5#

Trei pași pentru a consolida pacea și a produce schimbări semnificative. Georgette Bennett - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Trei pași pentru a consolida pacea și a produce schimbări semnificative". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Fiica unor supraviețuitori ai Holocaustului și refugiată în Al Doilea Război Mondial, Georgette Bennett a fost uimită de pierderile umane și de tragedia războiului civil din Siria. S-a apucat de treabă, aducând la aceeași masă vechi adversari, pentru a construi un lanț de ajutorare din Israel în Siria, un lucru pe care mulți îl considerau imposibil, iar de atunci a ajutat milioane de oameni. Povestind despre acest parteneriat neobișnuit, Bennett ne împărtășește trei pași pentru a aduce schimbarea și ne invită să luăm măsuri atunci când vedem pe cineva în nevoie.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
What happens when a Syrian refugee,
Ce se întâmplă când un refugiat din Siria,
an Israeli aid worker
un voluntar israelian de la o asociație umanitară
and an American Jew walk into a room?
și un evreu american intră într-o cameră?
(Laughter)
(Râsete)
No, this is not the start of a really bad joke, I promise.
Vă garantez că nu e o glumă proastă.
00:00:15
This actually happened to me.
Chiar mi s-a întâmplat.
Starting in 2015,
Începând din 2015,
I found myself holding a series of secret meetings
am organizat mai multe întâlniri secrete
in various European capitals
în diverse capitale europene,
with a small group of Syrian and Israeli civilians.
împreună cu un mic grup de civili sirieni și israelieni.
00:00:31
And we were there to try and figure out how we can get aid to the Syrian people
Doream să înțelegem cum putem obține ajutor pentru poporul sirian
who were enduring the worst humanitarian crisis since World War II.
care trecea prin cea mai mare criză umanitară de la Al Doilea Război Mondial.
But how did we end up at this table together?
Dar cum ajunsesem să stăm împreună la această masă?
After all, Syrians and Israelis are sworn enemies,
La urma urmei, sirienii și israelienii sunt dușmani de moarte
and technically they've been in a state of war since 1948.
și sunt într-un război continuu din 1948.
00:00:55
Yet here we were, literally and figuratively,
Cu toate astea, iată-ne aici,
trying to find a way in.
încercând să găsim o modalitate.
And here is the punchline of that bad joke I promised not to tell.
Și aici vine partea amuzantă a poantei pe care am promis să n-o spun.
We found it.
Am găsit-o.
We figured out a way to get aid into Syria through Israel.
Am găsit o modalitate de a introduce ajutoare în Siria prin Israel.
00:01:17
Now how did we do that?
Cum am reușit asta?
I applied a three-step process
Am folosit un proces în trei pași
that I've used in a bunch of other settings,
pe care îl utilizasem în mai multe cazuri
and I'm hoping that those three steps will be useful to any of you
și sper că vă va fi și vouă de folos
who want to do some good
dacă vreți să faceți ceva bun
00:01:33
in the face of any of the myriad overwhelming conflicts
în oricare din nenumăratele conflicte grave
that we're facing today, including Ukraine.
cu care ne confruntăm azi, inclusiv cel din Ucraina.
So what are my three steps?
Care sunt acești trei pași?
Find an entry point,
Găsiți un punct de intrare,
identify a gap,
identificați o nevoie
00:01:52
and then find something doable with which to fill that gap.
și apoi găsiți ceva cu care să puteți rezolva acea problemă.
It sounds pretty simple, right?
Sună foarte simplu, nu-i așa?
So let me walk you through it.
Să vă explic mai bine.
When I read a report on the Syrian war,
Când am citit un raport despre războiul din Siria,
it hit me very hard and it felt very personal.
m-a marcat foarte mult și am simțit că mă atinge personal.
00:02:11
I was stunned by the scale of the misery,
Am fost uimită de amploarea suferinței
and it echoed the suffering of my own family during the Holocaust.
și a rezonat cu suferința familiei mele în timpul Holocaustului.
My parents survived concentration camps in Poland and in Hungary,
Părinții mei au supraviețuit lagărelor de concentrare
din Polonia și Ungaria,
and after the war, we had to flee
iar după război, a trebuit să fugim
and we arrived in the US as stateless refugees.
și am ajuns în SUA ca refugiați apatrizi.
00:02:33
So when I saw the destruction of Aleppo,
Când am văzut dezastrul din Aleppo,
I was put in mind of Budapest,
mi-am amintit de Budapesta,
the city of my birth,
orașul în care m-am născut,
the bombed out city of my birth.
orașul meu natal bombardat.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...