5#

Ai aptitudinile necesare pentru a lucra pe cont propriu? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ai aptitudinile necesare pentru a lucra pe cont propriu?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:14
Freelancers don’t automatically get perks that some salaried jobs offer,
Freelancerii nu primesc automat avantajele pe care le oferă o poziție de salariat,
like paid vacation or sick leave, life insurance,
cum ar fi concediu plătit sau medical, asigurare de viață,
college tuition, or retirement plans.
taxe pentru facultate sau planuri de pensii.
In countries like the US,
În țări ca SUA,
where the government doesn’t provide healthcare to most people,
unde guvernul nu oferă servicii medicale pentru majoritatea,
00:02:28
freelancers are responsible for that, too.
liber profesioniștii trebuie să rezolve și asta.
Freelancing has been around for a long time;
Forma de activitate există de foarte mult timp,
but digital freelancing platforms like Uber, Lyft, and Fiverr are pretty new.
dar platformele digitate cum ar fi Uber, Lyft și Fiverr sunt noi.
They say they’ll connect you with clients and take care of some
Acestea îți oferă să-ți facă legătura cu clienții și se ocupă
of the entrepreneurial and administrative stuff so you can focus on the work.
de aspecte antreprenoriale și administrative ca tu să te ocupi de muncă.
00:02:47
But there are some hidden costs to consider.
Dar există anumite costuri ascunse.
First, your life may not be as flexible as you think.
Viața ta nu va deveni atât de flexibilă precum crezi.
For example, if you're a rideshare driver, you get to choose when to work,
De exemplu, dacă ești conducător auto, poți alege când să lucrezi,
but not how:
dar nu și cum:
the app recommends what route to take,
aplicația îți recomandă traseul,
00:03:01
enforces how you act with the threat of low customer ratings,
îți impune cum să te porți să eviți evaluarea negativă a clienților,
and sets your rate.
și îți setează tariful.
Those rates may be so low that you end up working more
Acele tarife pot fi atât de mici, încât vei lucra mai mult
than if you had a salaried full-time job.
decât dacă ai fi salariat cu normă întreagă.
Speaking of rates,
Cât despre tarife,
00:03:12
it can be hard to figure out exactly how much money you’ll make.
e greu să îți dai seama cât vei câștiga exact.
Earnings vary based on location;
Câștigurile diferă în funcție de zonă;
platforms might advertise hourly rates that don’t factor in expenses,
platformele pot sugera tarife care nu iau în calcul cheltuielile,
and large scale data on actual earnings is sparse.
iar datele pe scară largă referitoare la câștigurile reale sunt puține.
One of the largest data sets we have is from Uber.
Cele mai multe date le avem de la Uber.
00:03:28
It contains 740 million trips by 1.8 million drivers
S-au efectuat 740 de milioane de curse efectuate de 1,8 milioane de șoferi
between 2015 and 2017.
între 2015 și 2017.
Researchers analyzed these figures in a 2018 paper
Cercetătorii au analizat aceste date într-o lucrare în 2018
and found that once you deduct Uber's cut and the cost of business expenses,
și au constatat că, după ce se deduce comisionul Uber și cheltuielile,
drivers’ average earnings dropped from about $22 an hour to about $12 an hour.
media câștigurilor a scăzut de la 22 de dolari pe oră la 12 dolari.
00:03:48
And buying benefits would reduce that number even more.
Și achiziționarea beneficiilor ar reduce acel număr și mai mult.
And there is a lot of variability in working conditions
Iar condițiile de muncă variază mult
across different gig platforms.
de la o platformă la alta.
For example, the company 99 in Brazil operates a rideshare platform
De exemplu, compania 99 din Brazilia deține o platformă pentru curse împărțite
that many people use to deliver packages.
pe care mulți o folosesc ca să livreze pachete.
00:04:04
Drivers are matched with shippers, and 99 takes a cut.
Șoferii sunt asociați cu transportatori, iar 99 își ia partea.
The company’s terms and conditions hold both the shipper and the driver
Conform termenilor&condițiilor companiei, atât transportatorul cât și șoferul
liable for anything that could go wrong—
sunt responsabili pentru orice problemă,
including things like if a package gets stolen.
inclusiv dacă un pachet e furat.
descărcați în HTML/PDF
acțiune