3#

Ce poți învăța de la oamenii cu care nu împarți aceleași opinii. Shreya Joshi - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce poți învăța de la oamenii cu care nu împarți aceleași opinii". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:35
voter suppression, racial justice.
suprimarea votului, dreptatea rasială.
And I've seen some amazing things happen
Am văzut lucruri minunate
when people just talk to one another.
când oamenii doar vorbesc unii cu alții.
Understanding and accepting of our differences.
Înțeleg și acceptă diferențele.
I actually remember this one conversation in the summer of 2020.
Îmi amintesc o conversație din vara anului 2020.
00:04:52
There was a boy and a girl who were debating
Un băiat și o fată aveau o dispută
the merit of the Black Lives Matter movement.
te tema Mișcării Black Lives Matter.
And I remember being afraid
Îmi amintesc că-mi era teamă
that their conversation would evolve into an argument.
că discuția lor se va transforma într-o ceartă.
But it didn't.
Dar n-a fost așa.
00:05:04
Instead, I learned that the girl, who is Black,
În schimb, am aflat că fata, care era de culoare,
came from a family
venea dintr-o familie
that had been through a couple of rough instances with the police.
care avusese multe altercații cu poliția.
And the boy, who was the son of a cop,
Băiatul, care era copil de polițist,
came from an upbringing
venea dintr-o familie
00:05:17
in which BLM was labeled as a movement in defiance of the police.
în care Mișcarea BLM era catalogată drept una care sfidează poliția.
Later on, I was surprised to learn that, though they still didn't agree,
Mai târziu, am aflat cu surprindere că deși nu au fost de aceeași părere,
the boy and the girl learned something
băiatul și fata au învățat ceva
about the other that they didn't know before.
unul despre celălalt, lucruri pe care nu le știau înainte.
And more than that, they appreciated
Mai mult decât atât, și-au dat seama
00:05:32
how it shaped the other person's unique perspective.
cum au privit cu alți ochi ceea ce credeau până atunci.
And this was only possible
Iar asta a fost posibil
because they didn't delve into a shouting match
pentru că nu s-au adâncit într-un meci cu țipete
or call each other disrespectful names.
sau să-și arunce apelative necuviincioase.
And for me, this was an “aha!” moment.
Pentru mine, asta a fost ceva nou.
00:05:46
I realized that we shouldn't back away from discussing polarizing issues,
Mi-am dat seama că nu trebuie să ne ferim de discuții în contradictoriu,
even if it's with people who disagree with us.
chiar dacă sunt cu persoane care nu au aceleași păreri.
Sure, it's uncomfortable,
Sigur că nu e confortabil
and yeah, I'd probably agree
și sunt de acord
that we don't change our minds most of the time.
că nu ne schimbăm opiniile de cele mai multe ori.
00:06:01
But we can better understand opposing perspectives,
Dar putem înțelege mai bine părerile opuse
which can help us to better advocate for our own beliefs.
și asta ne poate ajuta să pledăm mai bine pentru propriile convingeri.
And maybe, just maybe,
Și poate, doar poate,
it even allows us to reach a compromise
vom putea ajunge la un compromis
when the situation demands it.
când situația o cere.
00:06:16
So I think the question remains.
Cred că întrebarea rămâne.
How can we create space for this kind of bipartisan discourse?
Cum putem crea un spațiu pentru acest tip de discurs bipartizan?
Well, I think the first step is finding a community.
Cred că primul pas e găsirea unei comunități.
When I think back to my experience in the ACLU,
Când mă gândesc la experiența mea în organizația ACLU,
I think the reason we were able to have that civil discourse
cred că motivul pentru care reușeam să purtăm discuții civilizate
00:06:35
was because we recognized that we were a part of a greater cause.
era că știam că facem parte dintr-o cauză importantă.
And it's because my peers knew me,
Colegii mă cunoșteau
not just as an opposing voice,
nu doar ca voce oponentă,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul