3#

Ne înțelege Inteligența Artificială cu adevărat? Alona Fyshe - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ne înțelege Inteligența Artificială cu adevărat?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:01:49
with something like ChatGPT.
cu ceva cum e ChatGPT.
But models we're training today are so much better
Dar modelele dezvoltate azi sunt mult mai bune
than the models we had even five years ago.
decât cele de acum cinci ani.
It really is remarkable.
E extraordinar.
So at this super crazy moment in time,
În acest moment remarcabil,
00:02:01
let’s ask the super crazy question:
să ne punem întrebarea:
Does AI understand us,
Ne înțelege AI
or are we having our own Clever Hans moment?
sau suntem precum Hans Clever?
Some philosophers think that computers will never understand language.
Unii filozofi sunt de părere că niciodată calculatoarele
nu vor înțelege limbajul.
To illustrate this, they developed something they call
Pentru a demonstra acest lucru, au dezvoltat ceva
00:02:15
the Chinese room argument.
ce numesc argumentul camerei chinezești.
In the Chinese room, there is a person, hypothetical person,
Într-o cameră din China se presupune că există o persoană
who does not understand Chinese,
care nu înțelege chineza,
but he has along with him a set of instructions
dar are cu el un set de instrucțiuni
that tell him how to respond in Chinese to any Chinese sentence.
care îi spun cum să răspundă în chineză la orice întrebare.
00:02:30
Here's how the Chinese room works.
Iată cum funcționează camera chinezească.
A piece of paper comes in through a slot in the door,
Printr-o crăpătură a ușii este introdusă o hârtie
has something written in Chinese on it.
care are scris ceva în chineză.
The person uses their instructions to figure out how to respond.
Persoana folosește instrucțiunile ca să știe cum să răspundă.
They write the response down on a piece of paper
Scrie răspunsul pe o foaie de hârtie
00:02:42
and then send it back out through the door.
și apoi o trimite înapoi prin ușă.
To somebody who speaks Chinese,
Unui om care vorbește chineză
standing outside this room,
și se află în afara camerei,
it might seem like the person inside the room speaks Chinese.
i se va părea că cel din cameră știe chineza.
But we know they do not,
Dar noi știm că nu e așa,
00:02:53
because no knowledge of Chinese is required to follow the instructions.
pentru că nu e nevoie să știi chineza ca să urmezi acele instrucțiuni.
Performance on this task does not show that you know Chinese.
Să îndeplinești această sarcină nu demonstrează că știi chineză.
So what does that tell us about AI?
Ce ne spune asta despre AI?
Well, when you and I stand outside of the room,
Ei bine, când stăm în afara camerei
when we speak to one of these AIs like ChatGPT,
și vorbim cu aceste AI precum ChatGPT,
00:03:12
we are the person standing outside the room.
suntem ca cel care stă afară.
We're feeding in English sentences,
Îi dăm un set de propoziții în engleză
we're getting English sentences back.
și primim unele înapoi.
It really looks like the models understand us.
Avem impresia că modelele ne înțeleg.
It really looks like they know English.
Chiar pare că știu engleză.
00:03:23
But under the hood,
Dar în realitate,
these models are just following a set of instructions, albeit complex.
aceste modele urmează doar un set de instrucțiuni complexe.
How do we know if AI understands us?
De unde știm că AI ne înțelege?
To answer that question, let's go back to the Chinese room again.
Ca să răspundem la această întrebare, să revenim la camera chinezească.
Let's say we have two Chinese rooms.
Să zicem că avem două camere.
00:03:38
In one Chinese room is somebody who actually speaks Chinese,
În prima e cineva care chiar vorbește chineza,
and in the other room is our impostor.
iar în cealaltă e cineva care se preface.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune