul?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Îți poți „stimula” metabolismul făcând mai multe exerciții fizice? Ei bine, e complicat. Plonjând adânc în adevăruri surprinzătoare despre modul în care organismul conservă și consumă energia sub formă de calorii, Dr. Jen Gunter dezvăluie cum funcționează de fapt metabolismul tău, rolul exercițiilor fizice - și alte lucruri pe care cultura pentru scăderea în greutate nu vrea să le știi. (Pentru mai multe informații despre modul în care funcționează corpul tău, ascultă podcastul ei, Body Stuff cu Dr. Jen Gunter, de la TED Audio Collective).

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
We often hear that exercise can help with weight loss
Auzim des că exercițiile fizice ajuta la pierderea în greutate
by speeding up or boosting our metabolism.
prin accelerarea sau stimularea metabolismului.
So is it true?
E adevărat?
Can we use exercise to control our metabolism?
Putem folosi exercițiile fizice pentru a ne controla metabolismul?
[Body Stuff with Dr. Jen Gunter]
[Lucruri despre corp cu Dr. Jen Gunter]
00:00:14
To answer that question,
Pentru a răspunde la întrebare
we have to first dig deeper into what metabolism is.
trebuie mai întâi să știm ce este metabolismul.
No surprise, metabolism is really complex,
Nu e de mirare că metabolismul este foarte complex,
and scientists and researchers are still discovering many new things about it.
iar oamenii de știință încă descoperă multe lucruri noi.
Very simply,
Pe scurt,
00:00:29
metabolism is the set of chemical reactions in every cell of our body
metabolismul e un set de reacții chimice ce au loc în fiecare celulă din corp
that harnesses energy to keep us alive.
și folosesc energia pentru a ne menține în viață.
So much of what happens in our bodies is metabolism,
O mare parte din ceea ce se petrece în corp este datorat metabolismului,
making new cells is metabolism, growing hair is metabolism,
precum producerea de noi celule, creșterea părului
and converting food into energy is metabolism.
și transformarea alimentelor în energie.
00:00:47
The sum total energy of all the metabolic processes
Suma totală a energiei tuturor proceselor metabolice
that occur throughout our body is measured in calories.
care apar în corpul nostru se măsoară în calorii.
And surprisingly,
Și surprinzător,
exercise is usually a small percentage of our daily calorie burn.
adesea exercițiile sunt un procent mic din totalul caloriilor arse zilnic.
Unless you're a professional athlete,
Cu excepția cazului unui atlet profesionist,
00:01:03
most of our calorie expenditure is accounted for
cea mai mare parte a consumului de calorii este reprezentată
by our basal metabolic rate.
de rata metabolică bazală.
All the vital stuff we need to function, like having a heartbeat, growing hair,
Toate funcțiile vitale precum bătăile inimii, creșterea părului,
building cells and even blinking.
creșterea celulelor și chiar clipitul.
That stuff takes up a big chunk of our energy.
Aceste lucruri necesită o mare parte din energia noastră.
00:01:18
So can we hack this equation in some way?
Deci, putem să modificăm această ecuație?
Can we use exercise to speed up our metabolism
Putem folosi exercițiile fizice pentru a ne accelera metabolismul
so we burn more energy?
ca să consumăm mai multă energie?
Can we burn even more calories?
Putem arde și mai multe calorii?
Not just doing burpees,
Nu doar făcând flotări coreene,
00:01:29
but while we're growing an eyelash, than before?
ci și atunci când ne cresc genele?
The answer is no.
Răspunsul este nu.
First of all,
În primul rând,
this is a misunderstanding of what fast versus slow metabolism really indicates.
asta e o neînțelegere a ceea ce înseamnă metabolismul rapid față de cel lent.
There's no clear link between thinner people and fast metabolism,
Nu există o legătură clară între oamenii mai slabi și metabolismul rapid,
00:01:46
and the same goes for larger people and slow metabolism.
și același lucru e valabil și pentru oamenii mai grași și metabolismul lent.
In fact, if you look at the absolute numbers,
De fapt, dacă vă uitați la cifrele absolute,
people with larger bodies have faster metabolisms,
persoanele cu corpuri mai mari au metabolisme mai rapide,
meaning they burn more calories because larger bodies have more cells,
ceea ce înseamnă că ard mai multe calorii fiindcă corpurile lor au mai multe celule,
which in turn are doing more to sustain the body.
care, la rândul lor, fac mai multe pentru a susține organismul.
00:02:05
Now, differences in metabolism between people with similar body sizes do exist,
Diferențele metabolice între persoanele cu dimensiuni corporale similare există,
but the difference between fast metabolism and slow metabolism
dar diferența dintre metabolismul rapid și cel lent
can be about 300 calories.
poate să fie de aproximativ 300 de calorii.
That’s like two apples and a banana.
Asta înseamnă două mere și o banană.
How fast our metabolism works is mostly genetic
Cât de repede funcționează metabolismul nostru este în mare parte genetic
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...