6#

De ce noi avem dinții strâmbi, dar strămoșii noștri nu aveau? - G. Richard Scott. G. Richard Scott - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce noi avem dinții strâmbi, dar strămoșii noștri nu aveau? - G. Richard Scott". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Potrivit consemnărilor fosilifere, oamenii din Antichitate aveau de obicei dinții drepți, la fel și măselele de minte. De fapt, problemele dentare care necesită aparate și extracții ale măselelor de minte par a reprezenta o evoluție recentă. Așadar, ce s-a întâmplat? Deși e aproape imposibil să știm cu certitudine, oamenii de știință au o ipoteză. G. Richard Scott împărtășește teoria predominantă despre dinții strâmbi. [Regia Igor Coric, Artrake Studio, povestit de Addison Anderson, muzica de Salil Bhayani, cAMP Studio].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
All these ancient skulls have perfectly straight teeth,
Toate aceste cranii vechi au o dantură perfectă,
despite almost certainly never sporting braces.
deși e clar că n-au purtat vreodată aparat dentar.
And this isn't some strange sample.
Iar asta nu e doar o mostră aparte.
According to the fossil record,
Potrivit consemnărilor fosilifere,
ancient humans usually had straight teeth,
oamenii din Antichitate aveau de obicei dinții drepți,
00:00:21
complete with third molars— or wisdom teeth.
cu tot cu al treilea molar, denumit și măseaua de minte.
In fact, the dental dilemmas that fuel the demand for braces
De fapt, problemele dentare care necesită aparat dentar
and wisdom teeth extractions today appear to be recent developments.
și extracții ale măselelor de minte par să fi apărut în ultimii ani.
So what happened?
Așadar ce s-a întâmplat?
While it’s nearly impossible to know for sure,
Deși e aproape imposibil să știm cu certitudine,
00:00:38
scientists have a hypothesis.
oamenii de știință au o ipoteză.
A couple million years ago,
Acum două milioane de ani,
the ancestors of modern humans lived a subsistence lifestyle.
strămoșii omului modern au avut un trai de subzistenţă.
Their teeth and jaws had to work hard to make the food they ate digestible.
Dinții și maxilarele lor depuneau efort pentru ca mâncarea să poată fi digerată.
Indeed, the surfaces of many of their teeth show extensive wear and flattening.
La mulți dintre ei, suprafața dinților e tasată și erodată.
00:00:58
They also had larger jaws and teeth overall.
Per total, aveau și maxilare, și dinți mai mari.
At some point, they began using tools and fire to cook and prepare food,
Apoi au început să folosească unelte și foc să-și gătească mâncarea,
which helped break it down.
fărâmițând-o mai ușor.
A lot more time passed and, around 12,000 years ago,
După o perioadă îndelungată, acum aproape 12.000 de ani,
some humans started farming and domesticating animals and plants.
câțiva oameni au început să cultive pământul și să crească animale.
00:01:18
Over the course of several thousand years,
Pe parcursul a câteva mii de ani,
it became more common for people to process and refine their food.
a devenit o obișnuință pentru oameni să-și proceseze mâncarea.
Milling technologies helped remove the tougher parts of grains,
Tehnicile de măcinare i-au ajutat să înlăture părțile dure din cereale,
like the germ and bran from rice and wheat.
precum germenii și tărâțele din orez și grâu.
Fast forward to the industrial Revolution,
Mergem pe repede înainte, la Revoluția Industrială,
00:01:36
and technological innovations dramatically accelerated these processes.
unde inovația în tehnologie a accelerat aceste procese în mod impresionant.
In a relatively short time,
Într-un timp relativ scurt,
many human mouths were relieved of a great deal
multe guri umane au scăpat de ampla muncă
of their grinding, crushing, and pulverizing duties.
de a scrâșni, măcina și zdrobi.
And interestingly, it was around this time
Curios e că acum e perioada
00:01:52
that tooth crookedness appears to have become more common.
când dinții strâmbi au început să devină din ce în ce mai comuni.
Examining fossils spanning millions of years of evolution,
Examinând fosilele formate de-a lungul a milioane de ani de evoluție,
researchers have observed a gradual decrease in tooth and jaw size
cercetătorii au observat o micșorare a mărimii dinților și maxilarelor
in humans and our ancestors.
la oameni și strămoșii noștri.
Many think that, for most of human history,
Mulți cred că de-a lungul istoriei,
00:02:11
dietary shifts— like the introduction of meat and the advent of cooking—
schimbările de regim, introducerea cărnii și apariția gătitului
were gradual,
au avut loc treptat,
and that changes in tooth and jaw size basically kept pace with one another.
iar micșorarea mărimii dinților și a maxilarelor au fost concomitente.
But with the more recent revolutions in agricultural and culinary habits,
Însă cu cele mai recente revoluții în obiceiurile agricole și culinare,
that relationship changed.
relația lor s-a schimbat.
00:02:30
As the theory goes, over a relatively short period,
Conform teoriei, pe parcusul unei perioade scurte,
some human populations saw a decrease in jawbone size,
câteva popoare au avut parte de o micșorare a maxilarului,
while teeth stayed roughly the same size,
în timp ce dinții au rămas relativ la fel,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...