3#

Ce poți învăța de la oamenii cu care nu împarți aceleași opinii. Shreya Joshi - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce poți învăța de la oamenii cu care nu împarți aceleași opinii". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:18
And I remember this one conversation about the death penalty in particular.
Îmi amintesc de o conversație despre pedeapsa cu moartea.
So back then,
Pe vremea aceea,
I wholeheartedly believed in this meaning of an eye for an eye.
credeam din toată inima în principiul ochi pentru ochi.
That punishment should be equal to the offense because, you know,
Pedeapsa trebuie să fie egală cu infracțiunea,
that's what I grew up hearing.
pentru că asta am auzit de când eram mică.
00:02:35
And so I argued the same.
Așa că îmi susțineam părerea.
I was, however, met with immediate opposition.
Dar am fost întâmpinată cu o împotrivire promptă.
My peers told me that the death penalty is state sanctioned murder
Colegii mei mi-au spus că pedeapsa cu moartea e crimă
and that it reinforces the very behavior that it's trying to suppress.
sancționată de stat și că susține un comportament
pe care încearcă să-l suprime.
I tried arguing that the death penalty deters crime,
Am argumentat că pedeapsa cu moartea descurajează criminalitatea,
00:02:54
but then my peers told me that in states without the death penalty,
dar colegii mi-au spus că acolo unde nu există pedeapsa cu moartea,
the murder rate is actually significantly lower.
rata criminalității e mult mai mică.
I then tried arguing that the death penalty brings closure
Am încercat apoi să argumentez că pedeapsa cu moartea aduce alinare
for the victim's families,
familiilor victimelor,
only to be told that the length between sentencing and execution
dar mi s-a spus că durata între sentință și execuție
00:03:11
actually puts the victim's families through an agonizing wait period.
pune familia victimei într-o stare de așteptare și agonie.
So by this point, I realized that this debate --
Mi-am dat seama în acel moment
Not going all that great for me.
că această discuție nu mergea prea bine pentru mine.
I realized that my perspective was inherited,
Că perspectiva mea era moștenită,
and this is when I decided to stop trying to win the debate,
iar atunci am renunțat să mai vreau să câștig,
00:03:30
and instead I just listened.
așa că am stat și am ascultat.
And in the months that followed, I took it upon myself to learn more.
În lunile care au urmat, am vrut să învăț mai mult.
I pored over articles and data
Am analizat articole și date
from sources ranging from the more liberal,
din surse variind de la cele liberale,
like the Brennan Center for Justice,
precum Centrul Brennan pentru Justiție,
00:03:44
to the more conservative, like The Heritage Foundation.
până la cele mai conservatoare, precum Fundația Patrimoniului.
And I learned that historically,
Am aflat că de-a lungul istoriei,
capital punishment has been disproportionately applied
pedeapsa capitală a fost aplicată disproporționat
to people of color.
populației de culoare.
And that the death penalty isn’t actually proven to deter crime.
Și că pedeapsa cu moartea s-a dovedit că nu descurajează crima.
00:03:59
Slowly, my thinking changed.
Încet, gândirea mea s-a schimbat.
And this change only happened
Iar această schimbare se datora
because I engaged with people who had opposing perspectives.
interacțiunii mele cu persoane care aveau o altă perspectivă.
You know, it's hard to break out of your own echo chamber
E greu să ieși din propria gândire,
because most of the time we don't realize that we're even in one
deoarece nu ne dăm seama că suntem acolo
00:04:16
until we're out of it.
până când ieșim din ea.
But this was my first step.
Acesta a fost primul pas.
So shortly after this experience,
La puțin timp după aceea,
I started a nonpartisan initiative called Project TEAL
am început o inițiativă nepartizană numită Proiectul TEAL,
to encourage and empower high school students
care să încurajeze elevii de liceu
00:04:29
to become politically involved.
să se implice mai mult în politică.
We discuss a lot of different issues like education equity,
Avem discuții despre diferite probleme, cum ar fi egalitatea educației,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune