2#

Trucul acesta straniu îţi va produce aur la nesfârșit - Dan Finkel. Dan Finkel - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Trucul acesta straniu îţi va produce aur la nesfârșit - Dan Finkel". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Acum câţiva ani, regele a hotărât că vei fi sortită pieirii dacă nu îi vei tripla monedele de aur din vistierie. Din fericire, a apărut un omuleţ straniu şi a înfăptuit isprava printr-o magie. Din nefericire, i-ai făgăduit primul tău copil în schimbul ajutorului – iar astăzi a venit după răsplată. Îţi poţi da seama cum să întreci isteţimea omului şi să îţi păstrezi copilaşul? Dan Finkel demonstrează cum. [Regizată de Gavin Edwards, Movult, narată de Addison Anderson, muzica de Cem Misirlioglu.]

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
Well, you're in a real pickle.
Te afli într-o mare încurcătură.
You see, a few years ago, the king decided your life would be forfeit
Acum câţiva ani, regele a hotărât că vei fi sortită pieirii
unless you tripled the gold coins in his treasury.
dacă nu îi vei tripla monedele de aur din vistierie.
Fortunately for you, a strange little man appeared
Din fericire pentru tine, a apărut un omuleţ straniu
and magically performed the feat.
şi a înfăptuit isprava printr-o magie.
00:00:21
He placed handfuls of coins in and out of a magical bag,
A tot pus şi scos pumni de monede dintr-o punguţă fermecată,
and sang a strange rhyme:
fredonând o cântecel bizar:
“The more gold goes in and more comes out, as sure as I am me.
„Pun mai mult și scot mai mult, Și așa de sigur sunt!
And in again, and out again, and now it’s it times three!”
Iarăşi pun şi iarăşi scot, până l-am triplat de tot.”
Incredibly, that tripled the coins and saved your life.
De necrezut, asta a triplat monedele şi ţi-a salvat viaţa.
00:00:41
Were you grateful? Yes. Were you desperate? Yes.
Ai fost recunoscătoare? Da. Ai fost disperată? Da.
Did you promise him your first-born child in exchange for his help? Yes.
I-ai făgăduit primul tău copil în schimbul ajutorului? Da.
Fast forward to today.
Să vedem care e situația acum.
No sooner have you given birth to a beautiful baby boy
Doar ce ai dat naştere unui frumos băieţel,
than the little man shows up to claim his prize.
că a şi apărut omuleţul să îşi revendice răsplata.
00:00:59
You cry and beg him not to take the baby.
Plângi şi îl implori să nu ia copilaşul.
Softening, he begins, “If you can guess my name—”
Înduioşat, el spune: „Dacă îmi poţi ghici numele...”
“Banach-Tarski?” you say. “It’s on the front of your shirt.”
„Banach-Tarski?” spui tu. „Scrie pe ecusonul tău.”
[Salut, numele meu e Banach-Tarski]
“What! That won’t do. Aha. My bag,” he explains,
„Ce?! Nu e suficient. Aha! Punguţa mea”, explică el,
“increases the number of gold coins placed inside it in a very special way.
„măreşte numărul monedelor de aur din ea într-un mod foarte special.
00:01:23
If I take any number of coins and place them in, more will come out.
Dacă iau orice număr de monede şi le pun înăuntru, vor ieşi mai multe.
And if I place those in the bag again,
Şi dacă pe acelea le pun în punguţă iar,
the total that comes out will be three times whatever I began with.”
suma scoasă va fi de trei ori mai mare decât cea cu care am început.”
He takes 13 coins and places them in the bag,
Acesta ia 13 monede şi le pune în punguţă,
then removes the contents.
apoi scoate tot conţinutul.
00:01:42
“I’ve used the magic once, not twice,” he says.
„Am folosit vraja o singură dată, nu de două ori”, explică el.
“Tell me how many coins are in my hand and I’ll have mercy.”
„Spune-mi câte monede ţin în mână şi mă voi îndura.”
How many coins is he holding?
Câte monede ţine el în mână?
Pause here to figure it out yourself. Answer in 3
[Pune pauză acum]
[Răspunsul în: 3]
Answer in 2
[Răspunsul în: 2]
00:01:58
Answer in 1
[Răspunsul în: 1]
The bag’s magic works just like what in mathematics is called a “function,”
Vraja punguţei funcţionează ca ceea ce în matematică numim „funcţie”
and it’s convenient in both cases to use an arrow to denote the transformation.
şi în ambele cazuri e practic să indicăm transformarea printr-o săgeată.
We can write what we know like this.
Putem nota ce cunoaştem astfel:
We want to know what goes in this particular blank.
Ne dorim să aflăm valoarea acestei necunoscute.
00:02:16
Maybe the bag just multiplies the number of coins by some number.
Poate că punguţa doar înmulţeşte numărul de monede cu un număr anume.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...