5#

De ce amânăm, chiar când nu ne face bine. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce amânăm, chiar când nu ne face bine". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

The report you've been putting off is due tomorrow. It's time to buckle down, open your computer ... and check your phone. Maybe watch your favorite YouTube channel? Or maybe you should just start in the morning? This is the cycle of procrastination. So, why do we procrastinate when we know it's bad for us? Explore how your body triggers a procrastination response, and how you can break the cycle. [Directed by Vitalii Nebelskyi, and action agency, narrated by Jack Cutmore-Scott, music by Stephen LaRosa].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
It’s 5 p.m. and you’ve just realized that report you’ve been putting off
E ora 5 după amiaza și ți-ai amintit că raportul pe care l-ai tot amânat
is due tomorrow.
trebuie predat mâine.
It’s time to buckle down, open your computer...
E timpul să te așezi, să deschizi calculatorul...
and check your phone.
și să-ți verifici telefonul.
Maybe catch up on your favorite YouTube channel?
Sau poate să te uiți pe canalul preferat de YouTube?
00:00:22
Actually, you should probably make dinner first.
De fapt, întâi ar trebui să gătești cina.
You usually like cooking,
De obicei îți place să gătești,
though it’s hard to enjoy with this work hanging over your head,
dar acum e greu să te bucuri cu această problemă pe cap,
and oh— it’s actually pretty late!
în plus, e chiar foarte târziu.
Maybe you should just try again in the morning?
Poate ar fi mai bine să încerci mâine dimineață?
00:00:36
This is the cycle of procrastination, and I promise you, we have all been there.
Acesta e ciclul procrastinării și toți am trecut prin asta.
But why do we keep procrastinating even when we know it’s bad for us?
De ce amânăm chiar când știm că ne face rău?
To be clear, putting something off isn’t always procrastinating.
Trebuie să spunem că amânarea nu e tot timpul procrastinare.
Responsible time management requires deciding which tasks are important
Gestionarea responsabilă a timpului necesită să alegi sarcinile importante
and which ones can wait.
și să vezi care pot fi amânate.
00:01:01
Procrastination is when we avoid a task we said we would do, for no good reason,
Amânarea are loc când evităm o sarcină fără un motiv întemeiat,
despite expecting our behavior to bring negative consequences.
chiar dacă știm că astfel vom avea consecințe negative.
Obviously, it’s irrational to do something you expect to harm you.
Evident, nu e logic să faci ceva care să-ți provoace rău.
But ironically, procrastination is the result of our bodies trying to protect us,
Dar în mod ironic, amânarea e rezultatul corpului nostru
specifically by avoiding a task we see as threatening.
care încearcă să ne protejeze,
în special prin evitarea activității pe care o vedem amenințătoare.
00:01:26
When you realize you need to write that report,
Când știi că ai de scris acel raport,
your brain responds like it would to any incoming threat.
creierul răspunde ca în cazul unei amenințări.
Your amygdala, a set of neurons involved in emotional processing
Amigdala, un set de neuroni implicați în procesul emoțional
and threat identification,
și în detectarea amenințării,
releases hormones including adrenaline that kick off a fear response.
eliberează hormoni, ca adrenalina, care declanșează un răspuns de frică.
00:01:45
This stress-induced panic can overpower the impulses from your prefrontal cortex,
Frica datorată stresului poate învinge impulsurile din cortexul prefrontal,
which typically help you think long term and regulate your emotions.
care ajută la gândirea pe termen lung și reglarea emoțiilor.
And it’s in the midst of this fight, flight, or freeze response
În timpul acestei reacții de luptă, fugă sau îngheț,
that you decide to handle the threat
tu decizi cum să gestionezi amenințarea,
by avoiding it in favor of some less stressful task.
alegând să o eviți în favoarea unei activități mai puțin stresante.
00:02:05
This response might seem extreme—
Acest răspuns poate părea extrem,
after all, it’s just a deadline, not a bear attack.
la urma urmei e doar un termen limită, nu te atacă vreun urs.
But we’re most likely to procrastinate tasks that evoke negative feelings,
De obicei amânăm sarcini care ne provoacă emoții negative,
such as dread, incompetence, and insecurity.
cum ar fi frica, incompetența sau sentimentul de nesiguranță.
Studies of procrastinating university students have found participants
Studiile despre procrastinare la studenți au arătat că participanții
00:02:24
were more likely to put off tasks they perceived as stressful or challenging.
erau mai dispuși să amâne sarcini percepute ca stresante sau grele.
And the perception of how difficult the task is
Percepția despre dificultatea lor
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...