5#

Ai aptitudinile necesare pentru a lucra pe cont propriu? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ai aptitudinile necesare pentru a lucra pe cont propriu?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:18
If you’re considering joining the app economy
Dacă vrei să te alături acestei piețe a muncii
and don’t want to read all the fine print,
și nu vrei să citești ce scrie cu litere mici în contract,
there’s a network of researchers who publish ratings of platforms
există o rețea de cercetători ce publică evaluări ale platformelor
based on five categories of fair employment.
pe baza a cinci categorii privind corectitudinea.
Digital gig platforms come with drawbacks
Platformele digitale vin cu dezavantaje
00:04:34
and may not provide a reliable living wage.
și e posibil să nu ofere o sursă de venit sigură.
But for many around the world who don’t have the luxury of choice
Pentru mulți din întreaga lume care nu-și permit luxul de a alege
and need to make money as soon as possible,
și au nevoie să facă bani cât mai repede,
like, say, if you just lost your job,
de exemplu, dacă nu mai ai serviciu,
the gig economy is the easiest and fastest place to get hired.
economia muncii la cerere e cel mai ușor și rapid mod de a fi angajat.
00:04:48
For this reason, some have called it an “alternative safety net.”
Din acest motiv, unii spun că e o „plasă de siguranță alternativă”.
So, considering all these factors and many others,
Așa că, luând în considerare acești factori și multe altele,
should you dip your toes into the gig economy? Or dive in?
ar trebui să testezi această economie? Sau să te arunci direct?
Ask yourself: how much do you value flexibility or autonomy?
Întreabă-te cât de mult contează flexibilitatea și autonomia?
Do you prefer to work within an established structure,
Preferi să lucrezi în cadrul unei structuri stabilite,
00:05:05
or to make your own?
sau să alegi după placul tău?
Are you willing to network to find new clients?
Vrei să socializezi pentru a găsi noi clienți?
Are you organized and self-directed?
Ești organizat și independent?
And perhaps most importantly,
Și poate cel mai important,
how much do you value knowing exactly what you'll earn from week to week?
cât de mult contează să știi exact cât vei câștiga de la o săptămână la alta?

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul