4#

Mesajul important al Pussy Riot către Vladimir Putin. Nadya Tolokonnikova - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Mesajul important al Pussy Riot către Vladimir Putin". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:06:23
I knew that our fight is not over.
știam că lupta noastră nu s-a terminat.
Two years later,
Doi ani mai târziu,
I will get out of jail.
ieșeam din închisoare.
And I will meet thousands of young Russians
Am întâlnit mii de tineri ruși,
who will tell me that they got inspired by our fight.
care mi-au spus că lupta noastră i-a impulsionat.
00:06:46
Over the next ten years,
În următorii zece ani,
Pussy Riot will build infrastructure, tools
Pussy Riot a asigurat instrumentele, infrastructura
and network for effective resistance.
și rețeaua necesare unei opoziții eficiente.
In 2014, we started Mediazona.
În 2014, am inițiat Mediazona.
It's unique in Russia, free of censorship,
E unică în Rusia, necenzurată,
00:07:03
[an] independent media outlet.
o publicație independentă.
In 2022,
În 2022,
we raised seven million dollars in two days for Ukraine.
am strâns 7 milioane de dolari pentru Ucraina în două zile.
When reproductive rights became under attack in the United States,
Când dreptul la reproducere a fost amenințat în SUA,
we raised close to one million dollars for Planned Parenthood.
am strâns aproape 1 milion de dolari pentru Asociația de Planificare Familială.
00:07:24
We started Unicorn DAO
Am înființat Unicorn DAO
and raised two million dollars to collect art made by women
și am strâns 2 milioane de dolari pentru obiecte de artă făcute de femei
and non-binary people.
și de persoane non-binare.
I really wish I could tell all of this
Aș fi vrut să pot spune toate astea
to a 22-year-old version of myself
persoanei care eram la 22 de ani,
00:07:41
that is standing behind the bars,
care stătea în spatele gratiilor,
separated from her family,
despărțită de familie,
not knowing what's going to happen next.
neștiind ce se va întâmpla în continuare.
Much work remains to be done.
Mai avem multe de făcut.
My friends and family are getting beaten,
Familia și prietenii mei sunt bătuți,
00:08:01
imprisoned,
încarcerați,
poisoned,
otrăviți,
tortured and murdered back home.
torturați și omorâți în țara mea.
In March 2023,
În martie 2023,
I was put on Russia's most-wanted list.
am fost pusă pe lista persoanelor date în urmărire.
00:08:15
I'm facing new criminal charges for the art I made.
Sunt acuzată penal pentru creațiile mele.
Why?
De ce?
Because I said that the emperor is naked
Deoarece am spus că împăratul e gol
and because he is, in fact, naked,
și pentru că e adevărat,
he's scared of it.
lucrul acesta îl sperie.
00:08:32
We shattered the world of appearances
Am zdruncinat aparențele
and we said that living a lie is indeed living a lie.
și am spus că a trăi în minciună e într-adevăr o minciună.
And it's dangerous for any dictatorship.
Și ăsta e pericolul oricărei dictaturi.
The reason why I became a threat to the system,
Motivul pentru care am devenit o amenințare pentru sistem
not because of any actual physical power that I have,
nu e puterea pe care o am,
00:08:56
but because courage is contagious.
ci curajul care e contagios.
And any act of speaking the truth
Și orice act de a spune adevărul
can cause incalculable transformations in social consciousness.
poate duce la transformări enorme în conștiința socială.
And we all have this power.
Cu toții avem această putere.
It's a moral act to use this power.
Ține de conștiința noastră să folosim această putere.
00:09:16
You may or may not achieve the results that you wanted,
S-ar putea să obținem sau nu rezultatele dorite,
but there is eternal beauty
dar e o frumusețe infinită
in trying to find truth,
în încercarea de a afla adevărul,
in risking everything you've got for what's right,
în a risca tot ce ai pentru dreptate,
stop calculating your profit
fără să iei în calcul ce câștigi,
00:09:38
and just taking a leap of faith.
ci doar aruncându-te în necunoscut.
Courage is an ability to act in the face of fear.
Curajul e abilitatea de a acționa în fața pericolului.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul