4#

Mesajul important al Pussy Riot către Vladimir Putin. Nadya Tolokonnikova - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Mesajul important al Pussy Riot către Vladimir Putin". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:03:10
and we preached to the people of Russia
și le-am vorbit rușilor
from the holy place that for thousands of years
dintr-un loc sfânt care timp de mii de ani
was reserved only for the male preachers
fusese rezervat doar bărbaților
and, in particular, for the patriarch of the Russian Orthodox Church,
și, în special, Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse,
who today sends Russians to kill and to die in Ukraine.
care astăzi trimite rușii să ucidă și să moară în Ucraina.
00:03:31
We sang our song on February 21 of 2012.
Am cântat acest cântec pe 21 februarie 2012.
We did it in response to Putin's announcement
Am făcut-o ca răspuns la anunțul făcut de Putin
that he wants to rule Russia pretty much indefinitely.
care dorea să conducă Rusia pe termen nelimitat.
I dropped everything I was doing,
Am renunțat la tot
and I promised to myself
și mi-am promis
00:03:52
that I'm going to dedicate my life to resistance.
că îmi voi dedica viața mișcării de rezistență.
I felt deep inside me that Putin equals death,
Simțeam în adâncul meu că Putin înseamnă moarte,
medieval torture,
tortură din Evul Mediu,
knife in the back, stagnation,
un cuțit în spate, stagnare,
new Dark Ages for Russia.
o nouă epocă întunecată pentru Rusia.
00:04:11
To resist, we used our loud voices,
Pentru a rezista, ne-am folosit vocile,
bright ski masks, dresses, courage,
măști de schi strălucitoare, rochiile, curajul,
commitment and performance art.
devotamentul și reprezentațiile artistice.
We would show up in public places,
Ne duceam în piețe publice,
unannounced, guerrilla style.
fără să știe nimeni, clandestin.
00:04:28
No permits at all.
Fără să avem permisiunea.
And perform, preach.
Cântam, vorbeam.
We performed in government buildings, squares, shopping malls,
Am cântat în clădiri guvernamentale, în piețe, în centre comerciale
and we would get arrested almost every single day,
și eram arestați aproape zilnic,
get out and go back to action.
apoi eram eliberați și o luam de la capăt.
00:04:48
Our job was to show the people of Russia that resisting is indeed an option.
Menirea noastră era să convingem poporul rus că opoziția e o opțiune.
The supreme, sacred,
Regula supremă,
holy rule in Putin's Russia
absolută în Rusia lui Putin
is to remain afraid.
era să țină oamenii sub teroare.
We decided to break this rule.
Am vrut să încălcăm această regulă.
00:05:10
By breaking this rule, we disrupted the game as such.
Încălcând-o, am oprit jocul.
We exposed it as a mere game.
Am demascat totul.
We said that the emperor is naked.
Am spus că împăratul e gol.
Did we achieve what we wanted?
Am obținut ce am vrut?
As I'm standing behind the bars, handcuffed,
În spatele gratiilor, încătușată,
00:05:33
I'm asking myself this question.
mi-am pus această întrebare.
Yes and no.
Da și nu.
As I said in my closing statement,
Cum am arătat în pledoaria mea,
we are behind the prison bars,
chiar dacă eram după gratii,
but we are freer than people who are prosecuting us
ne simțeam mai libere decât aceia care ne persecutau,
00:05:48
because we can say whatever we want to say
pentru că puteam spune ce doream,
and they can say only things
în timp ce ei puteau spune
that the government censorship allows them to say.
doar ce le permitea cenzura sistemului.
Despite of the global movement in support of Pussy Riot,
În ciuda mișcării globale care ne susținea,
we got convicted to two years in jail.
am fost condamnate la doi ani de închisoare.
00:06:06
The hell was in front of me.
În fața mea se deschisese iadul.
I was forced to sew police and military uniforms
Am fost pusă să cos uniforme pentru armată și poliție
and I was getting injured while I was doing it.
și m-am accidentat în tot acest proces.
But even in the darkest moments,
Dar chiar și în momentele cele mai grele,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune