7#

Diversitatea uluitoare a dansurilor africane - în 14 mișcări. Chinyanta Kabaso - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Diversitatea uluitoare a dansurilor africane - în 14 mișcări". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:06:53
university students facing economic hardship danced
studenții care aveau probleme economice
by raising their arms into the air as if making a plea.
dansau cu mâinile in aer, ca și cum s-ar ruga.
So we dance to celebrate what we have overcome.
Astfel dansăm pentru a sărbători lucrurile peste care am trecut.
And so we find that a dance is not just a movement,
Astfel vedem că dansul nu e doar mișcare,
but that movement embodies feeling and expression
ci și că mișcarea cuprinde sentimente și expresia de sine
00:07:14
because it carries history and stories.
pentru că poartă istorie și povești.
Today, our modern African dance is a fusion of styles
Astăzi, dansurile noastre africane reprezintă un amestec de stiluri
that have come from different traditional dances
care au evoluat din diferite dansuri tradiționale
that continues to celebrate and appreciate our cultural heritage.
ce continuă să sărbătorească și aprecieze moștenirea noastră culturală.
Have a look.
Priviți!
00:07:34
(Electronic dance music)
(Muzică electronică)
[Sangra dance]
[Dansul Sangra]
[Legwork dance]
[Dansul Legwork]
[Network dance]
[Dansul Network]
[Zanku dance]
[Dansul Zanku]
00:07:59
[Ndombolo dance]
[Dansul Ndombolo]
Thank you for sharing African dance with me today.
Mulțumesc că ați împartășit dansuri africane cu mine azi!

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul