3#

Ne înțelege Inteligența Artificială cu adevărat? Alona Fyshe - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ne înțelege Inteligența Artificială cu adevărat?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Este Inteligența Artificială atât de inteligentă pe cât pare? Explorând „creierul” din spatele AI, Alona Fyshe, cercetătoare în domeniul rețelelor neuronale, explorează abilitatea de procesare a limbajului, dezvoltată de tehnologia de comunicare (cum ar fi revoluționarul chatbot și binecunoscutul ChatGPT) și explică cum este ea diferită față de creierul nostru – chiar dacă pare atât de umană.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
People are funny.
Oamenii sunt ciudați.
We're constantly trying to understand and interpret
Încercăm mereu să înțelegem și să interpretăm
the world around us.
lumea din jurul nostru.
I live in a house with two black cats, and let me tell you,
Locuiesc într-o casă cu două pisici negre și pot să vă spun
every time I see a black, bunched up sweater out of the corner of my eye,
că de câte ori văd cu coada ochiului un pulover negru mototolit,
00:00:12
I think it's a cat.
am impresia că e o pisică.
It's not just the things we see.
Nu e doar ce vedem.
Sometimes we attribute more intelligence than might actually be there.
Câteodată atribuim mai multă inteligență decât există cu adevărat.
Maybe you've seen the dogs on TikTok.
Cred că ați văzut câinii de pe TikTok.
They have these little buttons that say things like "walk" or "treat."
Au niște butoane mici care spun „mergi” sau „recompensă”.
00:00:25
They can push them to communicate some things with their owners,
Ei le apasă pentru a comunica cu stăpânii lor,
and their owners think they use them
iar stăpânii cred că ei le folosesc
to communicate some pretty impressive things.
ca să spună ceva impresionant.
But do the dogs know what they're saying?
Dar câinii știu ce spun?
Or perhaps you've heard the story of Clever Hans the horse,
Poate ați auzit povestea cu Hans cel deștept,
00:00:39
and he could do math.
calul care știa matematică.
And not just like, simple math problems, really complicated ones,
Și nu e vorba de probleme simple, ci unele chiar complicate,
like, if the eighth day of the month falls on a Tuesday,
cum ar fi „dacă a opta zi a lunii cade într-o joi,
what's the date of the following Friday?
ce dată e vinerea următoare?”
It's like, pretty impressive for a horse.
Destul de impresionant pentru un cal.
00:00:52
Unfortunately, Hans wasn't doing math,
Din păcate, Hans nu știa matematică,
but what he was doing was equally impressive.
dar ce făcea era la fel de impresionant.
Hans had learned to watch the people in the room
Hans învățase să privească oamenii dintr-o încăpere,
to tell when he should tap his hoof.
ca să știe când să lovească cu copita.
So he communicated his answers by tapping his hoof.
Spunea răspunsul lovind cu copita.
00:01:05
It turns out that if you know the answer
Se pare că dacă știi răspunsul la întrebarea
to "if the eighth day of the month falls on a Tuesday,
„dacă a opta zi a lunii cade într-o joi,
what's the date of the following Friday,"
ce dată e vinerea următoare?”,
you will subconsciously change your posture
în mod inconștient îți vei schimba poziția
once the horse has given the correct 18 taps.
de îndată ce calul va fi bătut din copită de 18 ori.
00:01:16
So Hans couldn't do math,
Așadar, Hans nu știa matematică,
but he had learned to watch the people in the room who could do math,
dar învățase să se uite la oamenii din cameră care știau să calculeze,
which, I mean, still pretty impressive for a horse.
lucru destul de impresionant pentru un cal.
But this is an old picture,
Asta e o imagine veche
and we would not fall for Clever Hans today.
și Hans nu ne-ar mai impresiona azi.
00:01:29
Or would we?
Sau poate că da?
Well, I work in AI,
Lucrez în domeniul AI
and let me tell you, things are wild.
și vreau să vă spun că lucrurile sunt neobișnuite.
There have been multiple examples of people being completely convinced
Sunt multe exemple de oameni absolut convinși
that AI understands them.
că AI îi înțelege.
00:01:41
In 2022,
În 2022,
a Google engineer thought that Google’s AI was sentient.
un inginer de la Google s-a gândit că AI poate să simtă.
And you may have had a really human-like conversation
Și poate ați purtat și o conversație

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...