5#

Ce s-ar întâmpla dacă ți-ai pierde simțul tactil? - Antonio Cataldo. Antonio Cataldo - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce s-ar întâmpla dacă ți-ai pierde simțul tactil? - Antonio Cataldo". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Deseori nu ne gândim că simțul tactil e o parte vitală a mișcării, dar atingerea este o parte a unei rețele care controlează toate senzațiile ce pornesc de la suprafața și din interiorul corpului nostru. Atingerea, durerea, temperatura și poziționarea în spațiu sunt coordonate de acest simț. Așadar, cum procesează creierul nostru aceste senzații? Și ce se întâmplă când ceva nu merge bine? Antonio Cataldo investighează. [Regizat de Yuriy Polyashko, Darvideo Animation Studio, povestit de Addison Anderson, muzica de Orchestralis]

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:09
In 1971, Ian Waterman suddenly collapsed from a severe case
În 1971, Ian Waterman a căzut la pat în urma unui caz sever
of what seemed to be gastric flu.
de ce părea a fi enterocolită.
His illness passed after a few days,
Boala lui a trecut după câteva zile,
but a stranger set of symptoms lingered.
dar niște simptome stranii au persistat.
Although his muscles and joints remained healthy,
Deși mușchii și încheieturile i-au rămas în stare bună,
00:00:37
Waterman was unable to move.
Waterman nu se putea mișca.
In fact, he was unable to feel anything from the neck down.
De fapt, nu putea simți nimic de la gât în jos.
Eventually, he was diagnosed with a rare and extreme form of deafferentation,
Ulterior, a fost diagnosticat cu o formă rară de deaferentare,
a neurological condition in which certain signals
o afecțiune neurologică ce implică blocarea sau deteriorarea
from the nervous system are interrupted or impaired.
unor semnale ale sistemului nervos.
00:01:00
Without his body's constant feedback on how his limbs were moving,
Fără răspunsul corpului său asupra mișcării membrelor,
Waterman was unable to sit up, stand, or walk.
Waterman nu putea să se ridice, să stea sau să meargă.
But over time, he taught himself to use sight to judge the distance
În timp, a învățat cum să măsoare ochiometric
of his limbs from other objects.
distanța dintre membrele sale și obiecte din jur.
And eventually he regained complete control of his body—
Și ulterior și-a recăpătat controlul asupra corpului,
00:01:24
so long as he could see it.
atâta timp cât putea să-l vadă.
We often don’t think of touch as being a vital part of movement.
Deseori nu ne gândim la atingere ca la o parte esențială a mișcării.
But touch is just one part of the somatosensory system,
Dar atingerea e doar una dintre părțile sistemului somatosenzorial,
a network that oversees all the sensations
o rețea care controlează toate senzațiile
arising from the surface and interior of our bodies.
care provin fie de la suprafața, fie din interiorul corpului.
00:01:45
Touch, pain, temperature, and our awareness of our bodies in space—
Atingerea, durerea, temperatura și poziționarea în spațiu,
also known as proprioception— are regulated by this system.
cunoscute ca propriocepție, sunt coordonate de acest simț.
And when something goes wrong, the effects can be dramatic.
Iar când ceva nu merge bine, rezultatul poate fi considerabil.
All these sensations are processed by millions of tiny receptor cells
Toate aceste senzații sunt procesate de milioane de celule mici receptoare,
embedded in our skin, muscles, tendons, and organs.
încorporate în piele, mușchi, tendoane și organe.
00:02:11
Every square centimeter of our skin is packed with hundreds of these cells,
Pe fiecare centimetru pătrat al pielii există sute de astfel de celule,
and their shape, size, and depth determine what kind of stimuli they respond to.
iar în funcție de formă, mărime și adâncime, răspund la diverși stimuli.
Mechanoreceptors sense mechanical deformation of the skin.
Mecanoreceptorii simt deformările de pe piele.
This could be triggered by low or high frequency vibrations,
Acest lucru poate fi declanșat de vibrațiile joase sau înalte,
a stretch, or simply light, static pressure.
o întindere, sau o presiune ușoară și statică.
00:02:37
Thermoreceptors respond to temperature changes,
Termoreceptorii răspund la schimbările de temperatură,
while nociceptors sense pain.
în timp ce nociceptorii simt durerea.
And propriocepters sit deep in your muscles and tendons,
Iar proprioceptorii se află în profunzimea mușchilor sau a tendoanelor,
continually detecting and relaying information
detectând în mod constant și transmițând informații
about the position of your body.
despre poziția corpului.
00:02:55
Your brain then combines this information with other sensory data
Creierul adună aceste informații cu alte date senzoriale,
to move through space without needing to see your limbs.
pentru a face posibilă mișcarea fără a fi nevoie să ne vedem membrele.
All of these receptors work by sending electrical signals to the brain
Toți acești receptori funcționează trimițând semnale către creier
through fibers they’re attached to.
prin fibrele de care sunt atașate.
And the speed of those signals varies with the fiber’s thickness.
Iar viteza acelor semnale variază în funcție de grosimea fibrelor.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...