7#

Este posibil să slăbești rapid? Hei Man Chan - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Este posibil să slăbești rapid?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:30
and burning fewer calories than ever for his body's basic functions,
și arde mai puține calorii ca niciodată pentru funcțiile de bază ale corpului,
making weight loss even more difficult.
făcând pierderea în greutate și mai dificilă.
Despite all this, there’s one element of Felix’s fast diet
În ciuda tuturor acestor lucruri, există un element din dieta lui Felix
that might make him think he's on the right track.
care l-ar putea face să creadă că este pe un drum bun.
Every gram of glycogen is bound to several grams of water.
Fiecare gram de glicogen este legat de câteva grame de apă.
00:02:47
This can add up to two kilograms of water weight,
Asta poate însuma până la două kilograme de greutate în apă,
all of which is lost when the glycogen is depleted.
care sunt pierdute atunci când glicogenul este epuizat.
For Felix, this might seem like he’s losing weight fast.
Asta îi poate da lui Felix impresia că pierde rapid în greutate.
But as soon as he stops starving himself,
Dar de îndată ce nu se mai înfometează,
his body will replenish its glycogen store and regain that weight.
corpul său va reface stocul de glicogen și își va recăpăta greutatea.
00:03:04
Clearly, Felix’s plan does more harm than good,
În mod clar, planul lui Felix îi face mai mult rău decât bine,
but extreme calorie reduction diets aren’t the only regimens
dar dietele extrem de restrictive caloric nu sunt singurele regimuri
promising to shed weight fast.
care promit slăbire rapidă.
Plans called “detoxification diets” either promote or restrict certain foods
„Dietele de detoxifiere” fie promovează, fie restricționează anumite alimente
to provide specific nutrients in high quantities.
pentru a furniza nutrienți specifici în cantități mari.
00:03:21
These can be useful for addressing some nutritional problems,
Acestea pot fi utile în abordarea unor probleme nutriționale,
but they’re far too specific to be used as general cure-alls.
dar sunt mult prea specifice pentru a fi folosite ca remediu general.
For example, for a person with low vitamin A,
De exemplu, pentru o persoană cu un nivel scăzut de vitamina A,
a juice diet might be helpful.
o dietă cu sucuri ar putea fi de ajutor.
But for someone high in vitamin A, juicing could be disastrous.
Dar consumul de sucuri ar putea fi teribil pentru un corp bogat în vitamina A.
00:03:39
And regardless of personal nutrition,
Și indiferent de nutriția personală,
maintaining a juice diet over multiple weeks
menținerea unei diete cu sucuri mai multe săptămâni
is likely to compromise the immune system
este posibil să distrugă sistemul imunitar
due to a lack of essential fats and proteins.
din cauza lipsei de grăsimi și proteine esențiale.
Therein lies the problem with all these fast-moving diets—
Aici este problema tuturor dietelor rapide:
00:03:53
whether you’re cutting calories or food groups,
fie că reduceți calorii sau grupuri de alimente,
extreme diets are a shock to your system.
dietele extreme sunt un șoc pentru sistemul vostru.
There are well-established rates of healthy weight loss
Există căi bine stabilite de a slăbi în mod sănătos,
motivated by both diet and exercise
motivate de dietă și de exerciții fizice,
that account for genetic and medical differences.
care țin cont de diferențele genetice și medicale.
00:04:05
And staying on those timelines requires a dietary lifestyle that’s sustainable.
Respectarea acestor termene cere un stil de viață alimentar durabil.
In fact, some of the worst side effects of extreme diets
Despre cele mai grave efecte secundare ale dietelor extreme
are rarely discussed since so few people stick with them,
se discută rar, fiindcă puține persoane le pot respecta.
it also bears mentioning that many societies have unhealthy relationships
De asemenea, trebuie menționat că multe societăți au relații nesănătoase
with weight,
cu greutatea, iar oamenii
00:04:22
and people are often pressured to diet for reasons other than health or happiness.
sunt adesea presați să urmeze diete din alte motive decât sănătate și bucurie.
So rather than trying to lose weight fast,
Mai degrabă decât a încerca să slăbim rapid,
we should all be taking our time to figure out
ar trebui să acordăm timp pentru a afla
what the healthiest lifestyle is for ourselves.
care este cel mai sănătos stil de viață pentru noi înșine.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul