6#

Simt animalele mâhnire? Barbara J. King - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Simt animalele mâhnire?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În 2018, o balenă ucigașă pe nume Tahlequah a născut. Dar fiica ei a murit în decurs de o oră. Totuși, Tahlequah nu i-a părăsit cadavrul. În următoarele 17 zile și pe o distanță de 1 600 km, l-a ținut pe apă deasupra ei. Din cauza schimbării rutinei ei de hrănire și deplasare, comportamentul lui Tahlequah era desigur neobișnuit. Dar era mâhnită sau doar confuză? Barbara J. King discută dacă animalele, cu excepția omului, simt mâhnire. [Regizor: Denis Chapon, Atelierul de Animație, lectură: Susan Zimmerman, muzică: Cem Misirlioglu].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
In 2018, an orca called Tahlequah gave birth.
În 2018, o balenă ucigașă pe nume Tahlequah a născut.
But her daughter died within an hour.
Dar fiica ei a murit în decurs de o oră.
Tahlequah, however, didn’t leave her body.
Totuși, Tahlequah, nu i-a părăsit cadavrul,
And over the next 17 days and 1,600 kilometers,
iar în următoarele 17 zile și pe o distanță de 1 600 km,
she kept it afloat atop her own,
l-a ținut pe apă deasupra ei,
00:00:27
diving to retrieve the body whenever it slipped away,
scufundându-se să-l recupereze ori de câte ori aluneca de pe ea,
even after it began deteriorating.
chiar și atunci când a început să se descompună.
By altering her feeding and travel patterns,
Din cauza schimbării rutinei ei de hrănire și deplasare,
Tahlequah’s behavior was certainly unusual.
comportamentul lui Tahlequah era desigur neobișnuit.
But was she mourning— or just confused?
Dar era îndurerată sau doar confuză?
00:00:45
Do non-human animals grieve?
Oare animalele jelesc?
This question is tricky.
Această întrebare este complicată.
In 1871, Charles Darwin argued that other animals
În 1871, Charles Darwin a afirmat că și alte animale
experience a wide range of emotions, including grief.
experimentează o mulțime de emoții, inclusiv mâhnire.
But, especially in the absence of a dependable bridge
Dar, în special în lipsa unei punți sigure
00:01:03
between our minds and theirs,
între mințile noastre și ale lor,
many scientists have long been wary
mulți oameni de știință au evitat mult timp
of projecting human emotions onto other animals.
să atribuie animalelor emoțiile umane.
It’s also been thought that they might display irregular behaviors after a death
S-a considerat, de asemenea, că ele s-ar putea comporta neobișnuit după o pierdere
for other adaptive reasons.
din anumite motive de adaptare.
00:01:19
And, for a while, the paradigm was that humans were exceptional:
Și, pentru un timp, concepția a fost că oamenii sunt excepționali:
other animals were reacting and surviving,
alte animale reacționau și supraviețuiau,
while we alone were thinking and feeling.
în timp ce numai noi gândeam și aveam sentimente.
This conception was increasingly challenged during the 20th century.
Această mentalitate a fost tot mai contestată în decursul secolului XX.
In 1985, for example, a gorilla called Koko,
De exemplu, în 1985, unei gorile pe nume Koko,
00:01:41
who'd been trained to use some signs from American Sign Language,
care a fost învățată să folosească semne din Limbajul Semnelor American,
was told that her kitten companion had died.
i s-a spus că pisicuța care îi era prietenă a murit.
She made distress calls, and several weeks later,
Ea a transmis semnale de ajutor, iar câteva săptămâni mai târziu,
looking at a photo of another kitten signed “cry,” “sad,” and “frown.”
privind o poză cu altă pisicuță, a aratat „plâns”, „trist” și „încruntat”.
Now there’s a growing pool of data and observations
Acum există o colecție vastă de date și observații
00:02:03
suggesting that some animals, including mammals and birds,
care sugerează că unele animale, inclusiv mamifere și păsări,
might experience what we call grief.
ar putea experimenta ceea ce noi numim mâhnire.
In 2003, Eleanor, an elephant matriarch, collapsed.
În 2003, Eleanor, un matriarh al elefanților, a leșinat.
Within minutes, another matriarch called Grace neared and helped Eleanor stand,
În câteva minute, un alt matriarh pe nume Grace
s-a apropiat și a ajutat-o pe Eleanor să se ridice,
only for her to fall again.
doar ca aceasta să cadă din nou.
00:02:26
Grace vocalized, stayed by Eleanor’s side, and tried pushing her back up.
Grace a vociferat, a stat alături de Eleanor și a încercat s-o ridice.
When Eleanor died, a female named Maui approached,
Când Eleanor a murit, o femelă numită Maui s-a apropiat,
positioned herself over Eleanor’s body, and rocked back and forth.
s-a poziționat deasupra cadavrului ei și s-a legănat înainte și-napoi.
Over the course of one week,
În decursul unei săptămâni,
elephants from five different families visited Eleanor’s body.
elefanții din 5 familii diferite au vizitat cadavrul lui Eleanor.
00:02:49
On separate occasions,
De câteva ori,
elephants have been observed carrying the remains of family members,
elefanții au fost observați purtând rămășițele membrilor familiei,
including jawbones and tusks.
inclusiv oasele maxilarelor și fildeșii.
In 2010, a giraffe was born with a deformed foot and had trouble walking.
În 2010, s-a născut o girafă cu un picior deformat și îi era greu să umble.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...