6#

Va mai fi o altă pandemie în timpul vieții tale? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Va mai fi o altă pandemie în timpul vieții tale?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:38
The good news is we now have tools that make pandemics less destructive.
Vestea bună e că acum avem uneltele pentru a reduce impactul pandemiilor.
Scientists estimated that early warning systems, contact tracing,
Savanții au estimat că sistemele de alertă anuală, urmărirea contactelor,
social distancing, and other public health measures
distanțarea socială și alte metode de sănătate publică
saved over a million lives in just the first six months
au salvat peste un milion de vieți în doar primele șase luni
of the COVID-19 pandemic in the US,
ale pandemiei de COVID-19 în SUA,
00:04:55
not to mention the millions of lives saved by vaccines.
fără a menționa milioanele de vieți salvate de vaccinuri.
One day, another pandemic will sweep the globe.
Într-o zi, o altă pandemie va mătura globul.
But we can work to make that day less likely to be tomorrow.
Dar putem munci pentru a scădea șansa ca acea zi să fie mâine.
We can reduce the risk of spillover events,
Putem reduce riscul evenimentelor de trecere
and we can contain spillovers that do happen
și putem stăpâni trecerile ce au loc,
00:05:11
so they don’t become full-blown pandemics.
încât să nu devină pandemii depline.
Imagine how the future might look if we interacted
Imaginați-vă cum ar arăta viitorul dacă am interacționa
with the animal world more carefully,
mai atent cu lumea animală
and if we had well-funded, open-access global disease monitoring programs,
și dacă am avea programe de monitorizare a bolilor bine finanțate și accesibile,
AI-powered contact tracing and isolation measures,
urmărirea contactelor facilitată de IA și măsuri de izolare,
00:05:26
universal vaccines, next-generation antiviral drugs,
vacciunuri universale, medicamente antivirale de generație nouă
and other tech we haven't even thought of.
și alte tehnologii la care nu ne-am gândit.
It’s in our power to change these probabilities.
E în puterea noastră să schimbăm aceste probabilități.
So, we have a choice: we could do nothing and hope we get lucky.
Avem de ales: putem sta degeaba și spera că suntem norocoși.
Or we could take the threat seriously enough
Sau putem lua amenințarea în serios
00:05:40
that it becomes a self-defeating prophecy.
încât să devină o profeție care nu se va întâmpla.
Which future would you rather live in?
În care viitor ați prefera să trăiți?

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul