7#

Diversitatea uluitoare a dansurilor africane - în 14 mișcări. Chinyanta Kabaso - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Diversitatea uluitoare a dansurilor africane - în 14 mișcări". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Dacă am privi cultura africană ca pe un copac, atunci dansurile ar fi florile lui, spune coregrafa și câștigătoarea concursului TED Idea Search Chinyanta Kabaso. Printr-o demonstrație captivantă de dansuri tradiționale și moderne, ea arată frumusețea acestor mișcări și ne explică felul în care ele dezvăluie istoria emigrării și conexiunile culturale împărtășite de grupuri etnice diferite de pe continent.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:02
(Rhythmic drumming)
(Sunet ritmic de tobe)
Welcome to Africa.
Bun venit în Africa.
We are a continent that is rich in diversity.
Suntem un continent cu o diversitate bogată.
We have diverse resources.
Avem resurse variate.
In Botswana, you can find diamonds.
În Botswana se găsesc diamante.
00:00:23
In DR Congo, there’s cobalt.
În Republica Democrată Congo există cobalt.
And in Ghana, you find gold.
Iar în Ghana se găsește aur.
And then there's the food.
Și apoi avem mâncarea.
Africans have found countless ways to prepare rice,
Africanii au găsit
nenumărate metode de a găti orez,
from the jollof in the west to the pilau in the east.
de la jollof în vest până la pilau în est.
00:00:39
But for me,
Dar, în opinia mea,
our most fascinating diversity is our dance.
diversitatea cea mai fascinantă
e în dansurile noastre.
Sunt pasionată de dansurile africane
I am passionate about African dance because I'm a dancer and I'm African.
pentru că sunt dansatoare și sunt africană.
But I also believe that dance is important,
Dar cred, de asemenea, că dansul e important
and through it we can learn so much about our history
și prin el putem învăța atât de multe despre istoria noastră
00:00:59
and where we come from.
și de unde venim.
If the African culture was a tree,
Dacă privim cultura africană ca pe un copac,
then I think dance would be its flowers.
atunci cred că dansurile ar fi florile lui.
If you look at the African dance of today,
Dacă vă uitați la dansurile africane de azi
you find that its core foundation is traditional dance,
veți vedea că au la bază dansurile tradiționale,
00:01:13
and these are dances that were created with a specific purpose,
iar acestea sunt dansuri care au fost create cu un scop precis,
for a ceremony or a celebration.
pentru o ceremonie sau o sărbătoare.
It could be for war,
Ar putea fi pentru război,
for coming of age or even to bring rain.
pentru majorat sau chiar pentru a aduce ploaia.
But what's really interesting with traditional dance
Dar ce e într-adevăr interesant la dansurile tradiționale
00:01:27
is that through it you can almost paint this visual map of migration.
este că prin ele aproape că puteți picta harta vizuală a migrației.
And so through the movement of a dance,
Astfel, prin mișcările dansurilor
you can trace the movement of people.
se pot urmări mișcările popoarelor.
And so even though Africa is the most diverse continent in the world,
Deci chiar dacă Africa este cel mai divers continent din lume,
we're also much more connected than we think.
suntem și mult mai conectați decât credem.
00:01:45
Let's take the Zulu Kingdom.
Haideți să ne uităm la Regatul Zulu.
In the 1800s,
În anii 1800,
the Zulus were mighty warriors,
oamenii Zulu erau războinici puternici,
ruled by a fierce and brutal king known as Shaka Zulu.
conduși de un rege fioros și crunt, pe nume Shaka Zulu.
A wave of Zulu people proceeded outward
Un val de oameni Zulu a pornit mai departe
00:01:58
into the eastern and central region of Africa,
îÎn regiunea estică și centrală a Africii,
where they became known by new names, like the Ngoni
unde au fost cunoscuți sub nume noi,
and the Ndebele of Zimbabwe.
ca oamenii Ngoni și Ndebele din Zimbabwe.
Three dances from these regions are known as indlamu,
Trei dansuri din aceste regiuni
isitshikitsha and ngoma.
sunt indlamu, isitshikitsha și ngoma.
00:02:13
These dances are essentially cousins.
Aceste dansuri sunt în esență verișoare.
They come from their own families,
Vin din familiile lor proprii,
but when you look at them,
dar când te uiți la ele,
you see the power of Shaka Zulu's Kingdom.
vezi puterea regatului lui Shaka Zulu.
[Ndebele isitshkitsha dance]
[dansul ndebele isitshkitsha]
00:02:43
[Ngoni ngoma dance]
[dansul ngoni ngoma]
[Zulu indlamu dance]
[dansul zulu indlamu]
In the DRC, we find the Luba ethnic group,
În Republica Democrată Congo găsim grupul etnic Luba,
and they have a traditional dance called mutuashi.
care are un dans tradițional numit mutuashi.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...