3#

Ne înțelege Inteligența Artificială cu adevărat? Alona Fyshe - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ne înțelege Inteligența Artificială cu adevărat?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:03:44
When the person who actually speaks Chinese gets a piece of paper
Când persoana care vorbește chineza primește o foaie de hârtie
that says something in Chinese in it, they can read it, no problem.
pe care scrie ceva în chineză, poate citi fără probleme.
But when our imposter gets it again,
Dar cel care se preface că știe limba
he has to use his set of instructions to figure out how to respond.
va folosi un set de instrucțiuni pentru a ști cum să răspundă.
From the outside, it might be impossible to distinguish these two rooms,
Din afară, poate părea imposibil de diferențiat aceste camere,
00:04:00
but we know inside something really different is happening.
dar noi știm că acolo se petrec lucruri diferite.
To illustrate that,
Pentru a ilustra acest lucru,
let's say inside the minds of our two people,
să presupunem că în mintea celor două persoane
inside of our two rooms,
din cele două camere
is a little scratch pad.
există un carnețel de notițe.
00:04:11
And everything they have to remember in order to do this task
Și tot ce trebuie să-și amintească pentru a îndeplini această sarcină
has to be written on that little scratch pad.
e scris pe acel carnețel.
If we could see what was written on that scratch pad,
Dacă am putea vedea ce e scris pe acel carnețel,
we would be able to tell how different their approach to the task is.
am putea vedea diferența de executare a acestei sarcini.
So though the input and the output of these two rooms
Deși informația și executarea din aceste două camere
00:04:26
might be exactly the same,
ar putea fi identice,
the process of getting from input to output -- completely different.
procesul de informare și executare ar putea fi complet diferit.
So again, what does that tell us about AI?
Ce ne spune asta despre AI?
Again, if AI, even if it generates completely plausible dialogue,
Dacă AI generează un dialog total plauzibil,
answers questions just like we would expect,
răspunzând la întrebări exact cum ne-am aștepta,
00:04:41
it may still be an imposter of sorts.
tot ar fi un fel de impostor.
If we want to know if AI understands language like we do,
Dacă dorim să știm dacă AI înțelege limbajul ca noi,
we need to know what it's doing.
avem nevoie să înțelegem ce face.
We need to get inside to see what it's doing.
Să pătrundem în interior ca să vedem ce face.
Is it an imposter or not?
Se preface sau nu?
00:04:52
We need to see its scratch pad,
Trebuie să-i vedem notițele
and we need to be able to compare it
și să le comparăm
to the scratch pad of somebody who actually understands language.
cu cele ale cuiva care înțelege limba.
But like scratch pads in brains,
Dar precum notițele din creier,
that's not something we can actually see, right?
nu e ceva ce putem vedea, nu-i așa?
00:05:04
Well, it turns out that we can kind of see scratch pads in brains.
Ei bine, se pare că putem vedea aceste notițe din creier.
Using something like fMRI or EEG,
Cu ajutorul fMRI sau EEG,
we can take what are like little snapshots of the brain while it’s reading.
putem observa instantanee din creier în timp ce citește.
So have people read words or stories and then take pictures of their brain.
Punem câțiva oameni să citească și facem poze la creierul lor.
And those brain images are like fuzzy,
Aceste imagini sunt neclare,
00:05:19
out-of-focus pictures of the scratch pad of the brain.
imagini nefocalizate ale suprafeței creierului.
They tell us a little bit about how the brain is processing
Ne vorbesc despre modul în care creierul procesează

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul