8#

Anul fără vară - David Biello. David Biello - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Anul fără vară - David Biello". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În 1815, muntele Tambora a erupt, iar emisiile sale s-au răspândit pe toată planeta, blocând soarele timp de aproape un an. Acest lucru a făcut ravagii în agricultură și a dus la foamete în toată emisfera nordică. A fost anul fără vară, una dintre cele mai întunecate perioade din istoria omenirii. Atunci de ce unii cercetători moderni se gândesc să o repete? David Biello investighează domeniul geoingineriei. [Regizat de Léon Moh-Cah, Andi Concha, Na Na Na Studio, narat by Addison Anderson, muzică de Stephen LaRosa].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
It’s April 10th, 1815, and in just a few moments,
E 10 aprilie 1815, iar în doar câteva momente,
the sun is going to disappear.
soarele va dispărea.
On an island in present-day Indonesia,
Pe o insulă din Indonezia de azi,
Mount Tambora erupts with a boom that can be heard over 2,000 kilometers away.
muntele Tambora erupe cu o explozie ce poate fi auzită de la peste 2000 de km.
Sulfurous plumes of steam and ash billow thousands of meters into the sky,
Valuri sulfuroase de aburi și cenușă se ridică la mii de metri altitudine,
00:00:29
forming dark storm clouds of soot and lightning.
formând nori de furtună negri din cenușă și fulgere.
This eruption will go down as the largest in recorded history,
Această erupție va rămâne în istorie ca cea mai mare înregistrată vreodată,
but, at this point, its impact is only just beginning.
dar impactul său abia acum începe.
Ascending high into the atmosphere,
Urcând foarte sus în atmosferă,
Tambora’s emissions spread across the globe,
emisiile de pe Tambora se răspândesc pe toată planeta,
00:00:47
blotting out the sun for almost an entire year.
blocând soarele timp de aproape un an.
The hazy skies and cold weather of 1816 wreak havoc on agriculture,
Cerul încețoșat și vremea rece din 1816 fac ravagii în agricultură,
leading to famines all across the Northern Hemisphere.
ducând la foamete în toată emisfera nordică.
Nations struggle with epidemics,
Națiunile se confruntă cu epidemii,
and artists craft bleak tributes to these seemingly apocalyptic times.
iar artiștii creează omagii sumbre acestor vremuri aparent apocaliptice.
00:01:10
This was the year without summer—
Acesta a fost anul fără vară,
literally one of the darkest periods in human history.
una dintre cele mai întunecate perioade din istoria omenirii la propriu.
So why are some modern researchers looking for ways to repeat it?
Atunci de ce unii cercetători moderni caută moduri de a o repeta?
Obviously, no one wants to replicate this period’s famine and despair.
Evident că nimeni nu vrea să reproducă foametea și disperarea de atunci.
But some scientists are interested in using sulfurous haze to block out the sun,
Dar unii cercetători vor să folosească ceața sulfurică pentru a bloca soarele,
00:01:33
and hopefully, slow the effects of global warming.
sperând să încetinească efectele încălzirii globale.
This is one of many proposals in the realm of geoengineering—
Aceasta e una din multele propuneri din domeniul geoingineriei,
a class of deliberate, large-scale interventions in Earth’s natural systems
o serie de intervenții voite și extinse în sistemele naturale ale planetei
intended to help restrain climate change.
menite să ajute la limitarea schimbărilor climatice.
Different geoengineering schemes intervene in different systems.
Diferite strategii de geoinginerie intervin în sisteme diferite.
00:01:55
Any plans to cool the planet by blocking the amount of sunlight reaching the earth
Planurile de a răci planeta blocând cantitatea de lumină solară
care ajunge pe pământ
would fall in the category of solar radiation management.
fac parte din categoria gestionării radiaților solare.
Some of these proposals are massive in scale,
Unele dintre aceste propuneri sunt masive ca dimensiuni,
such as suggestions to create a helpful version of volcanic plumes
precum sugestiile de a crea o versiune utilă de nori vulcanici
or build a giant sunshade in Earth’s orbit.
sau de a construi un parasolar uriaș pe orbita planetei.
00:02:17
Others are more limited, focusing on enhancing natural cooling systems.
Altele sunt mai limitate, concentrându-se pe sporirea sistemelor naturale de răcire.
For example, researchers might enlarge marine clouds
De exemplu, cercetătorii ar putea mări norii marini
or make Earth reflect more sunlight by building huge swaths of white surfaces.
sau ar putea face Pământul să reflecte mai multă lumină solară
construind suprafețe albe uriașe.
Many of these plans sound more than a little strange.
Multe dintre aceste planuri par mai mult decât puțin ciudate.
But there’s reason to believe they might work,
Dar există motive să credem că poate vor funcționa,
00:02:38
not least because of natural events like the eruption of Tambora.
nu în ultimul rând din cauza evenimentelor naturale ca erupția muntelui Tambora.
Scientists know that volcanic eruptions have periodically cooled the climate.
Oamenii de știință știu că erupțiile vulcanice au răcit periodic clima.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...