6#

Fă un test: Îți poți da seama de diferența dintre muzică și zgomot? - Hanako Sawada. Hanako Sawada - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Fă un test: Îți poți da seama de diferența dintre muzică și zgomot? - Hanako Sawada". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În 1960, compozitorul american John Cage a apărut la televizor să-și prezinte cel mai recent cântec. Dar în loc să se folosească de instrumente tradiționale, Cage a apărut înconjurat de multe obiecte casnice, printre care o cadă, cuburi de gheață, un pește de jucărie, o oală sub presiune, o rățușcă din cauciuc și câteva aparate radio, și a cântat „Water Walk”. Mulți oameni s-au întrebat: o fi asta muzică? Hanako Sawada explorează limitele dintre muzică și zgomot. Lecție oferită de Hanako Sawada, regia Héloïse Dorsan-Rachet.

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
In 1960, American composer John Cage went on national television
În 1960, compozitorul american John Cage a apărut la televizor să-și prezinte
to share his latest work.
cel mai recent cântec.
But rather than employing traditional instruments,
Dar în loc să se folosească de instrumente tradiționale,
Cage appeared surrounded by household clutter,
Cage a apărut înconjurat de multe obiecte casnice,
including a bathtub, ice cubes, a toy fish, a pressure cooker,
printre care o cadă, cuburi de gheață, un pește de jucărie, o oală sub presiune,
00:00:24
a rubber duck, and several radios.
o rățușcă din cauciuc și câteva aparate de radio.
Armed with these tools and a stopwatch, he performed “Water Walk,”
Cu aceste ustensile și un cronometru, a interpretat „Water Walk”,
setting off a series of sounds with a serious expression
pornind solemn o serie de sunete
and incredible precision.
cu o precizie incredibilă.
Some viewers found the performance hysterical,
Câțiva privitori au considerat-o o prestație ilară,
00:00:40
while others thought it was completely absurd.
iar alții au văzut-o de-a dreptul absurdă.
But most people watching likely shared the same question:
Dar mulți au avut aceeași întrebare:
is this even music?
Este asta muzică?
This question is harder to answer than you might think.
E foarte greu să găsești răspuns la așa ceva.
What we determine as music often depends on our expectations.
Ce considerăm noi a fi muzică depinde de așteptările noastre.
00:00:57
For example, imagine you’re in a jazz club listening
Spre exemplu, imaginează-ți că ești într-un club de jazz
to the rhythmic honking of horns.
și asculți un sunet de goarne.
Most people would agree that this is music.
Mulți ar spune că asta e muzică.
But if you were on the highway hearing the same thing, many would call it noise.
Dar același sunet pe autostradă ar fi catalogat drept zgomot.
After all, car horns aren’t instruments
La urma urmei, claxonul nu e un instrument,
00:01:13
and these drivers aren’t musicians... right?
iar șoferii nu sunt muzicieni... nu-i așa?
Expectations like these influence how we categorize everything we hear.
Aceste așteptări influențează cum clasificăm tot ce auzim.
We typically think something sounds more musical
Considerăm mai melodice
if it uses a recognizable structure or popular sounds
structurile familiare sau sunetele obișnuite,
arranged in well-known patterns.
aranjate într-un tipar obișnuit.
00:01:30
And even within the realm of music,
Chiar și în domeniul muzicii,
we expect certain genres to use specific instruments and harmonies.
ne așteptăm ca anumite genuri să prezinte instrumente și armonii tipice.
These expectations are based on existing musical traditions,
Aceste așteptări se bazează pe tradițiile muzicale existente,
but those traditions aren't set in stone.
dar acele tradiții nu sunt bătute în cuie.
They vary across different cultures and time periods.
Variază de la o cultură la alta și în timp.
00:01:46
And in the early 20th century,
La începutul secolului 20,
when many artists were pushing the boundaries of their fields,
când mulți artiști forțau limitele propriilor genuri,
John Cage wanted to discover what new kinds of music might exist
John Cage a vrut să descopere ce fel de muzică ar putea să mai existe
beyond those constraints.
dincolo de acele limite.
He began pioneering new instruments that blurred the lines
A fost deschizător de drumuri pentru noi instrumente
00:02:00
between art and everyday life,
care diminuau granițele între viață și artă
and used surprising objects to reinvent existing instruments.
și folosea obiecte surprinzătoare, reinventând instrumente deja existente.
He also explored new ways for music to mingle with other art forms.
A explorat și noi moduri prin care muzica se putea îmbina
cu alte tipuri de artă.
He and his creative and romantic partner, Merce Cunningham,
El și partenera de scenă și de viață, Merce Cunningham,
held recitals where Cage’s music and Cunningham’s choreography
au ținut recitaluri unde muzica lui Cage și dansul lui Cunningham
00:02:20
would be created independently before being performed together.
erau create independent, înainte de a fi puse în scenă simultan.
But whatever his approach,
Oricare ar fi fost abordarea,
Cage gleefully dared listeners to question the boundaries between music and noise,
Cage și-a provocat publicul să chestioneze ce e muzică și ce e zgomot,
as well as sound and silence.
ce e sunet și ce e liniște.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...