4#

4 feluri prin care poate fi îmbunătățită munca în regim hibrid. Tsedal Neeley - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "4 feluri prin care poate fi îmbunătățită munca în regim hibrid". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Cum putem regândi munca în regim hibrid astfel încât să scoată ce e mai bun din angajați atât la birou, cât și acasă? Tsedal Neeley, expertă în managementul conducerii , împărtășește schimbările care trebuie să aibă loc în vederea creării unor locuri de muncă într-adevăr funcționale - indiferent unde ne aflăm.

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
People keep talking
Lumea vorbește mereu
about how remote work is part of the future of work.
despre faptul că telemunca reprezintă viitorul serviciului.
Well, I have news: that future is here.
Am noutăți: viitorul e aici.
Remote and hybrid work are the new reality.
Munca de acasă și regimul hibrid sunt noua realitate.
And now we have to figure out how to make them work for all of us.
Acum trebuie să descoperim cum să le facem să meargă pentru noi toți.
00:00:14
[The Way We Work]
[Felul în care lucrăm]
In March 2020, when the COVID pandemic hit,
În martie 2020, când a izbucnit pandemia de COVID,
remote work went into hyperspeed.
telemunca a prins viteză.
Work routines that were tied to commutes and buildings
A dispărut munca de zi cu zi care era legată de navetă și clădiri
where people shared time and space went away.
unde oamenii își petreceau timpul.
00:00:30
Many people wondered
Mulți s-au întrebat:
what would become of teamwork, collaboration and productivity?
ce se va alege de lucrul în echipă, colaborare și productivitate?
They soon found that they could accomplish more at home
Au aflat ulterior că de acasă reușeau să facă și mai multe lucruri,
and find the best work-life flexibility of their careers.
iar echilibrul viață-muncă era ușor de realizat.
Today, the verdict is in.
Azi, avem un verdict.
00:00:44
Using surveys, polls and meta analyses,
Prin sondaje, chestionare și meta-analize,
I found that over 70 percent of employees in most global surveys
am aflat că peste 70 la sută din angajați în majoritatea sondajelor globale,
want a mix of in-person and remote formats moving forward.
își doresc ca munca să fie atât cu prezență fizică, cât și fără.
This makes us multimodal workers.
Devenim astfel muncitori multimodali.
What does this mean?
Ce înseamnă asta?
00:01:02
It means we have to be awesome in person.
Înseamnă că trebuie să fim grozavi la birou.
We have to be awesome remotely.
Trebuie să fim grozavi la distanță.
And we have to be awesome when we’re in hybrid mode.
Și grozavi în regim hibrid.
While that might sound like a lot,
Deși sună exagerat,
with some new thinking and new skills,
cu mentalități și abilități noi,
00:01:13
we can use the office as one of our many work tools.
putem să ne folosim de birou ca de una dintre multele noastre unelte.
I've been doing research and advisory work on distributed work
Fac cercetare și consultanță privind munca în mai multe locații
for over 20 years
de peste 20 de ani
and have spoken with over 300 companies around the world.
și am vorbit cu peste 300 de companii din toată lumea.
Here are four things we know work well.
Iată patru lucruri despre care știm că funcționează.
00:01:29
First, coordinate anchor days.
Unu: veniți la birou în aceleași zile.
When we go to the office,
Când mergem la birou,
let's make sure we overlap with our colleagues and collaborators.
să ne asigurăm că ne suprapunem cu colegii și partenerii noștri.
That’s why we call these “anchor” days.
De aceea le numim „zile ancoră”.
Otherwise, we'll find ourselves in the office with no one around.
Altfel, ne trezim la birou de unii singuri.
00:01:43
No use in gathering at the water cooler if we're the only ones there.
Nu are rost să ne adunăm la dozatorul de apă dacă nu mai e nimeni.
Second, plan spontaneity.
Apoi, planificați spontaneitatea.
In my work,
În cercetarea mea
I've heard over and over again
am tot auzit
that while people prize the flexibility of hybrid work,
că în timp ce oamenii laudă flexibilitatea regimului hibrid,
00:01:56
they long for informal and spontaneous interactions with their colleagues.
simt lipsa interacțiunilor informale și spontane cu colegii lor.
This is a classic paradox,
Acesta este un paradox clasic,
but it's quite solvable through what we call structuring unstructured time.
dar e ușor de deslușit prin ceea ce numim structurarea timpului nestructurat.
One thing to try is to set aside the initial six to seven minutes
Ce putem face e să acordăm șase sau șapte minute
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...